VVD wint de verkiezingen…

Wat was het spannend tot in de kleine uurtjes! Uiteindelijk wint de zittende premier de verkiezing. Familycare Support feliciteert zowel Mark Rutte als Diederik Samsom met de behaalde geweldige resultaten. De vraag dringt zich echter meteen op of de uitslag van deze verkiezingen ook zo prettig zijn voor mantelzorgers….

Stel je voor dat Mark en Diederik het snel met elkaar eens zullen worden om samen te gaan regeren. Wat zou daar voor mantelzorgers voor heil van te verwachten zijn?

Eerst maar eens kijken in de Mezzo verkiezingswijzer waar beide partijen ook al weer voor staan.

De VVD pleit voor:

 • Waar mogelijk groter beroep op zelfredzaamheid.
 • Meer zelfzorg thuis, o.a. door e-health.
 • Persoonsgebonden budget voor complexe, langdurige zorg wettelijk vastleggen.
 • Begeleiding en persoonlijke verzorging gaan over naar gemeente.

De PvdA pleit voor:

 • Het persoonsgebonden budget blijft; zorg kan in directe omgeving worden geregeld.
 • Wijkverpleegkundige, vrijwilliger, mantelzorger, huisarts, zorgverzekeraar, welzijnsinstellingen en gemeente werken per regio samen.
 • Meer eigen regie en betere zorg thuis door slim gebruik van zorginnovatie.
 • Persoonlijke begeleiders bij dementie.
 • Combineren van arbeid- en zorgtaken makkelijker maken, bijvoorbeeld door thuiswerken.
 • Om mantelzorgers te ontzien is goede, toegankelijke dagopvang nodig voor de zorgvrager.
 • Mantelzorgers moeten altijd terecht kunnen bij hun gemeente voor ondersteuning.
 • Het draaiend houden van een organisatie van vrijwilligers verdient structurele ondersteuning vanuit de overheid, zodat alle vrijwilligers in de zorg de ondersteuning krijgen die ze verdienen.

Als je deze uitgangspunten combineert zou je kunnen uitkomen op:

Persoonsgebonden Budget PGB

Het PGB blijft behouden, voor langdurige complexe zorg.
Onduidelijk is nog welke uitkomst er te verwachten is voor de kleine indicaties voor langdurige zorg: heb je minder dan 10 uur per week zorg nodig, kan je dan van VVD en PvdA een PGB krijgen? Zodat je als mantelzorger deze zorg kunt gaan bieden in ruil voor wat minder werken buitenshuis, of een zorgaanbieder in het eigen netwerk kunt zoeken? Het zou logisch zijn, maar ja, dat wisten we ook al voordat er verkiezingen waren. Gelukkig maakt ook de invloedrijke  budgethoudersvereniging Per Saldo zich sterk voor deze zaak.

Grotere rol voor gemeenten

Een (nog) grotere rol voor gemeenten, zowel  bij het ondersteunen van mantelzorgers en het  bieden van respijtzorg (toegankelijke dagopvang)  als bij het faciliteren van begeleiding en persoonlijke verzorging. Deze beide functies gaan vanuit de AWBZ over naar de Wmo, als het aan de VVD ligt). Die beweging ( transitie) werd al voorbereid, dus er kan op de ingeslagen weg worden voortgegaan.
De vraag is wel of gemeenten deze uitgebreide taken  aankunnen. We weten allemaal dat de uitvoering van de Huishoudelijke zorg niet overal de schoonheidsprijs verdient: er wordt aanbesteed op de goedkoopste offerte,  in pplaats van op de beste zorg, en de kwaliteit van de dienstverlening laat hier en daar behoorl;ijk te wensen over.
Puntje van aandacht: de vraag is of alle gemeenten in die vernieuwde Wmo  ook een PGB beschikbaar zullen stellen. In de huidige Wmo is het beschikbaar stellen van de keuze voor een PGB nog verplicht, maar er zijn pas 13 gemeente die dat ook van plan zijn in de uitgebreide Wmo waar de begeleiding ook in wordt opgenomen.

Zorg thuis verbeteren

Meer en betere zorg thuis mogelijk maken , door toepassing van e-health en andere zorginnovaties, betere zelfredzaamheid, meer eigen regie. Je zou kunnen verwachten dat deze benadering ook weer meer hoop geeft voor een PGB voor de kleinere indicaties voor langdurige zorg: een PGB geeft heel veel meer ruimte voor eigen regie dan Zorg in Natura.

Zo bekeken zou de combinatie VVD PvdA zo slecht nog niet hoeven zijn… Maar ja, zeiden beide heren niet voortdurend dat zij nu juist niet met elkaar zouden gaan regeren?… We zullen afwachten wat er verder voor ontwikkelingen zijn deze week….

2 gedachten over “VVD wint de verkiezingen…”

 1. Laat ons maar niet er van uit gaan dat al die beloftes ook waar worden gemaakt.
  We hebben het al ZO VAAK meegemaakt,en toch trappen we er iedere keer weer in.
  Want,het was zo,het is zo,en het zal altijd zo blijven.
  Hij die het kortste bij het vuur zit,die warmp zich het beste.
  Jammer voor diegene die het nodig hebben,maar ja het is niet anders en dat zal het ook nooit worden.

Plaats een reactie