Preventie bij risicogroepen

Hoe kunnen we preventie-activiteiten beter inzetten voor mensen met een verhoogd risico op een chronische ziekte, zoals mensen met psychische problematiek, overgewicht en kwetsbare ouderen? Onder welke wettelijke voorwaarden moet dit gebeuren? Wie gaat het betalen? En welke partijen moeten bij elkaar worden gebracht? Een speciaal team van preventiedeskundigen onder leiding van het ministerie van VWS gaat onder de noemer ‘Eerste hulp bij preventie’ gemeenten en zorgverzekeraars helpen deze vragen te beantwoorden. Daarnaast wordt er een website in het leven geroepen waar partijen terecht kunnen voor informatie om activiteiten rondom preventie voor risicogroepen op te starten. De voorbereidingen hiervoor starten per direct. Dat schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

Initiatieven

Door preventie bij risicogroepen op een juiste manier in te zetten, blijven mensen langer gezond en zelfredzaam. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben daarin ieder hun eigen verantwoordelijkheid, maar weten vaak niet wat ze van elkaar mogen verwachten en wat ieders rol is. De praktijk leert dat er mooie initiatieven bestaan, maar dat vaak onduidelijk is wat er wettelijk mogelijk is. Hierdoor komen deze goede initiatieven niet van de grond. De nieuwe aanpak moet hier verandering in brengen door problemen op te lossen, beter informatie te geven en goede voorbeelden te delen.

Voorbeelden preventie

Een van die goede voorbeelden is het initiatief Zelfzorg Ondersteund waarin aanbieders van zorg, patiënten en zorgverzekeraars intensief samenwerken zodat patiënten met behulp van slimme ict-toepassingen, hulpmiddelen en hun omgeving eenvoudig aan hun gezondheid kunnen werken.

Een ander voorbeeld is het project SamenOud in Groningen en Drenthe.  Het project heeft als doel dat ouderen zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. In SamenOud worden ouderen van 75 jaar en ouder op basis van 3 zogenaamde risicogroepen ingedeeld. Afhankelijk van welke risicogroep krijgen ouderen individuele begeleiding en preventie-activiteiten aangeboden. Ouderen zijn hierdoor langer zelfredzaam, ervaren meer kwaliteit van leven en hebben minder (complexe) zorg nodig.

Gezondheid en preventie

Om de zorg betaalbaar te houden en de kwaliteit van leven van heel veel mensen te verbeteren, is preventie cruciaal. Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven. Bijvoorbeeld door het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde leefomgeving en vaccinatie-programma’s. Het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid…’ bundelt acties die Nederland gezonder maken.

Bron: Rijksoverheid

Plaats een reactie