Mantelzorgwaardering

Met het naderen van de Dag van de Mantelzorg stijgt ook het aantal publicaties over de mantelzorgwaardering. Dat is het compliment dat gemeenten jaarlijks aan mantelzorgers dienen te geven. Om hen te waarderen voor hun onmisbare en kosteloze inzet. Elke gemeente mag zelf weten hoe deze waardering er uit ziet . Het kan een geldbedrag zijn, een waardebon, een pasje, een leuke dag uit of gewoon een bosje bloemen.

Dag van de Mantelzorg

Veel gemeenten reiken de mantelzorgwaardering uit tijdens of rond 10 november, de nationale Dag van de Mantelzorg. Om mantelzorgers te bereiken worden oproepen in de plaatselijke weekbladen geplaatst en de bestanden gebruikt die mantelzorgsteunpunten  hebben van mantelzorgers die bij hen bekend zijn. Toch zijn er nog veel mantelzorgers die niet bereikt worden. Omdat zij zelf niet weten dat zij mantelzorger zijn!

Langdurige zorg voor je naaste

Mantelzorgers zijn mensen die hun naaste langdurig helpen en/of verzorgen. Het kan om een chronisch ziek gezinslid gaan, om een gehandicapte buurvrouw, of een verslaafde neef. Iedereen die langer dan drie maanden en/of meer dan 8 uur per week meer dan gebruikelijke hulp of zorg geeft is mantelzorger. Met deze mantelzorg kunnen mensen vaak veel langer thuis blijven wonen dan zonder deze hulp.

Respijtzorg

Deze hulp van naasten is 80% van alle zorg die in Nederland wordt gegeven. Met elkaar zorgen 4 miljoen mantelzorgers voor langdurig zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Om deze zorg vol te houden is inzet van respijtzorg nodig: zorgvrijwilligers kunnen een dagdeel in de week de zorg overnemen. Dagbesteding voor de zorgvrager geeft de mantelzorger een dagje rust. Logeeropvang geeft een gezin kans ook eens een weekend zonder zorg door te brengen. Al deze vormen van respijtzorg helpen mantelzorgers de zorg vol te houden.

Mantelzorgwaardering

Mantelzorgers klagen niet en vragen niet. Ze gaan maar door tot het niet meer gaat. Daarom is het een prima zaak als gemeenten hun mantelzorgers in beeld hebben. Dat ze weten wat er speelt. Alleen al daarom is het belangrijk dat mantelzorgers zich aanmelden voor de mantelzorgwaardering. Niet zozeer om om het compliment te vragen, maar om de gemeente duidelijk te maken wat de omvang van de mantelzorg-inzet is. En om met  de gemeente in gesprek te gaan. Over wat er nodig is. Daarom: mantelzorgers, meld je in je gemeente aan de mantelzorgwaardering.

Plaats een reactie