Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlofKortdurend zorgverlof is ervoor bedoeld om gedurende enkele dagen noodzakelijke zorg aan je (pleeg)kinderen, je partner of je ouders te kunnen geven. Als je voor je ouder(s) zorgt hoeven deze niet op jouw adres ingeschreven te zijn, je partner en je kind voor wie je wilt/moet zorgen moeten wel op hetzelfde adres als jij wonen. Voor pleegkinderen geldt zelfs dat er een pleegcontract moet zijn.

Je kunt hierbij denken aan de volgende situaties:
  • begeleiding bij dokters- of ziekenhuisbezoek
  • verzorging bij ziekte
  • verzorging bij revalidatie na een ziekenhuisopname

Kortdurend zorgverlof moet je van te voren  aanvragen bij je werkgever. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk, ik adviseer je echter om dit altijd schriftelijk te doen! Je zult het kortdurend zorgverlof alleen kunnen opnemen als duidelijk is dat jij de enige bent die deze zorg kan verlenen. Je werkgever is verplicht het zorgverlof te geven en hij moet je minstens 70% van je loon doorbetalen. Hierdoor wordt voorkomen dat werknemers geen zorg geven omdat dit financiële consequenties zou hebben. Je werkgever kan het kortdurend zorgverlof alleen weigeren als door jouw verlof het bedrijf of de organisatie in ernstige problemen zou komen.

Je kan meerdere keren per jaar kortdurend zorgverlof opnemen. Je hoeft het kortdurend zorgverlof dus niet in een keer op te nemen. In overleg met je werkgever kan je het verlof ook in gedeelten opnemen. Het maximum is 72 uur (per 12 maanden) bij een 36-urige werkweek. Per 12 maanden kan je maximaal 2 maal het aantal uren  dat je in een week werkt opnemen.

Als het zorgverlof eenmaal is begonnen, mag je werkgever dit niet meer stoppen. Wel kan jouw werkgever achteraf vragen naar een doktersrekening of een afspraak-bevestiging voor een medisch onderzoek. Als je zelf ziek wordt tijdens het kortdurend zorgverlof kan het verlof in overleg met de werkgever wel worden stopgezet.


Als je het zelf niet eens kan worden met je werkgever over het opnemen van kortdurend zorgverlof kan je:
  • contact opnemen met de afdeling personeelszaken
  • contact opnemen met een mantelzorgmakelaar
  • contact opnemen met je vakbond
  • juridische bijstand zoeken

In het uiterste geval kan de rechter een uitspraak doen over de noodzaak van het verlof.

Let goed op:
In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kunnen andere afspraken staan over het opnemen van kortdurend zorgverlof. Zulke afspraken kunnen ook zijn vastgelegd in een regeling tussen uw werkgever en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Een voorbeeld van zo'n afwijkende afspraak kan zijn dat de werknemer een deel van het kortdurend zorgverlof moet compenseren met bovenwettelijke vakantiedagen. Informeer bij je werkgever of bij personeelszaken welke regels voor jou gelden.
Freke Schoemaker
Door

Freke Schoemaker

op 25 May 2016

Beste , helaas is vervoer een "voorliggende voorziening", en is lastig aantoonbaar dat jij de enige bent die het vervoer kan regelen. In principe heeft jouw werkgever gelijk dat je niet de enige bent die dat vervoer kan regelen, of dat het niet noodzakelijk is dat jij dat vervoer op je neemt. Als je een doktersverklaring kunt overleggen waarin staat dat jij wel de enige bent die het vervoer kunt doen sta je alweer iets sterker in dit geval. Echter, ik kan niet garanderen dat je voor het halen en brengen van je dochter zorgverlof kunt opnemen. Helaas. Ik adviseer je dan ook om een oproep te plaatsen of vrijwillgers te zoeken om je hierbij te helpen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht op de website wehelpen.nl, of je kunt eens kijken op Nationalehulpgids.nl Alle succes gewenst.

Fila
Door

Fila

op 26 Apr 2016

Beste, Ik zit al sinds vorige jaar in de clinch met min werkgever om zorgverlof aan te vragen. Vorige jaar had mijn dochter ernstige gedragsproblemen waardoor zij niet in staat was op school te blijven en moest ik haar vaak adhoc van school ophalen. Ze zit hiervoor nu ook 2 dagen in de week bij een dagbehandeling. Omdat ze naar een behandeling gaat begin ik 2 uur later met werken en moet ik de tijd inhalen. Ik heb in geval dat mijn dochter thuis zat omdat ze niet naar school kon of opgehaald moest worden zorgverlof gevraagd aan mijn werkgever. Mijn werkgever weigert mij zorgverlof te verlenen en dwingt mij mijn eigen verlof voor op te maken. Ik heb ze gewezen op hun plicht maar geven verder geen reactie meer. Ik heb veel onderzoek gedaan naar de voorwaarden van zorgverlof maar de rijksoverheid website houdt hun uitleg erg vaag en niet concreet. Doordat mijn dochter naar een speciaal behandelingscentrum gaat die niet in mijn woonsplaats is en ik geen andere vervoer heb moet ik haar zelf wegbrengen. Normaliter had ze voorschoolsopvang maar die kunnen haar daar niet wegbrengen. Een taxi is ook geen optie omdat dit haar verder overstuur zal maken wat zojuist ook onderdeel van het probleem is. Ik hiervoor ook mijn rechtsbijstand advies gevraagd. Mijn rechtsbijstand zegt dat ik geen recht heb op zorgverlof als ik mijn dochter naar de dagbehandeling breng omdat het alleen geld als mijn dochter ziek is en het huis niet kan verlaten. Dus alleen wanneer ik haar van school moet halen. Volgens deze site heb ik ook recht als ik haar naar de dagbehandeling breng. Het probleem is dat ik deze recht NERGENS kan vinden dus kan ik mij ook niet hard maken tegen over mijn werkgever. Daarnaast zegt mijn eigen rechtsbijstand dat ik geen recht heb op zorgverlof als ik mijn dochter wegbreng. Hoe kan ik dit verder nog aanpakken?

Freke Schoemaker
Door

Freke Schoemaker

op 31 Aug 2016

Dank u voor het delen. Vervoer is inderdaad geen zorg, maar begeleiding wel. Als u dus aangeeft aan uw werkgever dat u uw dochter moet begeleiden naar haar dagbesteding omdat het anders helemaal mis gaat heeft u wellicht wel een ingang naar zorgverlof. Maar u kunt ook een voorstel doen om de tijd die u besteeedt aan het wegbrengen en ophalen op een ander tijdstip in te halen, te compenseren. Misschien is daar wel over te praten? Ik proef uit uw verhaal een beetje dat de standpunten zich al aan het verharden zijn. Misschien is het een idee om een bemiddelaar in te schakelen bij de verdere gesprekken met uw werkgever. Mantelzorgmakelaars zijn hierin gespecialiseerd. U vindt gecertificeerde mantelzorgmakelaars op de website van de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars BMZM: www.bmzm.nl/leden

Fila
Door

Fila

op 26 Apr 2016

Aanvragen zorgverlog

c
Door

c

op 29 Feb 2016

Ik begrijp hier dus ook uit dat het zorg verlof ook is voor naar het ziekenhuis brengen! Want mijn baas zegt regel maar een taxi!!

Freke Schoemaker
Door

Freke Schoemaker

op 29 Feb 2016

Beste, nee het brengen naar het ziekenhuis/dokter/specialist is geen zorg, maar vervoer. Het begeleiden/ondersteunen in het gesprek met de arts is wel zorg... Alleen vinden sommige werkgevers dat alleen het inmiddels spreekwoordelijke "billen wassen" echte zorg is.

Janniek
Door

Janniek

op 20 Oct 2015

Bij een 39-urig contract, op hoeveel uren kortdurend zorgverlof heb ik recht op het moment dat ik 25 u werk in verband met ouderschapsverlof? Moet dan worden uitgegaan van 39 of van 25 uur? Graag je reactie. alvast bedankt!

Freke Schoemaker
Door

Freke Schoemaker

op 21 Oct 2015

Tijdens het ouderschapsverlof zijn de daadwerkelijk te werken uren 25 uren per week. Daar is gedurende het ouderschapsverlof ook het salaris aan aangepast. Tijdens ouderschapsverlof bestaat dus recht op 2x25 uren kortdurend verlof en niet op 2x39. Je kunt nooit meer uren opnemen dan dat je werkt! Hetzelfde geldt voor vakantie: daarvan kan je tijdens het ouderschapsverlof ook geen 39 maar 25 uur per week van opnemen .

Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down