Page content

Mantelzorg Wijdemeren

Het college van B&W heeft besloten dat inwoners hun mantelzorgers ook in 2016 een blijk van waardering kunnen geven. Dit jaar kunt u kiezen of u dit in de vorm van een VVV-bon wil of dat u een financiële tegemoetkoming wilt ontvangen.

De gemeente Wijdemeren heeft VersaWelzijn gevraagd de regeling Mantelzorg-waardering 2016 uit te voeren. VersaWelzijn ondersteunt mantelzorgers in de gemeente Wijdemeren. Deze regeling wil zorgontvangers in de gelegenheid stellen hun familieleden/informele zorgverlener(s) te waarderen als mantelzorger. De regeling voor waardering mantelzorg is beschikbaar inwoners/zorgontvangers die in Wijdemeren woonachtig zijn.

Aanvragen doet u via het formulier mantelzorgwaardering 2016. De gegevens die u invult, worden uitsluitend gebruikt voor deze regeling.

Vragen

Vragen? Bel naar 035 – 62 31 100, iedere werkdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Versa Welzijn kan u eventueel helpen bij het invullen.

Mantelzorgwaardering 2016

Het ‘oude’ mantelzorgcompliment door het Rijk is vervallen. Vanaf 2015 verzorgen de gemeenten de waardering voor hun mantelzorgers. De gemeente Wijdemeren doet dat in 2016 via een waardebon/of een geldbedrag.

Toelichting en voorwaarden

  • Het gaat om waardering en geen onkostenvergoeding
  • De zorgvrager (degene voor wie wordt gezorgd) moet in gemeente Wijdemeren wonen.
  • De mantelzorger (degene die voor de zorgvrager zorgt) hoeft niet in gemeente Wijdemeren te wonen
  • De waardering is een VVV-waardebon of een geldbedrag die eenmalig per kalenderjaar wordt verstrekt.
  • De hoogte van de waardering is afhankelijk van het aantal aanvragers dat een aanvraag indient maar kan niet meer dan € 200,- bedragen.
  • De waardering wordt verstrekt aan de inwoners die geïndiceerde zorg ontvangen op grond van een regeling (zie bewijsstukken). Of aan inwoner die volledig verzorgd wordt door een mantelzorger voor meer dan 8 uur per week, hetgeen in een gesprek bij Versa duidelijk is geworden. Het is van belang dat de gegevens van de betreffende inwoner van Wijdemeren volledig aan te geven.

VersaWelzijn geeft informatie, ondersteunt mantelzorgers en organiseert activiteiten voor en door mantelzorgers.