MantelzorgRaad nieuwe adviesvorm voor gemeente

Een nieuwe vorm van een adviesorgaan is de MantelzorgRaad en de gemeente Roosendaal heeft de primeur. Op verzoek van deze gemeente  gaat de MantelzorgRaad informatie van mantelzorgers inzetten voor adviezen met betrekking tot het maken en aanpassen van beleid. Het Steunpunt Mantelzorg nam het initiatief voor dit adviserende platform.  Het is dan ook niet verwonderlijk dat een consulent van het mantelzorgsteunpunt de MantelzorgRaad zal ondersteunen.

MantelzorgRaad voor meer vraaggericht werken

De bedoeling is dat de MantelzorgRaad het bestaande beleid kritisch onder de loep neemt op mantelzorgvriendelijkheid en mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning. Adviezen van de MantelzorgRaad moeten leiden tot eventueel aanpassing van het beleid zodat er meer vraaggericht gewerkt kan worden.

Adviezen: bindend of vrijblijvend

Onduidelijk is nog of er zowel gevraagd als ongevraagd advies kan worden uitgebracht, en in hoeverre de adviezen bindend zullen zijn. Een kanttekening is hierbij dan ook wel op zijn plaats. Als de gemeente  een orgaan optuigt om met de mond mantelzorgvriendelijk beleid te belijden, maar daar in de praktijk geen invulling aan te geven, dan worden de mantelzorgers blij gemaakt met een dode mus. Dit hebben we in het verleden wel gezien bij Wmo-(advies)raden.  In diverse gemeenten zijn die inmiddels, door de leden van zo’n raad zelf, uit frustratie ontbonden, omdat zij zich niet gehoord voelden.

Gezocht:  leden voor de MantelzorgRaad

Vrijwilligers, die zitting willen nemen in de MantelzorgRaad, hoeven geen speciale opleiding te hebben, maar ervaring en/of betrokkenheid met mantelzorg een vereiste. De beoogde leden van de MantelzorgRaad  vinden het leuk contact te houden met mantelzorgers en om hun belangen te vertegenwoordigen. Het kunnen dus mantelzorgers zijn, of ex-mantelzorgers, of anderen die inzicht hebben in wat er zoal komt kijken en van invloed is wanneer er sprake is van mantelzorg. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 oktober 2016 aanmelden bij het Mantelzorgsteunpunt Roosendaal.

Wilt u reageren op dit bericht? Graag!

Plaats een reactie