Mantelzorg verlichten

mantelzorgverlichtenOp mijn vorige nieuwsbrief heb ik echt heel veel reacties gekregen!
Hartelijk bedankt daarvoor!
Daaruit blijkt wel dat jij mijn berichten weet te waarderen!

Je hebt je misschien afgevraagd waarom ik maar zo weinig van me heb laten horen de laatste tijd?
Dat komt doordat ik sinds oktober 2012 mantelzorger ben voor mijn zus, die bij mij in het dorp is komen wonen, in een Thomashuis.
Zo’n verhuizing is voor een verstandelijk gehandicapte met autisme een hel(s)e opgave. Van mij werd dus het nodige gevergd in begeleiding en opvang.
Na acht maanden kan ik zeggen: we zijn op orde. De dagbesteding is geregeld, en ook het wonen en de vrijetijdsbesteding zijn inmiddels door alle kinderziektes heen.

Gelukkig zie ik nu dus weer meer kans om mij op mijn werk als mantelzorgmakelaar te richten.

Had ik al verteld dat ik sinds vorig jaar met mijn bedrijf Familycare Support ook volwaardig lidorganisatie ben van Mezzo, de vereniging van Mantelzorgers en vrijwilligerszorg? Bij deze.

Daarom meld ik je graag dat Mezzo een actie is gestart met het oog op de zorgbesprekingen in de Tweede Kamer, op 10 juni a.s.

Verlichten, ipv verplichten!

Verplicht voor een ander zorgen, hiervoor gaan steeds meer stemmen
op. De staatssecretaris geeft terecht aan dat dit niet
kan.
Toch kan mantelzorg als een verplichting voelen,
bijvoorbeeld als er niemand anders is om de zorg mee te delen. Of
als de professionele zorg niet goed aansluit op de zorg die je als
mantelzorger wilt geven.

Alleen wanneer mantelzorgers en zorgvrijwilligers op
eigen wijze kunnen zorgen, kunnen ze dit langdurig en intensief
blijven doen.
Kom daarom digitaal in actie en laat heel Nederland
weten dat verlichten de manier is ipv (moreel) verplichten. Laat
jouw stem horen op uw eigen dorpsplein, stadshart of Malieveld en geef
aan wat er volgens jou  moet gebeuren.

Dus: Heb jij een mening over wat er moet gebeuren op het gebied van mantelzorg?
Steun dan deze actie op http://www.mezzo.nl/actie

Plaats een reactie