Page content

Mantelzorg Nijkerk

Het jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers wordt door de gemeente Nijkerk verhoogd van vijftig naar honderd euro. De uitkering wordt gedaan in de vorm van een VVV-bon. Het bedrag van vijftig euro was in 2015 vastgesteld op grond van een inventarisatie bij andere gemeenten en in overleg met het steunpunt mantelzorg.

Berekend is dat in totaal 1.500 mantelzorgers actief zijn. Een groot deel van hen heeft geen gehoor gegeven aan de oproep het compliment aan te vragen. Inmiddels is opnieuw gekeken wat andere gemeenten uitkeren aan mantelzorgcomplimenten. Het blijkt te gaan om bedragen tussen de 75 en 150 euro. Met honderd euro kiest Nijkerk voor een middenweg.