Waarom Frerke Schoemaker?

Freke Schoemaker

Ik ben geboren in 1958, als jongste van drie zussen. Mijn oudste zus was altijd al anders dan de andere kinderen. Toen ze naar een BLO-school ging was duidelijk dat zij een verstandelijke beperking heeft. Later kwam daar de diagnose autisme bij. Zonder het te weten was ik een jonge mantelzorger.

Zoektocht

Na een grillige loopbaan, waarin ik er onbewust goed voor waakte dat ik nooit iets met zorg te maken had, kwam ik in 2002 in dienst bij een Steunpunt Mantelzorg. Daar vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats: mensen helpen die langdurig voor anderen zorgen, niet omdat het moet, maar vanuit de bestaande (sociale) relatie. Dat bleek mijn roeping te zijn.

In 2005 startte ik met de post-HBO opleiding. In 2006 was ik één van de eerste gecertificeerde mantelzorgmakelaars van Nederland en begon mijn eigen bedrijf Familycare Support.


Mantelzorgmakelaar

Sindsdien hielp ik al vele mantelzorgers met regeltaken op het gebied van mantelzorg, indicaties aanvragen, zorg, zorgvoorzieningen, wonen, welzijn, verlofregelingen, arbeid en inkomen, reïntegratie-trajecten en verzekeringen.

Achteraf bekijken we samen of alles geregeld is zoals afgesproken, en of het ook het juiste effect heeft.

Mantelzorgers raken zo hun 'kopzorgen' kwijt, en houden meer tijd en energie over voor het zorgen zelf!

Ik geniet van dit werk, en hoop nog vele mantelzorgers te kunnen helpen.