Zorgkosten als aftrekpost bij belastingaangifte 2012

Zit jij ook zo aan te hikken tegen je belastingaangifte 2012? Alsof dat jaar nog niet ingewikkeld genoeg was als  je met zorg te maken hebt.  Nu is dat jaar voorbij en moet je je er weer in verdiepen.

Toch kan dat echt de moeite waard zijn. Als je in 2012 kosten  door ziekte of voor zorg hebt gemaakt, dan kan je deze kosten onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Je  hoeft dan minder belasting te betalen, en mogelijk zelfs geld terug krijgen. Deze kosten door ziekte of voor zorg worden specifieke uitgaven genoemd. Je kunt ze bij je belastingaangifte over 2012 opgeven als persoonsgebonden aftrek. Maar … je kunt niet alle kosten aftrekken en je krijgt alleen een vergoeding als de kosten boven een bepaalde inkomensdrempel uitkomen.

Sommige ziektekosten kan je eenvoudig terugvinden op de polis van je ziektekostenverzekering of op je bankafschriften. Voor andere kosten moe(s)t je de bonnetjes bewaren, zoals van medicijnen, hulpmiddelen, gezinshulp of reiskosten.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

De volgende ziektekosten kan je opnemen in je belastingaangifte:

  • medische hulp – medische en paramedische zorg inclusief tandartskosten en uitgaven voor particuliere verpleging en verzorging. Uitgaven boven een bruto persoonsgebonden budget voor verpleging of verzorging vallen hier ook onder.
  • uitgaven extra gezinshulp in verband met ziekte* –  dit betreft alleen particuliere hulp, zonder Wmo-indicatie. Ook uitgaven boven een bruto persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp vallen hier onder.
  • vervoer – de vervoerskosten die je maakt vanwege je handicap of ziekte, bijvoorbeeld ziekenvervoer voor bezoeken aan artsen of andere behandelaars. Reizen per openbaar vervoer of met een taxi is volledig aftrekbaar. Reis je met de auto, ga dan uit van de werkelijke kosten per kilometer, dus inclusief afschrijving en onderhoud. U kunt die kilometerprijs berekenen op basis van de tabellen en rekenmodules van de ANWB of de Consumentenbond. Vaak wordt het standaardbedrag van €0,19 per kilometer gehanteerd.
  • woningaanpassingen – mits de woning op medisch voorschrift is aangepast. Deze aftrekpost geldt ook voor huurwoningen, nieuwe woningen en vakantiehuisjes. Wel is er ook sprake van een nogal ingewikkelde verrekening met betrekking de mogelijke waardestijging van de woning door de aanpassing(en).
  • andere aanpassingen – waarbij je bijvoorbeeld kunt denken aan specifieke aanpassingen aan je auto
  • extra uitgaven voor kleding en beddengoed* –  € 300,- ( of een bedrag van € 750,- als je meer dan € 600,- per jaar aan kosten hebt)
  • medicijnen op voorschrift * – waar je geen (volledige) vergoeding voor hebt gekregen, bijvoorbeeld doordat je moest bijbetalen voor duurdere medicijnen. Ook homeopathische geneesmiddelen vallen hier onder, maar ook hiervoor geldt: alleen als ze zijn voorgeschreven door een arts
  • hulpmiddelen* – gehoorapparaten, kunstgebitten en bruggen, steunzolen, elastische kousen, prothesen, loophulpmiddelen, rolstoelen en de laadkosten voor accu’s van scootmobielen en elektrische rolstoelen. Uitgaven voor brillen en contactlenzen zijn niet aftrekbaar.
  • reiskosten* – naar een (voormalige) huisgenoot in verband met ziekte – maar dan moet de enkele-reis-afstand wel meer dan 10 km zijn; :  € 0,19 per autokilometer, of de werkelijke openbaarvervoerskosten
  • extra dieet-uitgaven* – op medisch voorschrift

Als jouw inkomen lager is dan € 33.555 mag je posten met een *  met 1,40 vermenigvuldigen voor de belastingaangifte over 2012. Als je 65 jaar of ouder bent, mag je de *-posten zelfs vermenigvuldigen met 2,13.

Als je geen belastingformulier ontvangt, kan je dit zelf aanvragen bij de belastingdienst.aanvragen via Belastingdienst.nl.

Drempel

Voor 2012 kan je belastingteruggaaf krijgen als je totale ziektekosten boven een bepaalde bedrag uitkomen.

Dit “drempel-bedrag” is voor iedereen verschillend, want het is afhankelijk van je inkomen.

De drempel bedraagt 1,65% van je verzamelinkomen,  met een minimum van € 125,- per volwassene.

Voor het gedeelte van je verzamelinkomen dat hoger is dan € 39.618 bedraagt de drempel 5,75%.

Als je elektronisch aangifte doet, wordt dit automatisch berekend.

Voorbeeldberekening

In dit voorbeeldhuishouden gaan we uit van een echtpaar, jonger dan 65 jaar + 1 maand, er is een alleenverdiener (kostwinner) met een bruto jaarinkomen van € 20.000.

Het bedrag van de drempel is 1,65% van € 20.000 :  € 330

De aftrekbare kosten in dit gezin waren over 2012:

Dieetkosten          € 400

Vervoerskosten    €   98

Totaal:                   € 498  (speciale uitgaven)

Aftrekbaar is een bedrag van   € 168, want:   aftrek = kosten(€ 498) minus  drempel (€ 330)

Bij het IB-belastingpercentage van 37% is de netto aftrek (37% van € 168):  € 62

Het gezin in dit rekenvoorbeeld betaalt uiteindelijk dus €62 euro minder belasting door het opvoeren van de speciale uitgaven.

 

Kijk voor meer informatie over de aftrek specifieke zorgkosten bijvoorbeeld op meerkosten.nl

Bron: Nibud

2 gedachten over “Zorgkosten als aftrekpost bij belastingaangifte 2012”

Plaats een reactie