Kabinet vindt decentralisatie verantwoord

Het kabinet stuurde vandaag een reactie naar de VNG over de decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning. Deze brief gaat in op de drie zorgpunten van gemeenten: de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars, het overgangsrecht 2015 en de regie op de drie decentralisaties. Het kabinet onderschrijft in de brief het belang van een zorgvuldige en verantwoorde invoering van de decentralisaties, en heeft er alle vertrouwen in dat gemeenten voor hun burgers passende ondersteuning gaan organiseren.

Van Rijn: “Het kabinet heeft begrip voor de zorgen van gemeenten en wil deze graag samen met hen oppakken. Wij weten dat veel gemeenten al ver zijn gevorderd met de voorbereiding op de decentralisaties.”Wettelijke waarborg samenwerking gemeenten en verzekeraars
Het kabinet legt samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten ten aanzien van de wijkverpleging vast in het besluit zorgaanspraken krachtens de Zorgverzekeringswet. Het Rijk komt hiermee tegemoet aan de wens van gemeenten.Monitor overgangsjaar Wmo 2015
Het kabinet gaat de financiële effecten van het overgangsrecht in 2015 volgen. Knelpunten als gevolg hiervan worden met gemeenten besproken en in 2015 snel aangepakt. Het kabinet onderkent dat gemeenten al in 2015 voor een forse opgave staan. In het overlegresultaat met VNG was al afgesproken dat het kabinet 200 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor een zorgvuldige overgang van cliënten naar de Wmo in 2015.Het wetsvoorstel Wmo 2015 is op 14 januari 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. De voorlopige verdeling van het macrobudget in 2015 per gemeente is vanaf vandaag in te zien op de site van het Transitiebureau Wmo (www.invoeringwmo.nl).Regietafel over de drie decentralisaties
Het kabinet gaat een brede regietafel decentralisaties inrichten waar bestuurders van gemeenten periodiek hun belangrijke invoering- en uitvoeringsonderwerpen met betrokken bewindspersonen kunnen bespreken. Uitgangspunt daarbij is het bevorderen van de samenhang tussen de decentralisaties in het sociaal domein. De minister van BZK is voorzitter van deze regietafel decentralisaties.

Het kabinet ziet een verantwoorde invoering als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het kabinet en gemeenten.

Bovenstaande is een persbericht van de rijksoverheid….

Plaats een reactie