Page content

Mantelzorg Druten

Gemeente Druten reikt aan mantelzorgers het zogenoemde Mantelzorgcompliment 2016 uit. Dit cadeau bestaat uit 150 euro aan bonnen van de Ondernemersvereniging Druten en is bedoeld als blijk van waardering voor de langdurige en intensieve zorg die mantelzorgers op zich nemen. Wie minimaal 3 maanden aaneengesloten, 8 uur per week mantelzorg verleent en in de gemeente Druten woont komt hiervoor in aanmerking. Het Mantelzorgcompliment is aan te vragen via MeerVoormekaar of via het aanmeldformulier op druten.nl.