Cliëntondersteuning

Vanaf 1 januari 2015 hebben mensen die een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg (Wlz) recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Zorgkantoren moeten cliënten hierop wijzen en cliëntondersteuning faciliteren. Zie artikel 4.2.1 en artikel 8.1.1 van de Wlz. In principe dient deze cliëntondersteuning onafhankelijk te zijn. Dus niet de belangen van zorgaanbieder of het zorgkantoor te dienen, maar gericht te zijn op het helpen van de cliënt.

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is bijvoorbeeld informatie, advies, algemene ondersteuning en/of zorgbemiddeling. Met die ondersteuning kan je je beter voorbereiden op het aanvragen van zorg. Ook kan de cliëntondersteuner naar andere vormen van hulp verwijzen of de cliënt helpen de Wlz-zorg op deze aspecten af te stemmen. Bijvoorbeeld als er behoefte is aan hulp bij schulden of hulp bij het zoeken naar werk.

Voorbeelden van onafhankelijke cliëntondersteuning

 • Ondersteunen bij het opstellen van een persoonlijk plan voor Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT) en Persoonsgebonden Budget (pgb).
 • Bemiddeling bij verkeerde, te weinig of te weinig samenhangende zorg door de zorgverlener wanneer n een verzekerde die voor zorg in een instelling of voor een VPT, MPT en PGB heeft gekozen, en de cliënt en de zorgaanbieder hier niet zelf uitkomen, levert, dan wel de bepalingen over de zorgplanbespreking en het zorgplan niet nakomt.
 • ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan en bij de zorgplanbesprekingen.
 • adviseren en assisteren bij het bemiddelen naar een geschikte (gecontracteerde) zorgaanbieder.
 • verstrekken van informatie over het zorgaanbod en leveringsvormen.

Wie geeft cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning kan op drie manieren worden gegeven:

 1. door het zorgkantoor zelf
 2. door een onafhankelijke organisatie die geen belangen heeft bij de zorgaanbieder noch bij het zorgkantoor.
 3. door de aanbieder van zorg (in natura). De zorgaanbieder heeft informatie-, ondersteuning- en begeleidingstaken die zijn vastgelegd in de contracten tussen zorgkantoor en aanbieder en/of zijn gebaseerd op wet- en regelgeving. Een grote ondersteuningstaak heeft de zorgaanbieder bijvoorbeeld bij het opstellen en bespreken van het zorgplan.

Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning betekent niet dat de Wlz-uitvoerders of de zorgkantoren moeten stoppen met het zelf verlenen van informatie, advies, algemene ondersteuning. De cliënt kan zelf kiezen voor ondersteuning door het zorgkantoor óf voor ondersteuning door een andere partij.

Wie kan gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliënten met een Wlz-indicatie voor verpleging en verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GZ) en/of geestelijke gezondheidszorg (GGZ) hebben recht op deze cliëntondersteuning. De leveringsvorm maakt niet uit: cliënten die gebruik maken van 24- uurs verblijf, van VPT, van MPT of PGB kunnen allemaal een beroep doen op cliëntondersteuning. Cliënten zonder Wlz-indicatie kunnen geen gebruik maken van deze door het zorgkantoor gefinancierde cliëntondersteuning. Zij kunnen wel een beroep doen op cliëntondersteuning onder de Wmo of Jeugdwet.

De vraag om cliëntondersteuning kan worden gesteld door de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Welke onafhankelijke cliëntondersteuning wordt vergoed door het zorgkantoor.

Voor 2015 zijn uitsluitend bestaande grote partijen door de zorgkantoren gecontracteerd. Dus wordt de cliëntondersteuning uitsluitend vergoed wanneer deze wordt gegeven door:

 • Zorgbelang voor de V&V
 • MEE voor de GZ
 • PVP (patiënt vertrouwenspersonen) of Platform GGZ voor GGZ

Deze organisaties mogen de cliëntondersteuning  niet  in onder aanneming uitbesteden. Als ze het dus te druk krijgen met de cliëntondersteuning mogen ze zich niet laten helpen door andere partijen, maar zal er sprake zijn van langere wachttijden of wordt de cliënt niet ondersteund.

Cliëntondersteuning door de zorgverzekeraar

Behalve zorgkantoren vergoeden steeds meer zorgverzekeraars cliënt- en mantelzorgondersteuning door een mantelzorgmakelaar in de aanvullende verzekering. In de meeste gevallen wordt de mantelzorgmakelaar alleen vergoed als vooraf contact is opgenomen met de zorgverzekeraar, en deze ook toestemming heeft gegeven om de mantelzorgmakelaar in te zetten. Ook is er altijd sprake van een maximum aan de vergoeding. Deze verschilt vaak per aanvullende verzekering.

In 2015 vergoeden de volgende zorgverzekeraars de mantelzorgmakelaar:

De Amersfoortse

Na toestemming van de afdeling Managed Care, tel. 033- 464 2881.

De ondernemersmodule: tot €300,- per kalenderjaar

CZ

Na toestemming van de afdeling Zorgadvies, tel. 013 – 594 9110 , vragen naar de afdeling “Zorg in brede zin”.

Energiek (Eno)

Energiek Plus: 80% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar

Energiek Top: 80% tot maximaal   € 350,- per kalenderjaar

HollandZorg (Eno)

HollandZorg Plus: 80% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar

HollandZorg Top: 80% tot maximaal € 350,- per kalenderjaar

IAK Verzekeringen (VGZ)

Na toestemming van de afdeling Zorgadvies- en bemiddeling: 040 -261 88 88

Extra Compleet:   tot € 250,- per kalenderjaar

Extra Compleet Comfort:   tot € 500,- per kalenderjaar

Comfort Plus (2015):     tot € 750,- per kalenderjaar

IZA Cura (VGZ via Turien&Co)

Na toestemming van de afdeling Zorgadvies- en bemiddeling: 088 – 131 1614

Rotterdampakket (Capelle a/d IJssel): 6 uur p.p. per kalenderjaar.

Rotterdampakket (Rotterdam):         6 uur p.p. per kalenderjaar.

IZA gezondsamen (VGZ)

Na toestemming van de afdeling Zorgadvies- en bemiddeling: 088 – 131 1614

Classic Comfort (2015): € 750,- per kalenderjaar

IZZ (VGZ)

Na toestemming van de afdeling Zorgadvies- en bemiddeling: 088 – 131 1612

IZZ Zorg voor de zorg                        tot € 500,- per kalenderjaar

IZZ Zorg voor de zorg – Extra 1          tot € 500,- per kalenderjaar

IZZ Zorg voor de zorg – Extra 2          tot € 500,- per kalenderjaar

IZZ Zorg voor de zorg – Extra 3          tot € 500,- per kalenderjaar

Menzis (Ook collectieven en PMA)

Na toestemming van Menzis Zorgadviseur: 088 – 2224242

AV OMS (oud medewrk Spoorwegen: tot € 350,- per twee kalenderjaren

Collectief Ahold aanvullend 2 en 3: tot              € 350,- per twee kalenderjaren.

Extra Verzorgd 2 en 3: tot € 350,- per twee kalenderjaren

FNV Zorg 2, 3, 4: tot € 350,- per twee kalenderjaren

FNV Zorg en Tand: tot € 350,- per twee kalenderjaren

GarantVerzorgd 2 en 3: tot € 350,- per twee kalenderjaren.

PMA ExtraVerzorgd 2 en 3: tot € 350,- per twee kalenderjaren

ZorgPlus 2, 3 en 4: tot €350,- per twee kalenderjaren

Zorgverzorgd 2 en 3: tot € 350,- per twee kalenderjaren

Nedasco (VGZ)

Na toestemming van de afdeling Zorgadvies- en bemiddeling: 088 – 131 1611

Beperkt aanvullende verzekering: tot € 250,- per kalenderjaar

Uitgebreide aanvullende verzekering: tot € 500,- per kalenderjaar

Plus aanvullende verzekering: tot € 750,- per kalenderjaar.

Fit Vrij Pakket (2015): onderdeel van het totaal zorgtegoed tot € 1.000,- per kalenderjaar.

Gezin Pakket (2015): tot € 500,- per kalenderjaar

Vitaal Pakket (2015): tot € 750,- per kalenderjaar

VGZ aanvullend Goed (2015) tot € 250,- per kalenderjaar

VGZ aanvullend Beter (2015) tot € 500,- per kalenderjaar

VGZ aanvullend Best (2015) tot € 750,- per kalenderjaar

Salland + Salland Zorgdirect (Eno)

Salland Plus 80% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar

Salland Top 80% tot maximaal € 350,- per kalenderjaar

Turien Co (VGZ)

Na toestemming van de afdeling

Verzekerden kunnen bellen met tel. 072 – 5181181

Zorgverleners: bellen met tel. 072 5181998 of mailen naar:

VGZ aanvullend Goed (2015) tot € 250,- per kalenderjaar

VGZ aanvullend Beter (2015) tot  € 500,- per kalenderjaar

VGZ aanvullend Best (2015)  tot  € 750,- per kalenderjaar

Turien – Gezin Pakket (2015) tot € 500,- per kalenderjaar

Turien – Vitaal Pakket (2015): tot € 750,- per kalenderjaar

Turien – Fit Vrij Pakket (2015): onderdeel van het totaal zorgtegoed tot €1.000,- per kalenderjaar.

United Consumers (collectief van VGZ)

Na toestemming van de afdeling Zorgadvies- en bemiddeling: 088 – 131 1611

VGZ aanvullend Goed (2015) tot € 250,- per kalenderjaar

VGZ aanvullend Beter (2015) tot € 500,- per kalenderjaar.

VGZ aanvullend Best (2015)              tot € 750,- per kalenderjaar.

Gezin Pakket (2015) tot € 500,- per kalenderjaar.

Vitaal Pakket (2015) tot € 750,- per kalenderjaar.

Fit Vrij Pakket (2015) onderdeel van het totaal zorgtegoed tot €1.000,- per kalenderjaar.

Univé (Inclusief Zorgzaam Verzekerd en SZVK)

Na toestemming van de afdeling Zorgadvies- en bemiddeling: 088 – 131 1617

Extra Zorg polis Goed (2015) tot € 250,- per kalenderjaar

Extra Zorg polis Beter (2015) tot € 500,- per kalenderjaar.

Extra Zorg polis Best (2015) tot € 750,- per kalenderjaar.

Ster 2 t/m 5 (Zorgzaam verzekerd) tot € 500,- per kalenderjaar.

Gezin Pakket (2015) tot € 500,- per kalenderjaar.

Vitaal Pakket (2015) tot € 750,- per kalenderjaar.

Fit Vrij Pakket (2015) onderdeel van het totaal zorgtegoed            tot €1.000,- per kalenderjaar.

Univé ZEKUR

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) (2015) tot € 250,- per kalenderjaar: budget voor mantelzorgmakelaar en ronald mcdonald en logeerhuizen samen

VGZ

Na toestemming van de afdeling Zorgadvies- en bemiddeling: 088 – 131 1611

VGZ aanvullend Goed (2015) tot € 250,- per kalenderjaar

VGZ aanvullend Beter (2015) tot € 500,- per kalenderjaar.

VGZ aanvullend Best (2015)              . tot € 750,- per kalenderjaar.

Gezin Pakket (2015) tot € 500,- per kalenderjaar.

Vitaal Pakket (2015) tot € 750,- per kalenderjaar.

Fit Vrij Pakket (2015) onderdeel van het totaal zorgtegoed            : € 1.000,- per kalenderjaar.

Zilveren Kruis Collectief Unie KBO (Katholieke Ouderen Bond)

Extra Aanvullend 50 Plus* tot € 250,- 1x per verzekeringsduur (!!!)

* Standaard aanvulling bij de Basis Plus module of Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren

 

De vermelde vergoedingen zijn steeds het maximale bedrag per kalenderjaar , tenzij anders vermeld. Informeer altijd eerst bij uw verzekering. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht er, ondanks onze uiterste inspanning om fouten te vermijden, toch een onjuistheid staan, wilt u dan hierover contact met ons opnemen? Hartelijk dank!

Plaats een reactie