Sectorplan Zorg helpt werknemers

Door de veranderingen in de langdurige zorg verandert ook de aard van het werk in de zorg. In zorginstellingen is straks minder werk, omdat mensen langer thuis (moeten) wonen en daar de zorg en ondersteuning (hopen te kunnen) krijgen die nodig is. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden van zorgprofessionals. Sectorplannen moeten voorkomen dat zorgprofessionals in dat proces worden ontslagen. Werkgevers en werknemers hebben nu afgesproken om zoveel mogelijk ontslag te voorkomen. Zij gaan werknemers in de zorg van werk naar ander werk begeleiden of opleiden voor een nieuwe functie binnen de zorg. De ambitie is om tachtigduizend mensen naar ander werk te begeleiden dan wel om te scholen. Dat hebben minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend gemaakt.

Sectorplan Zorg

Een derde van naar verwachting tachtigduizend mensen wordt begeleid naar ander werk  buiten de zorgsector. De rest wordt om- en bijgeschoold voor een nieuwe functie binnen de zorg, waarvan   vijfduizend leerwerkplekken voor jongeren.
Het plan kost in totaal 200 miljoen euro. De helft daar van wordt door het Rijk betaald en de andere helft door de zorgsector zelf. De deelnemende partijen zijn ActiZ, CNV Publieke Zaak, FBZ, GGZ Nederland, NU ’91, VGN en RegioPlus.
Minister Asscher heeft in totaal 600 miljoen euro uitgetrokken voor de plannen van alle sectoren samen. De sectoren leggen zelf hetzelfde bedrag bij. Tot eind mei 2014 kunnen nog sectorplannen worden ingediend.

Realiteit

Tot zover de, enigszins bewerkte, officiële lezing van de overheid. De werkelijkheid is natuurlijk dat er eerst is veroorzaakt dat tachtigduizend mensen in de zorg “overbodig” zijn gemaakt door de bezuinigingen. Zo staat er in het oorspronkelijke officiële persbericht dat mensen langer thuis willen wonen.
De werkelijkheid is dat mensen altijd al zo lang mogelijk thuis wilden blijven wonen. Op momenten dat dat niet langer verantwoord is, bijvoorbeeld omdat er onveilige situaties ontstaan, willen mensen  graag verhuizen naar een instelling waar dag en nacht verzorging aanwezig is. Dat geeft zowel de zorgvrager zelf als de mantelzorgers rust. Wat de overheid nu creëert is een situatie waarin mensen ook als dat onveilig, en dus niet meer verantwoord is, toch thuis moeten blijven wonen, met enkele uurtjes zorg per week. Deze vooruitzichten zorgen voor heel veel onrust.

Vind je dit artikel interessant? Attendeer anderen er op door het te liken of te delen via social media. Ik waardeer het erg als je dat doet.

 

Plaats een reactie