Trekkingsrecht Formulieren Terreur

Voor budgethouders met een pgb wordt op 1-1-2015 het trekkingsrecht ingevoerd. 2014 zou een overgangsjaar zijn, en we weten al ruim een jaar dat deze verandering op komst is. Bij het VGZ Zorgkantoor Midden-Brabant hebben ze dat nu ook net ontdekt.
Begin oktober werd ik gebeld door zo ongeveer alle budgethouders die ik ooit heb geholpen met het verzoek hen te helpen bij het invullen van de formulieren van het zorgkantoor. Deze moeten binnen 14 dagen retour worden gestuurd aan het zorgkantoor, met de nodige bijlagen: zorgovereenkomsten van alle zorgverleners en zogenaamde “zorgbeschrijvingen“, ook nu weer ondertekend door de zorgverleners.

Procedure

Ik weet niet of alle zorgkantoren van Nederland dezelfde procedure volgen. VGZ Zorgkantoor Midden-Brabant is de instantie waar ik zowel voor mijn zus als voor de meeste van mijn klanten mee te maken heb. Vandaag probeer ik me opnieuw te buigen over de zorgbeschrijvingen voor mijn zus waar het zorgkantoor om vraagt. Ze willen onder meer graag weten wie de zorgverleners zijn, welke zorg zij verlenen en wanneer zij dat doen.
Vorig jaar heb ik in het kader van een “administratief vooronderzoek” al deze gegevens al aangeleverd, maar misschien kunnen ze bij het zorgkantoor hun spullen niet zo goed bewaren en/of terugvinden. Gelukkig heb ik alle zorgovereenkomsten toen gescand, zodat ik nu maar een druk op de knop hoef te geven en mijn printer spuwt al deze gegevens weer opnieuw uit.

Formulier Zorgbeschrijving

Het formulier “zorgbeschrijving” is denk ik op het laatste moment nog even gemaakt door een eerstejaars stagiaire. Sommige gegevens (naam, BSN en geboortedatum) staan al voorgeprint in grijze vlakken, maar wat je zelf moet invullen moet ook op een grijze ondergrond worden opgeschreven. Een (verwijzing naar een) digitaal exemplaar heb ik nog niet gevonden. Op de computer invullen is dus geen optie, ook al verantwoord je je pgb al jaren digitaal. De medewerkers van het zorgkantoor denken blijkbaar dat ze alle handschriften kunnen ontcijferen. Ik wens ze alvast veel succes met het mijne…
Maar goed, wie wanneer welke zorg verleent kan ik goed aangeven, dus tot zover is er geen probleem. Wel verbaas ik me over het amateurisme bij zo’n omvangrijke operatie door zo’n grote quasi-overheidsinstelling met ongetwijfeld onbescheiden “transitie”-budgetten.

Alweer: beschrijven wat men niet kan!

De echte pijn zit in de laatste vraag, op de tweede pagina van het formulier zorgbeschrijving: “beschrijf waarom u de zorg nodig hebt of wat er gebeurt als u geen zorg zou krijgen“. Ik kan er niets aan doen, maar mijn haren gaan bij deze vraag recht overeind staan. Voor het aanvragen van de zorgindicatie heb ik immers al een nauwkeurige beschrijving gegeven van alle gebreken en tekortkomingen, hulpeloosheid en afhankelijkheid van de zorgvrager. Daar is een indicatie uit voort gekomen. Op grond van de indicatie wordt een pgb verstrekt. Op grond van het pgb wordt zorg ingekocht. En nu moeten we weer gaan opschrijven waarom die zorg nodig is.
Het lijkt wel of ze bij het zorgkantoor denken dat een mantelzorger niets beters te doen heeft dan formulieren invullen. Vanuit een soort sadistisch genoegen worden we iedere keer weer verplicht om op te sommen wat onze naaste NIET kan, en waarom er hulp nodig is.

Ondertekenen

Vervolgens moet het formulier worden ondertekend. Niet alleen door de budgethouder of diens wettelijke vertegenwoordiger, maar ook door de zorgverlener. Geen punt natuurlijk als de zorgverlener een persoon of een kleine organisatie is. Maar werk je met een grote zorgaanbieder, dan kan het je nogal wat moeite kosten om de juiste persoon te pakken te krijgen binnen de gestelde termijn. Had je nu een digitaal formulier, zou dat een stuk eenvoudiger zijn: een mail met bijlage is immers zo doorgestuurd naar de juiste persoon!

Digitaal

En dat is mijn laatste verwondering op dit gebied: hoe is het mogelijk dat een organisatie met de budgetten a la zorgkantoor het niet voor elkaar krijgt om een eenvoudig formulier als “zorgbeschrijving” digitaal op “mijn pgb” te plaatsen, zodat het invullen in ieder geval leesbaar, netjes en overzichtelijk kan gebeuren. Er valt nog een hoop te verbeteren in Nederland Zorgland…

Wil je reageren op dit artikel? Graag! Je kunt je reactie hieronder plaatsen. Wil je het delen met anderen? Gebruik dan de knoppen van sociaal media linksboven aan de pagina!

2 gedachten over “Trekkingsrecht Formulieren Terreur”

  • Nu het eerste transitiejaar (2015) alweer 10 weken achter ons ligt gaat de Tweede Kamer vandaag proberen een andere uitvoerder voor het trekkingsrecht te forceren. Zelfs de regeringspartijen schijnen inmiddels toe te geven dat de SVB er een zooitje van heeft gemaakt.
   In mijn eigen praktijk ontdekte ik vorige week dat ook de gewaarborgde hulp voor een budgethouder nog geen waarborg is voor een juiste administratie en beheer van het PGB. Ook gewaarborgde hulpen, bewindvoerders en andere vertegenwoordigers van budgethouders kunnen immers fouten maken, of bijvoorbeeld wijzigingen vergeten door te geven. Helaas pindakaas voor de budgethouder, die daarvan dan het slachtoffer wordt:.
   De iSB geeft vervolgens in formele brieven aan dat er iets niet klopt, weigert uitleg te geven aan de telefoon, kiepert gewaarborgde hulp uit het systeem, zegt dat formulieren niet zijn ontvangen, terwijl wij (gelukkig!) beschikken over een screenshot van de ontvangstbevestiging….
   Ik heb maar één vrees: dat de uitvoering van et trekkingsrecht wordt overgenomen door UWV. Dan zullen budgethouders en hun vertegenwoordigers nog regelmatig met weemoed terugdenken aan de “goeie oude SVB-tijd” . Want maatwerk? Dat heb ik ook het UWV nog nooit zien leveren…

Plaats een reactie