Page content

Familycare Support

Familycare Support

Voor wie is Familycare Support?

Familycare Support is er voor iedere mantelzorger die wil weten hoe

  • meer vreugde te beleven aan het zorgen voor de ander in combinatie met het eigen leven
  • zelf gezond te blijven
  • weer energie te krijgen en te houden
  • stress de baas te blijven.

Elke mantelzorgsituatie is uniek, maar de knelpunten kennen vaak overeenkomsten. Meestal is het niet  de zorg zelf, maar zijn het ingewikkelde formulieren, langdurige procedures, en moeizame communicatie met instanties die mantelzorgers veel stress bezorgen. Familycare Support helpt mantelzorgers, maar ook zorgvragers, door informatie te verstrekken en regeltaken over te nemen.

Wat is Familycare Support?

Familycare Support is een organisatie voor mantelzorgondersteuning. In 2006 werd Familycare Support opgericht door Freke Schoemaker-Molendijk, mantelzorgmakelaar van het eerste uur.

Familycare Support volgt en kent de wet- en regelgeving, de voorzieningen en de ontwikkelingen in de wereld van de gezondheidszorg en kiest daardoor altijd de kortste weg naar het juiste loket. Daarnaast brengt Familycare Support een gratis digitale nieuwsbrief uit, waarin steeds de jongste ontwikkelingen worden uitgelegd en toegelicht. Via Twitter en Facebook attendeert Familycare Support op interessante, grappige, bijzondere en lezenswaardige berichten van derden.

Familycare Support publiceert e-books op het gebied van mantelzorg en daarmee samenhangende regelgeving, geschreven in begrijpelijke taal.

Waarom Familycare Support?

Familycare Support is aangesloten bij de beroepsvereniging van gecertificeerde mantelzorgmakelaars (BMZM) en bij Mezzo, de vereniging voor mantelzorg en vrijwilligerszorg. Deze lidmaatschappen staan garant voor een integere en deskundige aanpak. Via BMZM is ook in een klachtenprocedure voorzien.

Familycare Support werkt digitaal voor mantelzorgers in heel Nederland, en verzorgt (ook  in-company) voorlichtingen, lezingen, trainingen en workshops over mantelzorg en over het combineren van mantelzorg en werk.

Mantelzorgers kunnen ook voor persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij Familycare Support terecht.
Zorgverzekeraars VGZ en Menzis vergoeden in de aanvullende verzekering de diensten van Familycare Support.

Werkwijze van Familycare Support

Familycare Support is bereikbaar door middel van email en (mobiele) telefoon. Berichten worden in principe binnen 24 uur beantwoord. Een intakegesprek kan telefonisch of bij de mantelzorger thuis worden gevoerd. Tijdens dit gesprek wordt de bestaande situatie in kaart gebracht, inclusief de knelpunten. Ook wordt de gewenste situatie besproken.

Met respect voor de wensen van mantelzorger(s), zorgvrager en de overige familieleden en betrokkenen adviseert Familycare Support over de mogelijkheden om tot de gewenste situatie te komen. Familycare Support kan op verzoek in dit proces regeltaken overnemen, zodat de mantelzorger er verder geen omkijken naar heeft.  In de praktijk blijkt dit veel verlichting te brengen in de belasting van de mantelzorger.

Nadat geregeld is wat nodig was volgt altijd een evaluatie: is de situatie nu zoals dat gewenst werd? Of zijn er zaken over het hoofd gezien, anders uitgepakt dan verwacht of valt het gewoon tegen? Familycare Support gaat dan door met de dienstverlening: de mantelzorgmakelaar is pas klaar als de mantelzorger tevreden is.

Comment Section

9 reacties op “Familycare Support


Door Annette op 25 februari 2014

Hallo, ik ben bezig om een pgb aan te vragen voor mijn dochter met pdd-nos. Financieel ga ik erop achteruit en om te voorkomen dat ik meer moet gaan werken wil ik mezelf uitbetalen met de pgb. Zo kan ik mijn dochter zelf blijven begeleiden en coachen. Nu werd mij gezegd dat ik mezelf niet kan uitbetalen. Klopt dat?
Met vriendelijke groet Annette


Door Freke Schoemaker op 25 februari 2014

Beste Annette, Het hangt er een beetje van af hoe oud je dochter is. Van ouders mag worden verwacht dat zij hun kinderen begeleiden waar dat nodig is. Een pgb wordt verstrekt om externe hulp in te schakelen, bijvoorbeeld om de ouders te ontlasten. Als je dan jezelf als moeder inhuurt lijkt dat voor Bureau Jeugdzorg misbruik van het pgb. Je gebruikt echter het juiste argument: door jezelf in te zetten als betaalde kracht voor je kind hoef je minder buitenshuis te werken om de kost te verdienen. Het is nogal in de mode om dat te veroordelen, en de bezuinigingen doen daar geen goed aan. Officieel is het geen probleem om jezelf uit het pgb te betalen, tenzij het pgb wordt verstrekt om overbelasting van ouders te voorkomen. Ik hoop dat je vraag zo is beantwoord?


Door Annemarie op 31 augustus 2013

Beste Freke,
Graag zou ik willen weten of mijn ouders gebruik kunnen maken van een PGB voor hulp bij dagelijkse activiteiten / huishoudelijke hulp (WMO?). Mijn vader lijdt aan een chronische vorm van schizofrenie en is erg gebonden aan huis. Hij verzorgt zichzelf slecht en veel huishoudelijke / verzorgingstaken worden mijn moeder te veel. Op de website van de gemeente (WMO)lees ik dat als de hulpvrager huisgenoten heeft, van hen verwacht wordt dat zij het huishoudelijk werk overnemen. Wat als het de mantelzorger te veel wordt? Waar hebben mijn ouders recht op en hoe kan mijn moeder de aanvraag het beste indienen? Alvast hartelijk dank voor uw reactie. Hartelijke groet, Annemarie


Door Freke Schoemaker op 31 augustus 2013

Beste Annemarie, Ik kan je niet zeggen of jouw ouders in aanmerking komen voor een pgb. Daar gaat de indicatiesteller over. Daar lees je meer over op http://www.allesovermantelzorg.nl/gezondheidszorg/indicatie-aanvragen/.
Waaraan je refereert is het “protocol gebruikelijke zorg”, dat vaak wordt gehanteerd om geen indicatie toe te wijzen. Echter: dreigende of feitelijke overbelasting van de mantelzorger is wel degelijk een grondslag om een zorg-indicatie te kunnen krijgen. Elke gemeente heeft zijn eigen Wmo-procedures, dus het is lastig om je hier aan te geven hoe je moeder een aanvraag kan doen in de gemeente waar je ouders wonen. Wonen zij toevallig in de regio Midden-Brabant, dan kan ik daarbij wel helpen. Woon je elders in Nederland dan adviseer je om op de website van mijn beroepsvereniging http://www.bmzm.nl/leden even te kijken of er een mantelzorgmakelaar bij jou in de buurt actief is, die kan jou begeleiden bij het voorbereiden van de aanvraag van Wmo-zorg. Wil je met mij contact opnemen, mail dan naar mantelzorgmakelaar@familycaresupport.nl Alle succes gewenst!


Door Tamara Baar op 5 juni 2013

Hallo,

Graag zou ik meer over jullie hulp willen weten en er eventueel gebruik van willen maken.
Ik ben een werkende mantelzorgster voor mijn zoon van 11 jaar met het syndroom van Asperger en merk dat het steeds moeilijker vol te houden is. De balans is zoek! Hoe kan ik ons PGB tijdelijk inzetten om mij en mijn gezin te verlichten?
Hopend op een spoedige reactie,
met vriendelijke groet.


Door Freke Schoemaker op 16 juni 2013

Hallo Tamara, met het pgb kan je een externe zorgaanbieder inschakelen, of bv je zoon aan respijtweekenden laten deelnemen. Wil je een advies op maat , neem dan telefonisch contact op: 06 4045 2425. Ik hoor denk ik wel van je!
Hartelijke groet
Freke Schoemaker


Door Natacha Suarez-de Jong op 11 december 2013

Hoi Tamara,
Ik heb ook een zoon met Asperger nu 14 jaar en wat ons helpt is met een PGB weekend en vakantie opvang (wij doen dat via 123be-active) en ik ben 1 dag minder gaan werken zodat er meer rust en regelmaat in ons gezin kwam, de gemiste werktijd compenseer ik door een deel van het PGB als salaris aan mij uit te betalen daar ik minder moet werken om onze zoon te begeleiden en zo missen we geen financiële ondersteuning. Balans is een uitdaging die je elke dag aan gaat,asperger en puberteit…ik vindt het heel wat! maar een mantelzorgmakelaar is voor mij onmisbaar!!heel veel succes!groet,Natacha

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.