Page content

Mantelzorg Someren

Op donderdag 10 november is de Landelijke Dag van de Mantelzorg. De werkgroep mantelzorg, bestaande uit mantelzorgers of vertegenwoordigers van organisaties waar mantelzorgers actief zijn, wil ook graag in Someren aandacht schenken aan deze dag. In Someren kan men daarom mantelzorgers op zaterdag 12 november verrassen met een plantje.

Aanmelden voor de plant kan tot 29 oktober bij Onis, Steunpunt Mantelzorg: e-mail t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl of tel. 0493-441246 of e-mail m.lenders@oniswelzijn.nl of tel. 0493-441253.

Naast deze actie van de werkgroep mantelzorg is er ook een waardering vanuit de gemeente Someren. Voor mantelzorgers die voldoen aan de criteria kan een mantelzorgcompliment in de vorm van een bedrag van max. € 100 aangevraagd worden.


Ook in de gemeente Someren wordt het mantelzorg compliment ‘uitgedeeld’. Dit is een financiële blijk van waardering voor de inzet die u als mantelzorger doet. Zorgvragers en mantelzorgers van zorgvragers die in Someren wonen, kunnen de aanvraag indienen.

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de waardering van vrijwilligers. In 2015 is in Someren gekozen voor een financieel mantelzorgcompliment. Dit doen we in 2016 weer. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt bij de gemeente. Het maximale bedrag dat per zorgvrager wordt uitgekeerd is € 100,-.

Mantelzorgers zijn personen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Veel mantelzorgers zorgen voor mensen zonder indicatie. Juist dankzij de inzet van een mantelzorger is er geen indicatie nodig.

Maar ook leert de ervaring dat mantelzorgers nog veel zorgen voor hun partner, vader, moeder, zoon of dochter die niet (meer) thuis woont maar in een woonvorm. Denk bijvoorbeeld aan Sonnehove, Eegelshoeve, woningen aan de Munnekenstraat of Sonnehoek.

In de gemeente Someren is er voor gekozen om ook deze mantelzorgers te waarderen, ook zij komen in aanmerking voor het mantelzorgcompliment

Aanvragen kan tot en met 15 november 2016. U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen met DigiD of downloaden via https://www.someren.nl/wmo-jeugd/mantelzorgcompliment-2016.html .

Of het formulier ophalen bij:

–    Steunpunt Mantelzorg Onis Welzijn, Laan ten Roode 71

–    Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 1