PGB

Het aanvragen van een persoonsgebonden budget om zelf zorg mee in te kopen. Daarvoor is in ieder geval een indicatie voor zorg nodig. Dat lijkt een ingewikkeld verhaal. Hieronder zal ik het stap voor stap uitleggen.

PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Het is een bedrag aan geld dat de budgethouder krijgt om zelf zorg mee in te kopen. Het geld mag alleen aan zorg worden uitgegeven, en daar wordt scherp op gelet!

PGB:  in welke wet?

In alle vier de zorgwetten (Wmo, Zvw, Wlz en Jeugdwet) is het mogelijk om zelf zorg in te kopen met een PGB. De voorkeur van de verstrekker gaat in alle vier deze wetten meestal uit naar zorg in natura: de uitvoerende instantie/overheid bepaalt welke zorg je krijgt, en op welke manier. Soms vind je die zorg niet (helemaal) passend. Dan kan je een PGB aanvragen.

PGB aanvragen: wanneer?

Bij het aanvragen van de indicatie voor zorg kan je al aangeven of je zorg in natura (ZIN) wilt krijgen of een PGB. Dus op het moment dat je besluit dat je meer hulp nodig hebt dan jouw mantelzorger kan of gratis wil leveren vraag je “zorg” aan. Of je kiest voor zorg in natura  of voor PGB hangt van een aantal factoren af. Met name of de voor jou geschikte zorg als zorg in natura geleverd kan worden.

Vier zorgwetten

De vier wetten waarmee de zorg wordt geregeld zijn:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning: Wmo – uitgevoerd door, dus aanvragen bij de gemeente
 • Zorgverzekeringswet: Zvw – uitgevoerd door,  dus aanvragen bij je zorgverzekering
 • Wet langdurige zorg: Wlz – uitgevoerd door regionale zorgkantoren, indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ)
 • Jeudwet: uitgevoerd door,  dus aanvragen bij de gemeente

Op welke wet je een beroep doet hangt af van jouw behoefte aan zorg:

 • Wmo voor huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, vervoer en wonen/woningaanpassing
 • Zvw voor persoonlijke verzorging en verpleging
 • Wlz voor blijvende 24-uurs-zorg
 • Jeugdwet voor minderjarigen met een zorgbehoefte

Voorwaarden voor PGB aanvragen

Gemeenten, zorgverzekeringen en zorgkantoren vinden het prettig ls gebruik wordt gemaakt van zorgaanbieders met wie zij een contract hebben afgesloten. Dat heet dan Zorg in natura (ZIN): degene die de zorg nodig heeft heeft alleen te maken met de zorgverlener(s), en eventueel met een eigen bijdrage, maar heeft verder geen administratieve rompslomp.

Als je vindt dat de beschikbare ZIN niet passend is kan je een PGB aanvragen. In principe moet de zorgverlener dan iemand of een organisatie zijn die geen contract heeft met de uitvoerder van de zorgwet.

Dus als zorgaanbieder X een contract heeft met gemeente, zorgverzekering en/of zorgkantoor kan je bij deze zorgaanbieder X geen zorg inkopen met een PGB. Er is een uitzondering, daar kom ik later op terug.

Waarom een PGB aanvragen?

Als je vindt dat de beschikbare zorg in natura (ZIN)  niet passend is kan je een PGB aanvragen. Omdat je dit vaak al kunt aangeven bij het aanvragen van de zorg-indicatie is het handig als je je van te voren goed op de hoogte stelt van het ZIN-aanbod voor jouw specifieke zorgbehoefte.  Dat kan bijvoorbeeld door het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin kan je beschrijven welke zorg je nodig hebt. En hoe je die zorg het liefst wil krijgen, en van wie.

De meest voorkomende redenen om een PGB aan te vragen zijn:

 • er is zorg nodig op verschillende en/of onregelmatige tijden
 • er is behoefte aan één (of enkele) vertrouwde, bekende zorgverlener(s)
 • er is sprake van veel korte zorgmomenten
 • er is voorkeur voor één (of enkele) informele zorgverlener(s), bijvoorbeeld partner, gezinsleden of familieleden.

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen