Wijkverpleegkundige nieuwe stijl

Wijkverpleegkundigen krijgen vanaf 2015 een brede rol als zorgverlener, met veel vrijheid om de zorg zelf in te richten.
Dit zal geregeld worden door de betaling van de wijkverpleging door de zorgverzekeraar.
De wijkverpleging zal, net als de huisarts, niet onder het eigen risico vallen.
Ook wordt voor de huisartsenzorg een nieuw bekostigingsmodel ingevoerd,
dat gericht is op zelfzorg, samenwerking tussen zorgprofessionals en het belonen op basis van uitkomsten van zorgverlening.
Dat schrijven minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (beiden VWS) op 19 mei aan de Tweede Kamer.

Wijkverpleegkundige komt in de zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2015 wordt verpleging en verzorging overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekering.
Daarmee komt ook wijkverpleging in het basispakket van de zorgverzekeringswet en zijn mensen dichtbij huis verzekerd van goede zorg.
De huisarts en wijkverpleegkundige vormen samen een belangrijke, makkelijk toegankelijke voorziening in de buurt en zijn het eerste aanspreekpunt voor alle patiënten.

Overgangsjaar 2015

Dit bekostigingsmodel zal vanaf 1 januari 2016 in zijn geheel gelden.
In 2015 geldt een overgangsmodel zodat verzekeraars en aanbieders kunnen wennen aan de nieuwe situatie.
Via een vast bedrag, de zogenaamde populatiebekostiging, wordt het mogelijk gemaakt voor de wijkverpleegkundige om deel te nemen aan sociale wijkteams.
Deze teams kunnen signaleren of er mensen in de wijk zijn die hulp nodig hebben.
Het grootste deel van de bekostiging zal gaan om de betaling van de verpleegkundige en verzorgende handelingen.
Het gaat hierbij niet om tot in detail geregelde handelingen:
de wijkverpleegkundige mag per patiënt zelf bepalen welke zorg geleverd moet worden.
Ten slotte zal er ruimte zijn voor het belonen van uitkomsten, zoals gezondheidswinst voor de patiënt of patiënttevredenheid.

Bekostiging huisartsen

In het regeerakkoord was al afgesproken dat er een nieuw model komt voor de bekostiging van de huisartsenzorg.
In het model dat nu is gepresenteerd

  • is veel ruimte voor samenwerking met andere zorgprofessionals, zoals wijkverpleegkundigen, apothekers en paramedici
  • is veel aandacht voor zorgvernieuwing en innovaties zoals e-health en
  • wordt een stap gezet naar het belonen op basis gezondheidsuitkomsten in plaats van het verrichten van handelingen.

Voorlopig geen eigen risico voor wijkverpleging

De wijkverpleging zal vanaf 1 januari 2015 deel uitmaken van het basispakket,
maar valt in eerste instantie niet onder het eigen risico.
Als later echter blijkt dat de uitgaven aan de wijkverpleging niet binnen de afgesproken kaders blijven,
dan kan de minister het macrobeheersingsinstrument (MBI) inzetten.
Als het MBI moet worden ingezet zullen ook andere maatregelen kunnen worden genomen,
zoals het alsnog invoeren van een eigen risico of eigen betalingen.

 

Bron: Rijksoverheid

Plaats een reactie