Page content

Wmo

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in 2007 van kracht geworden. Deze wet verving drie andere wetten: de Wet Voorzieningen Gehandicapten ( WVG), de Welzijnswet en het gedeelte over Huishoudelijke zorg uit de AWBZ.

De Wmo moet ervoor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen aan de maatschappij en zo veel/lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat hierbij vooral, maar zeker niet uitsluitend om voorzieningen, hulp en ondersteuning voor ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen. Zo zijn gemeenten ook verplicht om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen, die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt.

De Wmo biedt hulp en ondersteuning

zodat

 • je (zelfstandig) een huishouden kan voeren,
 • je je in en om je woning en in de naaste omgeving kan verplaatsen en
 • je kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Je komt dus in aanmerking voor hulp en ondersteuning als je in het dagelijks leven moeite hebt:

 • met het huishouden;
 • met lopen of bewegen in en om het huis;
 • in het plaatselijk vervoer;
 • bij het ontmoeten van mensen.

De gemeente voert de Wmo uit

Je kunt Wmo-hulp aanvragen bij jouw gemeente. Veel gemeenten hebben hiervoor een apart Wmo-loket. De gemeente bekijkt samen met jou hoe je situatie is en welke beperkingen voor jou het deelnemen aan de samenleving moeilijk maken. Er wordt eerst naar een oplossing gezocht in, of met hulp van  je eigen netwerk. Als dat niet lukt zijn er algemene of individuele voorzieningen.

Voorbeelden van hulp en voorzieningen die in het kader van de Wmo kunnen worden geïndiceerd zijn:

 • hulp bij het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken en ramen zemen;
 • aanpassingen in de woning zoals bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet;
 • vervoersvoorzieningen in de regio, bijvoorbeeld de taxibus of een scootmobiel;
 • verstrekken van rolstoelen.

Daarnaast heeft de gemeente taken op het gebied van

 • ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers;
 • hulp bij het opvoeden van kinderen;

Andere ondersteuningsmogelijkheden heeft een gemeente in het organiseren of ondersteunen van:

 • maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje dekje genoemd).
 • sociaal cultureel werk, zoals buurthuizen en subsidies aan verenigingen;
 • maatschappelijke opvang, zoals blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang.

Gemeenten hebben dus ook de taak om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen. Elke mantelzorger kan – in een of andere vorm – rekenen  op ondersteuning die aansluit bij zijn of haar situatie. Dat kan bijvoorbeeld met:

 • materiële hulp;
 • een financiële tegemoetkoming of
 • respijtzorg (vervangende zorg zodat de mantelzorger even aan zijn zorgplicht kan ontsnappen).

Iedere gemeente legt bij het uitvoeren van de Wmo eigen accenten. Als je dus vragen hebt over de Wmo kan je je het beste bij je eigen gemeente melden.

PGB of Zorg in Natura

Als je in aanmerking komt voor Wmo-hulp of -ondersteuning, dan zijn er twee mogelijkheden om die ondersteuning te regelen.

1. Je kunt kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB), waarmee je zelf de ondersteuning kunt inkopen bij wie je maar wilt. Met een PGB voor hulp bij het huishouden kan je bijvoorbeeld iemand inhuren die helpt in het huishouden. Dat kan een professionele kracht zijn, maar ook een kennis of een familielid. Met een PGB kan je ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de modellen uit het standaardpakket van de gemeente.

2. Je kan ook kiezen voor  ‘zorg in natura‘: zin. Je laat het regelwerk dan in feite aan de gemeente over. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel je krijgt, of wie jou gaat helpen in de huishouding.

De meeste gemeenten hebben een sterke voorkeur voor het verstrekken van zorg in natura. Vaak kost het de nodige moeite om gedaan te krijgen dat er een PGB wordt verstrekt. Tot op heden is het echter voor elke gemeente verplicht om voor Wmo-zorg en -voorzieningen een PGB beschikbaar te stellen.

In individuele gevallen kan een gemeente zwaarwegende redenen hebben om een PGB te weigeren. Wanneer je bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening zit zal een gemeente je niet gemakkelijk een PGB toekennen.

Eigen bijdrage in de Wmo

In bijna elke gemeente moet je een eigen bijdrage betalen voor huishoudelijke hulp of het gebruik van een hulpmiddel. Elke gemeente bepaalt zelf of zo’n eigen bijdrage verplicht is en hoe hoog het bedrag hiervoor is. Meestal is dit gerelateerd aan je inkomen.

Er wordt over gedacht om ook het eigen vermogen bij deze berekening te betrekken. Er is hiervoor al een wetsvoorstel ingediend. Dit wetsvoorstel wordt openbaar zodra de Tweede Kamer het zal behandelen. Als de Tweede en Eerste Kamer met deze wet akkoord gaan, geldt de regeling vanaf 1 januari 2013.

Bezwaren en klachten

Het kan gebeuren dat de gemeente vindt dat je niet in aanmerking komt voor ondersteuning uit de Wmo. Of de gemeente regelt een vorm van ondersteuning die je niet wil. Dan kan je bezwaar maken tegen die beslissing. Je gemeente kan je vertellen waar je klachten en bezwaren kunt indienen.

Bijna alle gemeenten hebben informatie over de Wmo op hun website gepubliceerd. De website van jouw gemeente kan je vinden op de overzichtspagina van gemeentewebsites.

Wat valt niet onder de Wmo?

Voorzieningen die niet via de Wmo worden geregeld zijn bijvoorbeeld:

 • Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik zoals krukken, een rollator of een douchestoel. Hiervoor kan je meestal terecht bij de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn.
  Je zorgverzekeraar kan meer informatie geven over de voorwaarden en procedures rond de vergoeding van hulpmiddelen.
 • Woningaanpassingen voor caravan of vakantiehuis, dus niet voor je eigen woning
 • Algemeen gebruikelijke voorzieningen, zoals “éénhendel”-mengkranen of  een fiets met elektrische trapondersteuning of een hulpmotor.
  Het argument hiervoor is dat dit voorzieningen zijn waarover je ook zonder handicap of beperking zou kunnen beschikken, of dat het voorzieningen zijn die aangepast niet veel duurder zijn dan normaal.
 • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het opstaan, douchen, scheren, aankleden, eten en drinken. Deze persoonlijke verzorging valt onder de AWBZ.

  Comment Section

  0 reacties op “Wmo

  Plaats een reactie


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.