Cliëntondersteuning

Iedere burger die een beroep wil doen op de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en /of op de Wet Langdurige Zorg (Wlz) kan een gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren moeten hier actief op wijzen, en deze kosteloos aanbieden. Het belang van de cliënt is hierbij altijd het uitgangspunt.


De keuzevrijheid voor een onafhankelijke cliëntondersteuner waaraan voor de burger geen kosten zijn verbonden is echter beperkt.


FAMILYCARE SUPPORT biedt professionele onafhankelijke cliënt- en mantelzorgondersteuning in de vorm van informatie en praktische hulp aan (mantelzorgers van) mensen met een zorgbehoefte als gevolg van een ouderdom, een chronische ziekte of beperking. FAMILYCARE SUPPORT helpt ook bij contacten met instanties en hulpverleners. Hierdoor wordt de cliënt en /of de mantelzorger ontzorgd op het gebied van regeltaken.


Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan

  • informatie en hulp op het gebied van zorg, wonen en werk,
  • informatie over wetgeving en toepassing van regels,
  • hulp bij het aanvragen van een indicatie voor zorg of een voorziening
  • hulp bij het wegwijs raken in de regelgeving rond een persoonsgebonden budget
  • ondersteuning bij het keukentafelgesprek of bewuste keuze gesprek
  • ondersteuning bij overleg op het werk, voor zover dit verband houdt met ziekte en/of (mantel)zorg

FAMILYCARE SUPPORT is aangesloten bij de beroepsvereniging
van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking BCMB

De inzet van mantelzorgmakelaar Freke Schoemaker kan steeds vaker worden bekostigd vanuit de aanvullende polis van de zorgverzekering. Kijk hier voor de deelnemende zorgverzekeringen.