Page content

Mantelzorg Hattem

Hattemse waardering voor mantelzorger: mantelzorgcompliment

De gemeente Hattem spreekt jaarlijks haar waardering voor mantelzorgers uit in de vorm van een zogeheten mantelzorgcompliment. Een mantelzorger die minimaal 8 uur per week voor een periode van minimaal 3 maanden mantelzorg verleent kan een bedrag van 100 euro als waardering ontvangen. Het compliment kan door een zorgontvanger of een professionele zorgverlener worden aangevraagd.

Wethouder Martijn Hospers: “Er zijn veel mensen die tijd en liefde investeren in het verlenen van mantelzorg. Veel mantelzorgers vinden het volstrekt normaal en vanzelfsprekend dat ze deze zorg verlenen. Dat neemt niet weg dat ze voor onze samenleving van ontzettend groot belang zijn. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat mensen langer in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. Of dat mensen langer en beter de regie over hun eigen leven kunnen blijven voeren. Hoewel mantelzorg vaak als vanzelfsprekend wordt ervaren, is het een goed gebruik om mantelzorgers eens per jaar extra in het zonnetje te zetten. Dat doen we onder andere door middel van het mantelzorgcompliment”.

Een mantelzorger komt in aanmerking als hij of zij minimaal 8 uur in de week voor een periode van minimaal 3 maanden mantelzorg heeft verleend. Een ontvanger van zorg of een professionele zorgverlener kan tot 1 november 2016 een aanvraag doen voor het mantelzorgcompliment 2016. Het compliment voor 2016 heeft betrekking op de periode van 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016. Het resterende deel van dit jaar (dus vanaf 1 september 2016) telt mee voor het mantelzorgcompliment in 2017. Het compliment kan via een formulier op www.hattem.nl/mantelzorg worden aangevraagd. Het formulier is ook af te halen in het stadhuis.