Page content

Mantelzorg Hulst

Blijk van waardering voor mantelzorgers

Mensen die langdurig minimaal acht uur per week voor een ander zorgen, noemen we mantelzorgers. Ook in de gemeente Hulst zijn vele mantelzorgers actief. Het gemeentebestuur draagt hen een warm hart toe. Dit jaar is besloten de “blijk van waardering” te geven in de vorm van een geldbedrag.

Inwoners van de gemeente Hulst die mantelzorg ontvangen, kunnen hun mantelzorger aanmelden voor dit compliment. De mantelzorger moet daarvoor wel langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week mantelzorg verlenen. Mocht degene die mantelzorg ontvangt zijn/haar mantelzorger niet zelf kunnen aanmelden, dan mag de mantelzorger dat ook zelf doen.

Het mantelzorgcompliment is een bedrag van 75 euro. Dat kan vrij worden besteed. De complimenten worden in de decembermaand “uitgedeeld” aan degene die de mantelzorg ontvangt. Hij/zij kan dan zelf bepalen hoe hij hiermee de mantelzorger complimenteert. Het is ook mogelijk om het bedrag te verdelen over meerdere mantelzorgers.

Aanmeldingen voor het mantelzorgcompliment kunnen worden gedaan in de periode van 1 oktober tot en met 30 november 2016. Aanmelden kan bij het Mantelzorgsteunpunt van de Stichting Hulst voor Elkaar, die dit voor de gemeente Hulst regelt. Het aanvraagformulier is te vinden op www.hulstvoorelkaar.nl Ook kan het worden opgevraagd via info@hulstvoorelkaar.nl of op tel. 0114-684700.