Page content

PGB

PGB

De wetgeving over de zorg is per 1-1- 2015 ingrijpend veranderd: de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) bestaat niet meer, en lost op in 3 andere wetten: de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 2015, de Wlz (Wet langdurige zorg) en de Zvw (Zorgverzekeringswet).

Wmo 2015

Naast de oude zorgtaken van de Wmo (huishoudelijke zorg, vervoer en wonen) zijn gemeenten nu ook verantwoordelijk voor de begeleiding van zorgbehoevenden. De AWBZ-functies begeleiding groep en begeleiding individueel zijn nu dus geen landelijk gefinancierde voorzieningen meer, maar kunnen per plaats heel verschillend worden ingevuld. Wat in de ene gemeente heel normaal is, kan in de andere gemeente onmogelijk zijn. De achterliggende gedachte is officieel dat gemeenten dichter bij hun inwoners staan, en dus beter maatwerk kunnen leveren, maar tegelijk worden de budgetten fors kleiner. In de kern is het dus een bezuiniging.  Zorgaanbieders moeten contracten met gemeenten aan gaan. De invoering van deze nieuwe Wmo 2015  zal ongetwijfeld met de nodige kinderziektes gepaard gaan. Aarzel niet om Familycare Support te benaderen als je vragen hebt: wij helpen je graag!

Wlz

In de Wet langdurige zorg komen alle gevallen terecht die niet in de Wmo of in de zorgverzekeringswet konden worden ondergebracht. In de praktijk is het vooral de zorg voor verstandelijk gehandicapten en ernstig dementerenden: kwetsbare burgers die aangewezen zijn op een veilige leefomgeving. Voor hen verandert er nog het minste in de zorg. Als er sprake is van een pgb wordt wel het trekkingsrecht ingevoerd: de SVB beheert de budgetten en betaalt de zorgverleners uit. De budgethouder kan facturen voor akkoord ondertekenen en doorsturen naar de SVB ter betaling.

Zvw

In de Zorgverzekeringswet worden de functies  persoonlijke verzorging en verpleging ondergebracht. Zorgverleners factureren aan de budgethouder en deze declareert weer bij zijn zorgverzekering.

Comment Section

2 reacties op “PGB


Door Maaike op 9 februari 2014

Hallo freke,
Wij hebben een zeer uitgebreide ciz indicatie ten behoeve voor onze docht. Deze wordt in ZIN uitgekeerd. Nu willen en we eigenlijk de zorg naar ‘onze hand’ zetten en willen we het omzetten in PGB. D huidige zorgaanbieder zegt dat dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van het budget en dat onze dochter dan opnieuw geïndiceerd wordt. Andere zeggen dat het bedrag exact hetzelfde zal zijn in pgb en dat het geen problemen zal opleveren. De huidige indicatie loopt tot en met 2015.
De indicatie bevat begeleiding individueel, persoonlijke verzorging en verpleging. Heb jij hier een antwoord op?
Mvg Maaike


Door Freke Schoemaker op 10 februari 2014

Beste Maaike, je kunt de zin-indicatie door het zorgkantoor laten omzetten in een pgb, dit is wel een langdurige procedure, maar de indicatie blijft hetzelfde en je kunt in tabellen opzoeken welk bedrag je aan pgb kunt verwachten. Informeer bij jouw zorgkantoor naar de procedure en de tijd die dit in beslag neemt. Je kunt je laten helpen door een mantelzorgmakelaar. Succes! Freke

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.