Mantelzorgmakelaar als gewaarborgde hulp

In januari heb ik alweer het nodige meegemaakt als “gewaarborgde hulp”. Dat ben ik voor drie verschillende budgethouders, die een PGB in de Wlz hebben. Omdat het zorgkantoor dat eist, op basis van de aandoening, of omdat de budgethouder graag hulp heeft bij het beheer van het budget.

In de praktijk blijkt een gewaarborgde hulp vooral van waarde  bij het opstarten van een PGB: de regels van het zorgkantoor en van de SVB zijn voor een zorgvrager en zijn mantelzorger vaak erg ingewikkeld. In de praktijk  blijkt het allemaal nogal mee te vallen als het PGB eenmaal is toegekend: de zorgverleners zijn door de strenge selectie van het zorgkantoor gekomen, en de SVB heeft ook de contracten goedgekeurd. Dan is de belangrijkste  taak van de gewaarborgde hulp eigenlijk klaar. Wel moet deze nog toezien op de kwaliteit van de geboden zorg, en op het inzetten van het budget voor de juiste zorg. Als het goed is is dat allemaal goed gecheckt bij aanvang van het PGB. Daarna is het nog een kwestie van “bijhouden”.

Helaas heeft het zorgkantoor ergens in 2016 de regel ingevoerd dat niemand, ook een mantelzorgmakelaar niet, voor meer dan 3 personen tegelijk gewaarborgde hulp mag zijn.  Deze regel belemmert mij ernstig in de uitoefening van mijn beroep, en verhindert dat ik meer mensen help bij het aanvragen van een PGB.

Het zorgkantoor oordeelt, in opdracht van de staatssecretaris, dat het niet mogelijk is voor één persoon om voor meer dan drie budgethouders de kwaliteit van de zorg te bewaken. Ongetwijfeld is dit ingegeven door de wens om malafide pgb-bureautjes te bestrijden, die massaal pgb-gelden in hun eigen zak schijnen te laten glijden.

Het ongewenste  gevolg is echter dat mantelzorgmakelaars, die niet eens uit het pgb betaald kunnen worden (behalve uit het verantwoordingsvrije gedeelte), ernstig worden belemmerd in hun taak om mantelzorgers en budgethouders bij te staan bij regeltaken.

Zelf  heb ik zo in enkele maanden tijd al drie beoogde budgethouders moeten teleurstellen: zij wilden mij graag als gewaarborgde hulp inzetten, en hebben geen andere relaties die zij dat kunnen of willen vragen. Omdat hun netwerk daarvoor niet geschikt is, omdat zij zulke grote bedragen niet aan relatief onbekenden willen toevertrouwen of om nog andere redenen. Maar helaas: ik wordt  niet geaccepteerd als gewaarborgde hulp voor hen.

Mijn advies aan de zorgkantoren en aan de staatssecretaris is dan ook: maak voor mantelzorgmakelaars die aangesloten zijn bij de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM) een uitzondering op deze regel: sta hen toe voor hun cliënten gewaarborgde hulp te zijn.

Wil je meer weten over gewaarborgde hulp lees dan mijn artikel 

Plaats een reactie