Hoe lang duurt een PGB aanvraag in de Wlz?

Wat is het toch fijn om mensen in een paar woorden te kunnen uitleggen wat een PGB inhoudt en welke mogelijkheden het biedt. Vaak zie ik mantelzorgers helemaal opfleuren, omdat ze zelf heel goed weten hoe ze de zorg zouden willen inrichten voor hun naaste.
Maar als daarna de beslissing wordt genomen om de zorg inderdaad op basis van PGB in te zetten blijkt dat de werkelijkheid wel wat weerbarstiger kan zijn.

Lange aanvraagprocedures zorgen voor veel onzekerheid of de zorg die wordt ingekocht ook wel betaald kan worden.
Zou het nu echt niet mogelijk zijn dat instanties aanvragen wat sneller afhandelen, zonder aan grondigheid van controles in te boeten?
In deze tijd van thuiswerken, digitale snelwegen en toegenomen werkloosheid moet het toch mogelijk zijn om meer personeel aan te nemen, te scholen in PGB-regels in combinatie met mensvriendelijke bejegening, en vervolgens te streven naar een omlooptijd van een aanvraag van, laten we zeggen, maximaal 1 week?
Bij zorgkantoor VGZ maakte ik begin dit jaar mee dat in een pilot “Wlz-PGB-aanvragen-sneller-afhandelen” niet meer dan 3 weken verliepen tussen de eerste telefonische melding van voorkeur voor PGB en de ontvangst van de toekenningsbeschikking. Dat vonden we toen al razendsnel.
Maar als je nu de stappen eens doorloopt, hoe moeilijk kan het dan zijn om deze doorlooptijd nog verder in te korten? We geven een voorbeeld.

PGB voorkeur doorgeven aan het zorgkantoor

Je meldt, laten we zeggen op een maandagmiddag, zelf telefonisch bij het zorgkantoor dat je PGB wil inzetten op basis van je CIZ-indicatie. Je weet dan al welk zorgprofiel je hebt en welk PGB-bedrag daaraan is verbonden.
Het zorgkantoor weet dat ook: het zorgkantoor krijgt bericht van alle CIZ-Wlz-indicaties.
Het kan ook zijn dat je bij de aanvraag van de indicatie al een voorkeur voor PGB hebt aangegeven.
Als  het goed is neemt het zorgkantoor dan al snel (telefonisch) contact met jou op.

Eerste begeleidingsgesprek

Er wordt een “eerste begeleidingsgesprek” ingepland. Dat kan niet meteen plaatsvinden, maar moet worden ingeroosterd.
Maar waarom?
Je zit immers al met elkaar aan de telefoon?
Waarom mogen de medewerkers die het eerste PGB-gesprek voeren niet direct de relevante vragen stellen en notities maken, als de budgethouder dat wenst?
Wat een tijdwinst en stressreductie zou het opleveren als dat wel zou kunnen!
De budgethouder belt zelf immers als het hem/haar uitkomt, en elke medewerker van het zorgkantoor zou ter zake kundig genoeg moeten zijn.
Stel dat dat zou worden ingevoerd. Dan is in ons voorbeeld meteen ’s maandagsmiddags ook het eerste (begeleidings-)gesprek al gevoerd.
Daarmee boek je minimaal een week tijdwinst.

Aanvraagformulier en budgetplan aanleveren

Na het eerste begeleidingsgesprek lever je een ingevuld aanvraag-formulier en een budgetplan in, en eventueel een formulier waarmee je de gewaarborgde hulp aanmeldt.
Bij de meeste zorgkantoren kan je dat allemaal downloaden, en dat heb je dus, als het goed is, al bekeken en ingevuld voordat je contact opneemt omdat je een PGB wenst: dan weet je waar je het over hebt.
Maar zorgkantoren willen die formulieren zelf toesturen. Dat duurt vaak meerdere werkdagen. Eerst moet de informatie uit het eerste begeleidingsgesprek in het dossier worden ingevoerd, en vervolgens moeten de formulieren worden aangemaakt.
Mijn tip aan zorgkantoren:
Laat aanvragers de keuze om de formulieren zelf te downloaden en in te vullen, of je kunt ze van het zorgkantoor ontvangen, zodat je eigen gegevens er al op zijn ingevuld.
In ons voorbeeld hadden we de PGB-aanvraag al goed voorbereid, dus de formulieren zijn al ingevuld en worden door ons dezelfde  maandagmiddag nog ingeleverd. Bij voorkeur digitaal: tegen zoekraken en voor snellere verwerking. Uiterlijk dinsdagochtend zijn de documenten dus bij het zorgkantoor beschikbaar.
Tijdwinst: opnieuw minimaal een week.

Bewuste keuze gesprek

Stap drie is het bewustekeuzegesprek met de gewaarborgde hulp en/of de budgethouder zelf. Een bewustekeuzegesprek moet duidelijk maken dat de budgethouder/gewaarborgde hulp zich bewust is van plichten en mogelijkheden van het PGB. Soms wordt geëist dat zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen in het bewustekeuzegesprek al worden voorgelegd, zodat het zorgkantoor kan meekijken of alles wel goed is ingevuld.
In Coronatijd bleek al dat bewustekeuzegesprekken ook via (beeld)bellen gevoerd kunnen worden.
Face-to-face gesprekken worden in mijn beleving wel gerekt, alsof zorgkantoren vinden dat de geplande en gereserveerde tijd ook daadwerkelijk volgepraat moet worden. Ongeacht of de budgethouder daar behoefte aan heeft of niet.
Laten we in ons voorbeeld even aannemen dat het controleren van de aangeleverde formulieren de hele dinsdag vergt, dan kan het bewustekeuzegesprek op woensdag al worden gevoerd. Weer twee weken tijdwinst!

Toekenningsbeschikking

Als de seinen op groen gaan na het bewustekeuzegesprek kan de toekenningsbeschikking worden opgesteld. Dat is een standaardbrief waarin alleen de betreffende persoonsgegevens hoeven worden ingevuld, gekoppeld aan bedragen en ingangsdatum.
In ons voorbeeld heeft het zorgkantoor daar de hele donderdag de tijd voor. Vrijdags uitprinten, verzendklaar maken (in een enveloppe steken en frankeren), verzenden en uiterlijk zaterdags ligt de toekenningsbeschikking op de de deurmat van de budgethouder.
Overigens is het verbazingwekkend dat dit nog steeds uitsluitend per post gebeurt.
Hoe moeilijk kan het zijn om hiervoor ook gebruik te maken van de digitale snelweg?
Binnen een week is de hele procedure afgerond.
Mijn tip aan het zorgkantoor: mail de toekenningsbeschikking, en stuur deze óók per post.

Ontmoedigingsbeleid?

Een PGB-aanvraag die door de budgethouder goed is voorbereid hoeft dus in feite niet meer dan een week in beslag te nemen. Gedegen controle is natuurlijk nodig. Maar als de cliënt, in dit geval de budgethouder, werkelijk centraal staat dan zou het zorgkantoor er alles aan moeten doen om de procedure zo kort mogelijk te maken.
Ik hoor dat het bij CZ-zorgkantoren tot wel vier maanden kan duren voordat er een beschikking ligt. 
Zou je dat als “ontmoedigings-strategie” kunnen beschouwen?

4 gedachten over “Hoe lang duurt een PGB aanvraag in de Wlz?”

 1. Wat goed dat u de snelheid van een WLZ tot aan de betaling van de zorgverlener omschrijft.
  Ik ben al 5 jaar mantelzorger van Anna 91 jaar die in 2015 voor de 2de keer werd getroffen door een CVA. waardoor haar zorg met behulp van tillift gedaan wordt.
  Op 16 maart was de ernst van de corona virus duidelijk in Amsterdam en heb ik de zorg opgezegd omdat de zorg ( +/- 20 verschillende verzorgers per week) zonder beschermingsmiddelen hun werk moesten doen.
  Een vriendin heeft de zorg overgenomen . Bij haar zorgverzekering heb ik een pgb-zvw aangevraagd, de verpleegkundige niveau 5 van de zorgverzekering heeft de aanvraag ingevuld maar het werd afgewezen maar via een klacht wordt de aanvraag nog bekeken, dit loopt nog.
  Parallel heb ik een PGB-WLZ aangevraagd bij het CIZ en per 21 maart is de wlz toegewezen. rekening gehouden dat de CIZ al een medisch dossier had van Anna. CIZ meldt dan dat zorgkantoor Amsterdam een afspraak maakt welk een Beste Keus Gesprek en inderdaad op 25 mei nam Zorgkantoor Amsterdam contact om een afspraak te maken met de zorgconsulent van Anna, maar wel pas op 26 juni. Het is nu 22 juli de zorgverlener heeft haar salaris nog niet ontvangen.

  • Beste Anna, U schetst een wel heel erg treurig beeld van het gebrek aan daadkracht in de regio Amsterdam. U zegt dat contact is opgenomen met een zorgconsulent. Wie bedoelt u daarmee? Misschien kan een WLZ-cliëntondersteuner de zaak in beweging krijgen, en anders een mantelzorgmakelaar. Een cliëntondersteuner kunt u vinden via de website van het zorgkantoor, een mantelzorgmakelaar via de website van de beroepsvereniging mantelzorgmakelaars: bmzm.nl

 2. Goede blog Freke, helemaal mee eens dat het veel sneller zou moeten kunnen. Dat zou voor alle partijen beter zijn. Hopelijk in de toekomst vooruitgang.. Hartelijke groet, Anita Rossen

  • Beste Anita, dan k voor je reactie. Zowel de budgethouders zelf als de zorgverleners willen vaak snel met de zorg starten nadat de indicatie is gegeven. De vertraging bij het zorgkantoor levert ook mantelzorgers veel stress op. Terwijl er veel wordt gezegd over “mantelzorgondersteuning”. Dat kan dus beter!

Reacties zijn gesloten.