Langdurend zorgverlof

Werkende mantelzorgers kunnen onder bepaalde omstandigheden langdurend zorgverlof opnemen. Dit kan alleen voor het verlenen van mantelzorg aan je eigen partner, je eigen kind of één van je eigen ouders. Bovendien moet de ziekte voor de patiënt levensbedreigendzijn. Dit betekent dat het leven van die persoon op korte termijn ernstig in gevaar is.

Langdurig zorgverlof kan je per week opnemen, gedurende een aaneengesloten periode van maximaal twaalf weken. Je  moet langdurend zorgverlof minstens twee weken voordat het verlof in gaat schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Je werkgever heeft daarna een week om te reageren; hij mag daarbij bijvoorbeeld vragen om een doktersverklaring. Als je werkgever niet reageert, gaat het verlof gewoon in op de datum die jij hebt voorgesteld.

Hoeveel langdurend zorgverlof kan je opnemen?

Per jaar kan je gedurende twaalf weken maximaal de helft van het aantal uren dat je werkt als langdurend zorgverlof opnemen. Je blijft in principe dus altijd de helft van je uren per week doorwerken.
In overleg met je werkgever kan je het zorgverlof ook anders spreiden. Je kunt bijvoorbeeld afspreken om het zorgverlof in zes weken tijd volledig op te nemen, of het juist over een langere periode spreiden. Deze periode mag echter maximaal 18 weken duren.

Het langdurend zorgverlof eindigt wanneer:
  • de persoon voor wie je het verlof heeft opgenomen niet langer levensbedreigend ziek is;
  • de maximale duur van het verlof is verstreken;
  • de persoon voor wie je het zorgverlof hebt opgenomen, overlijdt;
  • je werkloos raakt.

Salaris, ziektewet, toeslagen en uitkeringen

Elke werknemer heeft recht op langdurend zorgverlof. Je werkgever kan dit verlof alleen weigeren als het bedrijf door het verlof ernstige problemen ondervindt. In de verlofperiode bouw je als werkende mantelzorger gewoon vakantiedagen op. Je werkgever hoeft echter over het opgenomen verlof geen salaris door te betalen.

Als je ziek wordt tijdens het langdurend zorgverlof betaalt de werkgever alleen de uren dat je tijdens het verlof zou werken.

Omdat de uren van het zorgverlof niet betaald worden verandert je inkomen. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen die je via de belastingdienst kan aanvragen: kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag. Het is daarom verstandig om het opnemen van langdurend zorgverlof in ieder geval door te geven aan de belastingdienst: een verandering van inkomen moet je altijd doorgeven!

Het opnemen van langdurig zorgverlof heeft geen gevolgen voor de hoogte van eventuele uitkeringen via de Ziektewet, WIA of WW (na ontslag).

Afwijkende afspraken langdurend zorgverlof

In een cao en/of in een regeling tussen je werkgever en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken staan over de duur van het langdurend zorgverlof. Werknemers en werkgevers kunnen bijvoorbeeld afspreken dat de werknemer een deel van het langdurend zorgverlof moet compenseren met bovenwettelijke vakantiedagen. (Dit zijn de vakantiedagen die een werknemer heeft boven op het minimum aantal vakantiedagen.) Of er kan zijn afgesproken dat je loon voor de uren waarin je langdurend zorgverlof opneemt juist wel (gedeeltelijk) wordt doorbetaald. In deze gevallen gelden deze gemaakte afspraken en niet de wet. Informeer dus altijd naar de afspraken over langdurend zorgverlof bij je werkgever/de afdeling personeelszaken voordat je dit gaat aanvragen!

 
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down