Wat doet een mantelzorgmakelaar

Deze week mocht ik twee keer bij een groep zorgprofessionals een korte uitleg komen geven over mijn werk als mantelzorgmakelaar.  Ik werd uitgenodigd om aan te schuiven in een team- of werk-overleg. Bijeenkomsten van louter dames.

Bij beide gelegenheden werd er, voordat ik aan de beurt was  om mijn verhaal te doen, onderlinge informatie uitgewisseld. De rode draad was hierbij vaak de tijdsdruk waaronder deze professionals moeten werken: er is altijd meer te doen dan waarvoor tijd beschikbaar is.

Zo krijgen zij in hun werk vaak vragen van cliënten en mantelzorgers waarop het antwoord geven hen niet altijd lukt. Het kost te veel tijd, het hoort niet bij hun takenpakket en soms weten ze gewoon niet precies hoe regelingen in elkaar zitten.

De dames waren dan ook benieuwd wat een mantelzorgmakelaar nu eigenlijk precies doet. En of het verwijzen naar een mantelzorgmakelaar op zo’n moment een nuttige stap is.

Ik vroeg wat zij zich voorstellen bij het woord mantelzorgmakelaar. De antwoorden verschilden van “het klinkt wel heel commercieel” via “overnemen van zorgtaken van overbelaste mantelzorgers” tot de wedervraag “pgb aanvragen, doe je dat ook?”.

Ik vertelde wat de kortste omschrijving  van mijn werk is. “Ik wijs mantelzorgers, en zorgvragers, de kortste weg naar het juiste loket en ik neem regeltaken over.”  Mijn werkzaamheden bestaan vooral uit informatie geven over procedures en loketten, het invullen van formulieren en het onderhouden van contacten met instanties.

De reacties liepen uiteen: “Oh dat doen wij ook”, “Daar hebben we hier toch een vrijwillige formulierenbrigade voor?” en “Daar is het wmo-loket toch voor?”. Hoewel ik enthousiast was begonnen met mijn verhaal liet ik me door deze reacties toch ietwat ontmoedigen.

Ik gaf daarom wat voorbeelden van wat ik in specifieke situaties heb gedaan. Het schrijven van een persoonlijk plan bij een melding Wmo. Het zoeken van geschikte zorgaanbieders. Voorbereiden op gesprekken met instanties door aan te geven wat er gevraagd zou worden. Ondersteunen bij indicatie- en keukentafelgesprekken door hierbij aanwezig te zijn. Helpen bij  het opstarten  van pgb-aanvragen. Schrijven van bezwaarschriften. Informatie geven over zorgverlof. Enzovoorts.

Toen ik een situatie schetste, waarbij ik tegelijkertijd een CIZ- als een Wmo-indicatie heb aangevraagd gingen mijn  toehoorders op tilt. Ze riepen:  “De eigen bijdrage is bij een Wlz-indicatie veel te hoog. Dat kan lang niet iedereen betalen, daar letten wij altijd wel op!”.

Hoorde ik het goed dat de ondertoon was dat ik dat dus niet deed? Ik legde daarom uit dat ik hiermee tijd won, en eerder professionele zorg kon inzetten, als overbrugging.

Zo werd gaandeweg duidelijker dat ik,  als zelfstandige mantelzorgmakelaar,  breder kijk dan een casemanager. Verder ga in ondersteuning dan een  vrijwillige formulierenbrigade. En uitstekend functioneer als onafhankelijk cliëntondersteuner in Wmo en Wlz-procedures.

Nu ik ben aangesloten bij Cliëntondersteuning Secura kan mijn dienstverlening zich nog verder uitbreiden: voor mensen met een Wlz-indicatie in de regio’s Midden- en West-Brabant is mijn ondersteuning zelfs gratis.

Heb jij ondersteuning nodig? Voor meer informatie of om vrijblijvend een afspraak te maken kan je het contact-formulier gebruiken.