Hormoonverstoorders en gezondheidseffecten

Vandaag heeft de organisatie WECF – een internationaal netwerk van vrouwen en milieuorganisaties voor een duurzame toekomst – in een brief aan de kabinetsformateurs en aan de leden van de nieuwe Tweede Kamer gewezen op een belangrijke factor bij de stijging van de zorgkosten, die nog steeds over het hoofd wordt gezien.

Het gaat om de sterke toename van chronische ziekten en aandoeningen,  die door wetenschappers steeds meer in verband wordt gebracht met de dagelijkse blootstelling van de bevolking  aan kleine hoeveelheden chemicaliën met een hormoonverstorende werking. Vele onderzoeksresultaten bevestigen dat hier een ernstig probleem ligt. De  WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) bracht een rapport uit over de potentiële schade aan de ontwikkeling van kinderen door blootstelling aan hormoonverstorende stoffen en de gezondheidseffecten in hun latere leven. Het Europese Milieu Agentschap EEA heeft in juni een uitgebreid overzichtsrapport gepubliceerd van al het onderzoek dat wijst op een relatie tussen hormoonverstoring  en toenemende chronische ziekten.
Het gaat om ziekten als diabetes, obesitas, hormoon-gerelateerde kankers zoals borst-, prostaat en teelbalkanker, maar ook aandoeningen  als leer- en gedragsstoornissen zoals ADHD, autisme en  dyslexie.
De stijging van dergelijke ziekten en aandoeningen is vooral de laatste decennia opmerkelijk. In dezelfde periode is ook de toepassing van chemicaliën in consumentenproducten, voedselverpakking(plastic en blik), cosmetica, reinigingsmiddelen en middelen voor plaagbestrijding in huis en tuin en in de landbouw, toegenomen. De kosten van de zorg en de indirecte kosten van verlies van arbeidsproductiviteit  en  bij kinderen extra benodigde ondersteuning in het onderwijs, lopen in de miljarden per jaar en blijven stijgen.
Sascha Gabizon , directeur van WECF, zegt: “Het verbaast ons dat in Nederland nog zo weinig aandacht is voor deze  relatie tussen blootstelling aan hormoonverstorende stoffen en de stijging van chronische ziekten. Want het onderwerp is internationaal zeer actueel. Inmiddels werkt de Europese Commissie aan nieuwe criteria voor hormoonverstorende stoffen. In het Europees parlement wordt gewerkt aan een rapport erover. Vorige week vrijdag besloten vertegenwoordigers van 120 landen en van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op de mondiale conferentie over chemische stoffen in Nairobi unaniem om hormoonverstorende stoffen als een belangrijk nieuw actiepunt op te nemen. Alleen snelle preventieve aanpak kan tot vermindering van de ziektes en reductie van de zorgkosten leiden.“
De brief aan de kamer en de formateurs eindigt met een aantal concrete aanbevelingen voor het versneld  aanpakken van preventie, informatie aan de burgers en ondersteuning van Europese beleidsmaatregelen. U kunt de betreffende brief hier lezen en downloaden.
Zie voor meer informatie:

Plaats een reactie