Moet ik inkomsten uit het pgb doorgeven aan het UWV?

Jarenlang heb ik vragen over mantelzorg, pgb en awbz-zorg beantwoord op de website van Gratis Adviseurs. Heel vaak worden er dezelfde vragen gesteld. Die gaven mij dan een goede aanleiding om op mijn eigen website een artikel aan het betreffende onderwerp te wijden. Nu lees ik alleen de vragen nog maar, en soms komt er een voorbij waarvan ik denk: meteen een artikel over schrijven! Zo ook de vraag van vanmorgen:

Mijn moeder heeft sinds enige tijd een pgb. Ik krijg als inwonende zoon alle zorg toebedeeld en daarvoor betaald uit het pgb. Daarnaast heb ik sinds 2013 een ww uitkering Ik heb iemand gevonden die alle pgb financiën regelt voor mij en mijn moeder. Hij vertelde mij dat de pgb geen invloed op mijn ww uitkering heeft. Ik heb daar echter geen goed gevoel over. Moet ik mijn inkomsten uit het pgb wel of niet doorgeven aan het uwv? Als het wel zo is ben ik bang dat ik veel geld terug moet betalen.

De juiste adviseur kiezen

Wat is het toch verschrikkelijk als mensen hulp vragen, en vervolgens verkeerd worden voorgelicht. Een salaris dat wordt betaald uit een pgb is inkomen, en JA, dat moet altijd worden doorgegeven aan het UWV. De enige instantie die kan beslissen of het wel of geen invloed heeft op de uitkering is het UWV zelf.  Het is daarom beter om, bij twijfel, altijd contact op te nemen met het UWV. Daar vertellen ze je immers precies hoe de regels zijn!

Noteer telefoongesprekken

Als je belt met het UWV, of met welke instantie dan ook:  vraag altijd de naam van degene met wie je hebt gesproken, en maak een verslagje van het telefoongesprek. In zo’n gespreksnotitie vermeld je, behalve de naam van de betreffende functionaris, ook wanneer het gesprek heeft plaatsgevonden en wat er is besproken. Zodat je altijd terug kan vinden wie wat wanneer heeft gezegd. Bewaar deze notities goed: ze kunnen zelfs jaren later nog van groot nut blijken te zijn.

Terug naar de vraag

Is het UWV op de hoogte van de thuissituatie? Wat is daarover besproken? Het UWV kan namelijk ook oordelen dat deze zoon niet in voldoende mate beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, en daarom helemaal geen recht meer heeft op een uitkering, nog afgezien van het feit dat er een verzwegen inkomen is uit arbeid! Daarom is het altijd belangrijk om open kaart te spelen over de hele situatie met welke instantie dan ook.

Een vraag die mij bezighoudt is: hoeveel inkomsten zijn er uit het pgb? In het slechtste geval moet de zoon zijn hele uitkering terugbetalen aan het UWV, mogelijk met zelfs nog een boete er boven op wegens verzwijgen van inkomsten.

Mantelzorgmakelaar inschakelen

Ik adviseer deze mantelzorger dan ook: neem zo snel mogelijk contact op met een mantelzorgmakelaar in de eigen regio. Die kan je helpen proberen de schade zo veel mogelijk te beperken. Adressen van gecertificeerde mantelzorgmakelaars staan op www.bmzm.nl/leden.  Daarnaast zou ik de “adviseur” aansprakelijk proberen te stellen voor geleden schade. Maar zonder schriftelijke verslaglegging van de “adviezen” wordt dat waarschijnlijk een moeilijk verhaal,  en meestal zijn pgb-bureautjes in dit soort omstandigheden opeens verdacht moeilijk bereikbaar.

 

 

14 gedachten over “Moet ik inkomsten uit het pgb doorgeven aan het UWV?”

  • Beste R. Mols,

   u schrijft dat u drie jaar ziek thuis bent en nu een uitkering heeft. Dat uw pgb op uw uitkering wordt ingehouden. Dat is een vreemde zaak, want een PGB is geen inkomen voor de budgethouder zelf. Als u iemand anders verzorgt en daarvoor wordt betaald uit een PGB is het wel inkomen voor u, en kan de inhoudong op de uitkering terecht zijn. Ook als u een gezinslid betaalt uit uw PGB is het een inkomen in het gezin, wat van invloed kan zijn op uw uitkering. Ik kan uw vraag dus niet verder beantwoorden zonder meer details te kennen, maar de kern is: een PGB is geen inkomen voor de budgethouder, maar wel voor degene die uit het PGB wordt betaald voor het verlenen van zorg.

 1. Ik ben mantelzorger en mijn man krijgt een PGB , hij betaald mij daarvan. Nu moest ik mijn uitkering stopzetten had er nog recht op tot 2018 daarhet bedrijf failliet ging. Klopt dit dat je geen uitkering meer krijg omdat je man een pgb heeft?

  • De reden dat uw uitkering is stopgezet is omdat u nu inkomsten heeft uit arbeid, n.l. als zorgverlener voor uw man.
   Als uw man met zijn PGB iemand anders zou hebben betaald om voor hem te zorgen zou dat op uw uitkering geen invloed hebben gehad.

 2. ik werkte 36 uur toen mijn man invalide werd. opeens verloor ik de helft van mijn baan heb toen geen ww aangevraagd en ben mijn man gaan verzorgen en bleef 18 uur werken . de laatste 2 jaar krijg ik daar een pgb vergoeding voor . Maar nu heb ik mijn ontslag gekregen heb ik nu wel recht op ww over die 18 uur

  • Beste Marja,
   U kunt een beroep doen op het zogenaamde mantelzorgforfait,
   daarin is geregeld dat elk jaar dat u betaald werd uit een pgb geldt als een half jaar arbeidsverleden. U heeft dus “1 jaar” arbeidsverleden op grond van PGB-betaling.
   Let wel op: het is wel een voorwaarde dat er sprake is van alledrie de elementen die bij een arbeidsovereenkomst van toepassing zijn: arbeid, loon en er moet sprake zijn van een gezagsverhouding.
   Dus: als uw man u aanstuurt in de zorg die hij geleverd wil hebben geldt het mantelzorgforfait; als uw man u niet kan aansturen (aangeven hoe hij wil dat de zorg er uit ziet) geldt het mantelzorgforfait niet, helaas.

   Is dit voldoende antwoord op uw vraag?

 3. sinds oktober 2016 zorg ik voor mijn man, omdat hij een hersenbloeding gehad had, en sindsdien krijg ik PGB, en dat was mijn inkomsten en was genoeg om meeleven en huur en alle kosten te betalen, maar vanaf 28-03-2108 word PGB stopgezet, kom ik wel aan WW-uitkering in aanmerking,

  • als uw man u heeft aangestuurd in uw zorgverlening is er sprake van arbeid: er is gewerkt, er is loon uitbetaald en er was sprake van en gezagsverhouding; u kunt dan een beroep doen op het z.g. mantelzorgforfait: elk jaar dat u bent betaald uit het pgb telt als een half jaar arbeidsverleden.

 4. Omdat mijn oudste zoon met autisme helemaal is vastgelopen in verschillende instellingen,hebben wij besloten hem weer naar huis te halen. Echter dit is geen ideale situatie omdat wij nog een zoon met autisme thuis hebben wonen. Daarom hebben beide opa’s en oma’s aangeboden om de week te rouleren in de zorg en ons kind een weekje in huis te nemen. Hiervoor wil ik graag een pgb aanvragen. Kan dit? Beide grootouderparen ontvangen aow. Er is ook nog een tante die haar hulp heeft aangeboden, maar zij ontvangt een bijstandsuitkering. Ik begreep dat zij sowieso gekort wordt. Wat kunt u ons aanraden?

  • Deze vraag heb ik helaas over het hoofd gezien, excuses daarvoor. Wat fantastisch dat uw (schoon)familie wil bijspringen in de zorg. Betaling uit PGB is inkomen. Dit wordt niet gekort op AOW, maar wel op een ww- of bijstandsuitkering.

 5. Beste Ruud, alle inkomsten uit arbeid worden ingehouden op een wao-uitkering, dus inderdaad ook de vergoeding die uit een pgb wordt betaald. Uw ex moet dit zelf aangeven bij het uwv, anders kan zij worden beticht van frauderen: het verzwijgen van inkomsten (uit arbeid).

 6. Ik zit in de wia en wil graag pgb aanvragen voor mijn autistische zoon van 6 jaar.
  Ik wil de zorg zelf overnemen omdat hij niet in staat is om vreemde mensen te accepteren zelfs geen familieleden.
  Heeft het invloed op mijn wia-uitkering?

 7. Uw inkomen uit het pgb van uw zoon moet u opgeven aan het UWV en zal zeker gevolgen hebben voor de hoogte van en misschien ook wel op uw recht op uitkering: u kunt immers werken…

Plaats een reactie