Werk en mantelzorg combineren

Werk en mantelzorg combineren

Van elke acht werknemers is er één thuis ook mantelzorger.  Dat wil dus zeggen dat je, als je naast je baan voor iemand zorgt die chronisch ziek is of een functiebeperking heeft, of een hulpbehoevende oudere verzorgt, een werkende mantelzorger bent. En van elke acht collega's op het werk is er één die thuis mantelzorgtaken heeft.
Van de 2,6 miljoen mantelzorgers die in Nederland acht uur per week en/of minimaal drie maanden voor een ander zorgen combineert ongeveer 71% in de leeftijdsgroep tot 65 jaar  dit met een betaalde baan.

Ongeveer 40% van hen voelt zich zwaar tot overbelast door deze combinatie van taken.

Wat kan helpen is het mantelzorgen op het werk bespreekbaar te maken.  Als collega's en leidinggevenden niet op de hoogte zijn van de privé-situatie kunnen ze er geen begrip voor opbrengen, laat staan er rekening mee houden. Het is dus belangrijk dat op het werk mantelzorg  uit de taboesfeer wordt gehaald.

Wat is mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die je geeft omdat je een persoonlijke band hebt met degene die de zorg nodig heeft (de zorgvrager).  Eerst is er de relatie. Dan ontstaat er,  plotseling of juist heel geleidelijk, een zorgvraag. Je partner krijgt een hersenbloeding, je broer wordt chronisch ziek, je ouders worden door ouderdom hulpbehoevender, je kind raakt verslaafd...

Allemaal voorbeelden van een zorgvraag die leidt tot mantelzorg. In Nederland wordt 80% van de zorg thuis onbetaald en voornamelijk door mantelzorgers gegeven.

Mantelzorgers zijn dus geen professionals: geen beroepsmatige zorgverleners, maar mensen zoals jij en ik, die hun naaste met een zorgvraag helpen.

Mantelzorgers vinden het meestal heel gewoon dat zij zorgen, juist omdat zij die emotionele band hebben met degene die zij verzorgen.

Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers: zij kunnen de zorg niet zomaar beëindigen.

Diversiteit in mantelzorg

Mantelzorg is van alle leeftijden, maar ook zijn zowel mannen als vrouwen mantelzorger.

De zorgvrager kan een gezinslid zijn, maar ook een verder familielid of verwant, of een vriend of een goede buur.

Mantelzorgen is al  verlenen is niet gebonden aan baan of opleiding, en al evenmin aan het aantal uren dat mantelzorgers werken of het niveau van dat werk.

Er is een grote verscheidenheid aan mantelzorgtaken. De belangrijkste zijn:
  • persoonlijke verzorging: helpen bij opstaan, wassen en aankleden, bij eten en drinken, bij toiletgang en bij andere dagelijkse levensverrichtingen
  • verpleegkundige hulp zoals wondverzorging of  helpen bij en met medicatie
  • begeleiding, zoals bij het structureren van taken of dagindeling, of bij het bezoeken van artsen en specialisten
  • helpen bij of overnemen van huishoudelijke taken: bijvoorbeeld omdat deze fysiek te zwaar zijn geworden voor de zorgvrager
  • emotionele ondersteuning bieden, zoals bij psychische klachten, verlies of rouw
  • verzorgen van de administratie of andere regeltaken.

Steeds meer werkende mantelzorgers

Het aantal zorgvragers stijgt. Mensen worden steeds ouder, dus het aantal ‘oude' ouderen groeit. Steeds meer zorgvragers willen en kunnen min of meer zelfstandig thuis blijven wonen. Door de Wmo wordt steeds meer een beroep gedaan op het netwerk van de zorgvrager voordat er professionele hulp wordt ingezet. In de zorg is een groeiend personeelstekort.

Steeds meer mensen zullen dus naast hun werk ook mantelzorgtaken (moeten) verrichten.

Knelpunten

De combinatie van een baan met mantelzorgtaken is echter niet altijd makkelijk:

Werkende mantelzorgers hebben een dubbele loyaliteit: het werk en de zorgvrager beconcurreren elkaar op (onverdeelde) aandacht. Daarnaast is er natuurlijk ook nog het eigen gezin en de eigen sociale contacten.

Overbelasting ligt voor werkende mantelzorgers dus op de loer, vooral wanneer de zorgtaken steeds meer in hoeveelheid of intensiteit toenemen. Om overbelasting te voorkomen is balans tussen zorg, werk en ontspanning noodzakelijk. Een van de belangrijkste middelen daartoe is het bespreekbaar maken van mantelzorg op het werk. De mantelzorgmakelaar kan hierbij helpen.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down