arrow_drop_up arrow_drop_down

Waarom Freke Schoemaker?

U kunt met allerlei (mantel)zorgvragen bij Freke terecht: als ervaringsdeskundige, mantelzorgmakelaar van het eerste uur en wlz-cliëntondersteuner  wijs ik u de juiste route, en ga met u mee als u dat wil...

Freke Schoemaker

In 1958 werd ik geboren als jongste van drie zussen. 
Mijn oudste zus was altijd al anders dan andere kinderen.
Toen duidelijk was dat zij een verstandelijke beperking had
ging zij naar speciaal onderwijs. 

Ik was wat nu heet: "een jonge mantelzorger"..

Van jonge mantelzorger tot mantelzorgmakelaar

Ervaring met (mantel)zorg 

Ik zag van dichtbij: de opkomst van de verzorgingsstaat.

Zorgexperts wilden met alle geweld mijn zus uit huis plaatsen. Mijn ouders wilden haar zo lang mogelijk thuis blijven begeleiden en verzorgen.

In de loop van de jaren bleek mijn zus, naast een verstandelijke beperking, ook autisme te hebben.

En die beschrijving bleek eigenlijk ook wel heel goed bij mijn vader te passen.

Toen de zorg voor mijn ouders zwaarder werd keken zij uit naar een geschikte plek voor mijn zus om te wonen.

Met behulp van een persoonsgebonden budget vonden zij een mooie plek voor haar in een wooninitiatief. 

Door veranderde omstandigheden woonde ze later ook een aantal jaren in een traditionele zorginstelling,  op basis van zorg in natura. 

Sinds 2012 woont ze, nu weer op basis van pgb, in een kleinschalig wooninitiatief, bij mij in het dorp.

Sinds 1996 ben ik bewindvoerder voor mijn zus: ik beheer haar financiën. Eerst deed ik dit samen met "ons vader".

Maar hij overleed in 2014 na een ziekbed van enkele maanden. Wij hebben hem met elkaar thuis verpleegd tot het einde.

Sindsdien woont mijn moeder bij mij in de buurt, in 2017 is zij opgenomen in een zorginstelling.


Opleiding

Na een grillige loopbaan van verschillende studies en tijdelijke banen kwam ik in 2002 als herintreder in dienst bij een Steunpunt Mantelzorg. 

Daar vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats.

Het bleek mijn roeping te zijn om mensen te helpen die langdurig voor anderen zorgen.  Meestal voor hun familieleden. Maar ook voor buren, vrienden, kennissen. 

Mantelzorgers doen dat niet omdat het moet, maar vanuit de bestaande sociale of familie-relatie met degene die zorg nodig heeft.

In mei 2005 begon ik aan de eerste post-HBO (pilot-)opleiding tot mantelzorgmakelaar in Nederland. 

In 2006 was ik één van de eerste gecertificeerde mantelzorgmakelaars van Nederland en begon mijn eigen bedrijf Familycare Support.


Mantelzorgmakelaar

Sindsdien hielp ik al vele honderden mantelzorgers en zorgvragers. 

Ik help met allerlei regeltaken, op het gebied van mantelzorg, (her)indicaties aanvragen, zorg in natura zoeken en regelen, persoonsgebonden budget, zorgvoorzieningen, wonen, welzijn, verlofregelingen, arbeid en inkomen, reïntegratie-trajecten en verzekeringen.


Versobering van de zorg

Nadat de crisis in 2008 toesloeg werd ook in de zorg flink bezuinigd. 

De Participatiesamenleving deed zijn intrede. 

Minder overheidsbemoeienis, meer zelfredzaamheid. 

Meer mantelzorg, minder formele zorg. 

Meer overbelaste mantelzorgers, minder praktische hulp voor mantelzorgers.

Respijtzorg deed zijn intrede.


Werkwijze

Samen bekijken de mantelzorger en ik wat er knelt. 

Als het kan betrekken we ook degene die verzorgd wordt in dat gesprek. 

Samen bespreken we wat er nodig is om de situatie ook voor de lange termijn beheersbaar te houden.

Ik geef informatie over mogelijke routes. De mantelzorger beslist welke weg we inslaan.

Als mantelzorgmakelaar ondersteun ik waar dat nodig is. Ik wijs de kortste weg naar het juiste loket. Ik vertel welke gevolgen de verschillende mogelijkheden hebben.

Ik help bij het aanvragen en invullen van formulieren. 

Als de mantelzorger dat wenst leg ik contacten met instanties, en regel wat nodig is.

Ik houd de mantelzorger op de hoogte van de ontwikkelingen. Maar de mantelzorger houdt de regie.

Achteraf bekijken we samen of alles geregeld is zoals het was afgesproken, en of het ook het juiste effect heeft.


Zorgen zonder kopzorgen

Mantelzorgers raken hun 'kopzorgen' kwijt door het overdragen van regeltaken, en houden meer tijd en energie over voor het zorgen zelf. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Cookiesbeleid: