Waarom Freke Schoemaker?

Freke Schoemaker

In 1958 werd ik geboren als jongste van drie zussen. 
Mijn oudste zus was altijd al anders dan andere kinderen.
Toen duidelijk was dat zij een verstandelijke beperking had ging zij naar speciaal onderwijs.
Ik was wat nu heet: "een jonge mantelzorger"..

Zorgervaring

Ik zag van dichtbij: de opkomst van de verzorgingsstaat.

In de loop van de jaren bleek mijn zus ook autisme te hebben, maar die beschrijving bleek eigenlijk ook wel heel goed bij mijn vader te passen...

Na de invoering van het persoonsgebonden budget (pgb) maakte mijn zus daar al snel gebruik van. Door omstandigheden woonde ze later ook een paar jaar in een traditionele zorginstelling op basis van zorg in natura. Sinds 2012 woont ze, nu weer op basis van pgb, in een kleinschalig wooninitiatief.

Sinds 1996 ben ik bewindvoerder voor mijn zus: ik beheer haar financiën. Eerst deed ik dit samen met "ons vader", Maar hij overleed in 2014 na een ziekbed van ruim een half jaar. Wij hebben hem met elkaar thuis verpleegd tot het einde.

Sindsdien woont mijn moeder bij mij in de buurt, In 2017 is zij opgenomen in een zorginstelling.


Zoektocht

Na een grillige loopbaan kwam ik in 2002 in dienst bij een Steunpunt Mantelzorg. Daar vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats.

Het bleek mijn roeping te zijn om mensen te helpen die langdurig voor anderen, meestal hun familieleden, zorgen, Mantelzorgers doen dat niet omdat het moet, maar vanuit de bestaande (sociale) relatie met de zorgvrager.

In 2005 begon ik aan de post-HBO pilot-opleiding tot mantelzorgmakelaar.


Mantelzorgmakelaar

In 2006 was ik één van de eerste gecertificeerde mantelzorgmakelaars van Nederland en begon mijn eigen bedrijf Familycare Support. Sindsdien hielp ik al vele honderden mantelzorgers en zorgvragers. Ik help met allerlei regeltaken. op het gebied van mantelzorg, (her)indicaties aanvragen, zorg in natura zoeken en regelen, persoonsgebonden budget, zorgvoorzieningen, wonen, welzijn, verlofregelingen, arbeid en inkomen, reïntegratie-trajecten en verzekeringen.


Werkwijze

Samen bekijken de mantelzorger en ik wat er knelt, Waar mogelijk betrekken we ook de zorgvrager in dat gesprek. Ik geef informatie over mogelijke oplossingen, en als de mantelzorger dat wenst regel ik wat nodig is. Steeds houd ik de mantelzorger op de hoogte van de ontwikkelingen.

Achteraf bekijken we samen of alles geregeld is zoals het was afgesproken, en of het ook het juiste effect heeft.


Meerwaarde

Mantelzorgers raken door het overdragen van "het geregel" hun 'kopzorgen' kwijt, en houden meer tijd en energie over voor het zorgen zelf!

Ik geniet enorm van dit werk, en hoop nog talloze mantelzorgers zo te helpen.