Page content

Mantelzorg Zwartewaterland

Voor het jaar 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders een mantelzorgcompliment ingesteld. Hiermee wil zij erkenning en waardering uitspreken naar de mantelzorgers.

Het mantelzorgcompliment kan worden aangevraagd voor een mantelzorger die zorg verleent aan een inwoner van de gemeente Zwartewaterland. Het Steunpunt Mantelzorg Zwartewaterland beoordeelt de aanvragen en kent het compliment toe.

Voorwaarden
Een in Zwartewaterland wonende zorgvrager en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger dient de aanvraag voor een mantelzorgcompliment in. De mantelzorger hoeft niet in Zwartewaterland te wonen om hiervoor in aanmerking te komen. Iedere zorgvrager kan een keer per jaar een mantelzorgcompliment aanvragen. Voorwaarde is dat de mantelzorger minimaal drie maanden per jaar, gemiddeld acht uur perweek mantelzorg verleent.

Aanvragen
Het compliment aanvragen kan tot uiterlijk 1 december met het digitale ‘aanvraagformulier mantelzorgcompliment’ op de gemeentelijke website. Men kan ook een papieren versie van het formulier ophalen bij de receptie in het gemeentehuis, de steunpunten van het Wmo-loket in Genemuiden (De Meente) en Zwartsluis (De Schans), het CJG, ’t Teeuwland, het Samen Zwartsluis Punt en de bibliotheken.