hoe lang duurt een pgb aanvraag in de wlz

Hoe lang duurt een PGB aanvraag in de Wlz?

Wat is het toch fijn om mensen in een paar woorden te kunnen uitleggen wat een PGB inhoudt en welke mogelijkheden het biedt. Vaak zie ik mantelzorgers helemaal opfleuren, omdat ze zelf heel goed weten hoe ze de zorg zouden willen inrichten voor hun naaste.
Maar als daarna de beslissing wordt genomen om de zorg inderdaad op basis van PGB in te zetten blijkt dat de werkelijkheid wel wat weerbarstiger kan zijn.

Meer lezen

Contact met instanties over PGB

Instanties zijn in vrijwel alle gevallen alleen maar onder kantoortijd te bereiken. Daarom krijg ik regelmatig de vraag of ik namens mantelzorgers wil bellen. Met de gemeente bijvoorbeeld, of met..

Black Friday Blues

Vandaag is het Black Friday. Een fenomeen dat over is komen waaien uit de Verenigde Staten. Het is de dag waarop de detailhandel uit de rode cijfers komt, omdat de kerst-aankopen beginnen. Mensen gaan massaal shoppen,..

Stap er eens uit

De sleur van alledag kan soms zwaar wegen. Vooral in traditionele zorginstellingen lijkt de ene dag vaak op de andere. Op de afdelingen waar mensen met dementie verblijven heerst helemaal een deprimerende..

PGB en spelregels

Van alle langdurige zorg wordt 80 % gratis geleverd door het sociale netwerk.
Er zijn in Nederland meer dan 4 miljoen mantelzorgers.
Veel van hen combineren het zorgen met een baan buitenshuis.
Zij kunnen dus in..

Mantelzorg en elastiek

De rek is eruit.
Dat is wat veel mantelzorgers mij vertellen. Ze hebben gezorgd zo lang ze konden. Alles alleen opgeknapt. Hun hobby’s opgegeven. Sociale contacten verwaarloosd. Zichzelf opzij gezet. En..

Waar leeft een mantelzorgmakelaar van

Een tijdje terug stuurde ik een enquête uit. Ik kreeg zeer uiteenlopende reacties, waaronder ook de volgende vraag: “Waar leef je eigenlijk van?” Dat wil ik dat natuurlijk best uitleggen, maar dan vertel ik ook waar..

Combinatie arbeid en mantelzorg

Combinatie arbeid en mantelzorg gaat vaak goed, maar intensieve  mantelzorgers ervaren wel een lagere kwaliteit van leven . Dat schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau SCP in zijn jongste rapport over mantelzorg:..

Pgb en zorgverzekering

Vorige week schreef ik dat de zorg in Nederland goed geregeld is. De inkt was nog niet droog of ik kreeg alarmerende berichten, uit verschillende hoeken. Over de hoeveelheden burn outs in het algemeen, en in de..

Burn out door mantelzorg

In de Volkskrant stond een artikel over een werkende mantelzorger die er, voor de tweede keer, helemaal doorheen zit. Burn Out. Opgebrand door het combineren mantelzorg en werk.
CNV liet onderzoek doen: 71 % van de..

Wat doet een mantelzorgmakelaar

Deze week mocht ik twee keer bij een groep zorgprofessionals een korte uitleg komen geven over mijn werk als mantelzorgmakelaar.  Ik werd uitgenodigd om aan te schuiven in een team- of werk-overleg. Bijeenkomsten van..

Ontsporende mantelzorg

Onder de titel “Als de hulp steelt” vervolgde Trouw vorige week zijn kruistocht tegen ontsporende mantelzorg. Het artikel in het Verdiepingskatern sneed op zich wel hout. Maar in de laatste alinea bewees de krant dat..

Ontspoorde mantelzorg

Ontspoorde Mantelzorg?
Mantelzorg staat enorm in de belangstelling, en ik ben mantelzorgmakelaar. Mijn  interesse was dan ook direct gewekt toen ik de kop “Mantelzorger pinde soms duizenden euro’s per dag” in de..

Mensenrechten met een beperking

Drie december  is de Internationale Dag van de Mindervaliden, oftewel de Mensen met een  Beperking. Deze dag is in oktober 1992 uitgeroepen door de Verenigde Naties,  en is bedoeld om de discussie over mensenrechten..

Bewustekeuzegesprek PGB

Iedereen die een persoonsgebonden budget ( PGB ) wil aanvragen krijgt ermee te maken: het bewuste keuze gesprek (BKG). Het gesprek waarin de uitvoerder van de zorgwet beoordeelt of

iemand voldoet aan de..

Cliëntondersteuning in de Wmo

Als cliëntondersteuner was ik vorige week aanwezig bij twee verschillende (keukentafel) gesprekken in dezelfde grote gemeente.  De laatste tijd verlopen die gesprekken best wel soepel, omdat de Wmo-“Toegang”-mensen zich meestal goed voorbereiden en de aanvrager centraal proberen te stellen.
Als cliëntondersteuner heb je dan een rol op de achtergrond. Je aanwezigheid stelt de aanvragers op hun gemak, je verduidelijkt hier en daar eens iets, je zorgt dat er geen belangrijke dingen onvermeld  blijven en je stemt af dat informatie over en weer klopt en duidelijk is. Van één van de gesprekken van vorige week rezen de haren me echter weer als vanouds ten berge.

Meer lezen

Mantelzorgwaardering

Met het naderen van de Dag van de Mantelzorg stijgt ook het aantal publicaties over de mantelzorgwaardering. Dat is het compliment dat gemeenten jaarlijks aan mantelzorgers dienen te geven. Om hen te waarderen voor hun onmisbare en kosteloze inzet. Elke gemeente mag zelf weten hoe deze waardering er uit ziet . Het kan een geldbedrag zijn, een waardebon, een pasje, een leuke dag uit of gewoon een bosje bloemen.

Meer lezen

Meedoen met een handicap

Bekijk de zaken eens wat vaker door de ogen van iemand met een handicap. Dan blijkt sporten, boodschappen doen of een terrasje pakken helemaal niet zo vanzelfsprekend! Met dat doel start staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag de campagne “Meedoen met een handicap”.

Meer lezen

Dag van de mantelzorg

Dag van de Mantelzorg is een nationale dag waarop mantelzorgers in het zonnetje worden gezet, op of rond 10 november. Ook wordt rond 10 november vaak de mantelzorgwaardering uitgereikt.
In veel gemeenten is de Dag..

Zorgleefplan en mantelzorg

Nu mijn moeder aan het revalideren is in een zorginstelling gaat er weer een nieuwe wereld voor mij open.  Als mantelzorgmakelaar wist ik al wel dat contact met professionals niet altijd even gemakkelijk is. Nu ben ik als mantelzorger bezorgd over de zorg die mijn moeder krijgt en loop ik zelf tegen communicatieproblemen aan. Tegelijk lees ik in een artikel bij Movisie zes tips om mantelzorgers te betrekken bij het zorgleefplan. Tijd om de theorie te toetsen aan de praktijk.

Meer lezen

Mantelzorgtaken en werk combineren

Op 30 augustus 2016 publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) het rapport Aanbod van arbeid 2016. De overheid wil dat de arbeidsdeelname toeneemt, dat burgers meer mantelzorgtaken verrichten voor hun naasten, en dat werkenden blijven leren om “duurzaam inzetbaar” te zijn tot aan hun pensioen. Kortom: meer werken, meer zorgen èn meer leren.

Meer lezen

Preventie bij risicogroepen

Hoe kunnen we preventie-activiteiten beter inzetten voor mensen met een verhoogd risico op een chronische ziekte, zoals mensen met psychische problematiek, overgewicht en kwetsbare ouderen? Onder welke wettelijke voorwaarden moet dit gebeuren? Wie gaat het betalen? En welke partijen moeten bij elkaar worden gebracht?

Meer lezen

Langer zelfstandig wonen

Gemeenten, woningcorporaties en zorgkantoren werken steeds meer samen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Na ruim 360 gesprekken met betrokken partijen hield het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen zijn slotbijeenkomst op 24 maart 2016, in het teken van inspireren, aandragen van oplossingen voor knelpunten en het doen van aanbevelingen. De publicatie ‘Van tehuis naar thuis’ doet daar verslag van.
De bijeenkomst was de laatste “aanjaagactie” van voorzitter Marnix Norder, Ton Streppel en Wim Corsten. Mensen wonen steeds langer thuis en nieuwe wetten, regels en beleid spelen hier ook op in. Dat betekent andere rolopvattingen. Sinds medio 2014 is het team bezig geweest om die tussen de oren van betrokken partijen te krijgen. Zij zijn op de goede weg, al staan ze nog aan het begin van die weg.

Meer lezen

Zorgverzekering 2016: vergroting van het basispakket

Ook in 2016 haalt minister Schippers (VWS) geen behandelingen uit het basispakket. Wel laat ze een nieuwe behandeling en een nieuw medicijn al per 1 juli 2015 voorwaardelijk toe tot het pakket. Drie nieuwe behandelingen zijn aangewezen als potentiële kandidaat voor voorwaardelijke toelating en prenatale chirurgie bij een open ruggetje wordt onder voorwaarden vergoed. Door het “open systeem” van het basispakket kunnen daarnaast jaarlijks nieuwe behandelingen en medicijnen het pakket in stromen. Behandelingen die voldoen aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’ worden namelijk automatisch vergoed door de zorgverzekeraars.

Meer lezen

Cliëntondersteuning

Vanaf 1 januari 2015 hebben mensen die een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg (Wlz) recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Zorgkantoren moeten cliënten hierop wijzen en cliëntondersteuning faciliteren. Zie artikel 4.2.1 en artikel 8.1.1 van de Wlz. In principe dient deze cliëntondersteuning onafhankelijk te zijn. Dus niet de belangen van zorgaanbieder of het zorgkantoor te dienen, maar gericht te zijn op het helpen van de cliënt.

Meer lezen

Mantelzorgvrees wordt waarheid 2

Na het weekend ging ik bij mevrouw op huisbezoek om zelf te lezen waarom haar pgb was afgewezen. Achter op de brief ( de toekenningsbeschikking?) van de zorgverzekeraar stond als reden: u heeft geen bewindvoerder en u bent zelf niet in staat een pgb te  beheren. Daarom krijgt u zorg in natura.

Meer lezen

Mantelzorgvrees wordt waarheid

Vrijdag kreeg ik een noodoproep van een zorgvrager. Zij heeft al jaren een indicatie voor persoonlijke verzorging, en wordt tot volle tevredenheid verzorgd door haar echtgenoot. Dat maakt hen onafhankelijk en geeft hen een gevoel dat ze, ondanks haar zware zorgvraag, de regie over het eigen leven hebben. Met het salaris dat hij krijgt voor het verzorgen van zijn vrouw kunnen zij andere hulptroepen inschakelen voor al die dingen die ze wel willen uitbesteden, maar waar de overheid niets voor regelt.

Meer lezen

Budgethouders centraal in aanpak problemen

Van de overheid ontvingen wij het volgende bericht:

Afspraken Per Saldo, BVKZ, SVB en VWS: budgethouders centraal in aanpak.

De uitbetalingen van het pgb-trekkingsrecht door de SVB zijn op gang gekomen. Maar daarmee zijn de problemen niet voorbij. Teveel signalen komen binnen dat betalingen nog niet zijn gelukt, budgethouders in onzekerheid verkeren over de hoogte van hun budget, omdat de zorgovereenkomst niet goed is verwerkt of omdat de gegevens opgenomen in het portal ‘mijnpgb’ niet kloppen.

Meer lezen

Zorgtriade

Gelukkig heb ik geen idee wie de foto heeft gemaakt, of uitgekozen, die ik aantrof bij een artikel in Mezzo Actueel. Maar ik merkte wel meteen een Pavlov-raectie bij mezelf op. Het is een duidelijke situatie van niet praten met, maar praten over,  de zorgvrager in dit geval.

Meer lezen

Zorgverlof en arbeidstijdenregelingen worden moderner

De Eerste Kamer heeft op 16 december unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. De meeste maatregelen gaan vanaf 1 januari 2015 gelden en zijn bedoeld om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken. Teveel mensen gaan nu minder werken omdat zij hun zorgtaken niet goed kunnen combineren met hun werk. Sommige werknemers stoppen hierdoor zelfs helemaal met werken of raken overbelast en melden zich ziek. Vooral vrouwen zijn nog vaak economisch niet zelfstandig, wat bij bijvoorbeeld een echtscheiding tot problemen kan leiden.

Meer lezen

Trekkingsrecht Formulieren Terreur

Voor budgethouders met een pgb wordt op 1-1-2015 het trekkingsrecht ingevoerd. 2014 zou een overgangsjaar zijn, en we weten al ruim een jaar dat deze verandering op komst is. Bij het VGZ Zorgkantoor Midden-Brabant hebben ze dat nu ook net ontdekt.
Begin oktober werd ik gebeld door zo ongeveer alle budgethouders die ik ooit heb geholpen met het verzoek hen te helpen bij het invullen van de formulieren van het zorgkantoor. Deze moeten binnen 14 dagen retour worden gestuurd aan het zorgkantoor, met de nodige bijlagen: zorgovereenkomsten van alle zorgverleners en zogenaamde “zorgbeschrijvingen“, ook nu weer ondertekend door de zorgverleners.

Meer lezen

Moet ik inkomsten uit het pgb doorgeven aan het UWV?

Jarenlang heb ik vragen over mantelzorg, pgb en awbz-zorg beantwoord op de website van Gratis Adviseurs. Heel vaak worden er dezelfde vragen gesteld. Die gaven mij dan een goede aanleiding om op mijn eigen website een artikel aan het betreffende onderwerp te wijden. Nu lees ik alleen de vragen nog maar, en soms komt er een voorbij waarvan ik denk: meteen een artikel over schrijven! Zo ook de vraag van vanmorgen:

Meer lezen

Romantiek ten top

Dit jaar wordt de Dag van de Mantelzorg gevierd op maandag 10 november, met het thema “allemaal verhalen”.

Als mantelzorgmakelaar ben ik al in heel wat situaties terechtgekomen die het waard zijn om verteld te worden, zowel in positieve als in negatieve zin.

Maar ik ben al zo vaak aan het woord, terwijl mantelzorgers vaak het gevoel hebben niet gehoord te worden.

Daarom wil Familycare Support een bloemlezing uitbrengen van grappige, ontroerende, verbazingwekkende en heel gewone mantelzorgverhalen.

Meer lezen

Nieuwe Wmo aangenomen

Vorige week boog de Eerste Kamer zich over de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning:  Wmo 2015.
Deze nieuwe wet vervangt de bestaande Wmo, die in 2007 van kracht werd.
Sindsdien zijn gemeenten verantwoordelijk voor onder andere het regelen van huishoudelijke hulp.
Na de Wmo- wetswijziging krijgen gemeenten er per 1 januari 2015 een flink aantal zorgtaken bij.
Zoals al werd verondersteld werd de wet na twee dagen debatteren zonder slag of stoot aangenomen, maar wel met de krapst mogelijke meerderheid.

Meer lezen

Mantelzorg-app

De Vrije Universiteit Amsterdam, het Mantelzorgcentrum in Heiloo en de gemeente Alkmaar zijn bezig met een onderzoek naar het verlichten van de zorgtaken van mantelzorgers. De betrokken partijen onderzoeken nu of dit mogelijk is door middel van een applicatie (app) voor mobiele telefoons en tablets. Deze app zal een aantal functies bieden die de mantelzorger kunnen ontlasten. Met behulp van de applicatie kunnen mantelzorgers wellicht weer wat meer tijd voor zichzelf vinden.

Meer lezen

Door e-health betere zorg en meer eigen regie

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS willen dat de mogelijkheden van e-health beter worden benut. De bewindslieden zien veel nieuwe technologieën waar mensen veel baat bij kunnen hebben, maar merken dat een brede toepassing nog vaak achterblijft. Schippers en Van Rijn gaan daarom met zorgpartijen aan de slag om ervoor te zorgen dat bewezen toepassingen van e-health daadwerkelijk van de grond komen. Dit staat in hun brief ‘e-health en zorgverbetering’ die op 3 juli 2014 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Meer lezen

Langer thuis wonen

Het kabinet stimuleert regionale samenwerking om langer thuis te wonen. Minister  Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) hebben de mogelijkheden in kaart gebracht om ouderen en mensen die zorg nodig hebben langer thuis te laten wonen. Hun plan “Langer thuis wonen” concentreert zich op het stimuleren van regionale samenwerking, omdat mogelijke knelpunten zich daar zullen voordoen en daar opgelost moeten worden.

Meer lezen

Thomashuizen

Thomashuizen worden in de Volkskrant volkomen onterecht beticht van oneigenlijk gebruik van zorggelden, met name pgb. De aanval op pgb-houders en zorgverleners, die zich rechtstreeks door de zorgvragers laten betalen, heeft daarmee een nieuw dieptepunt bereikt.

Meer lezen

Mantelzorgboete uitgesteld…

Opnieuw wil ik langs deze weg graag iedereen bedanken
die mij en mijn familie hartverwarmende berichten stuurde:
het heeft ons enorm goed gedaan in deze spannende tijden!

Deze week is mijn vader naar huis gekomen.
Wat heeft hij een ijzeren gestel dat hij, als inmiddels 87-jarige,
binnen twee maanden na zijn beroerte weer helemaal de oude is!

Meer lezen

Seksueel geweld tegen kinderen

Schokkende cijfers in het rapport “Op goede grond” van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De drempels om melding of aangifte te doen voor slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen moeten omlaag! Naar schatting worden ieder jaar 62.000 kinderen voor de eerste keer slachtoffer van een vorm van seksueel geweld. Een melding bij de politie leidt in slechts drie van de tien zaken tot een aangifte…

Meer lezen

Kom ik in aanmerking voor PGB

“Kom ik in aanmerking voor een pgb” is de vraag die mij steeds vaker wordt gesteld. Meestal volgt daar na een meer of minder schrijnend verhaal van een mantelzorger die zich in allerlei bochten wringt om het hoofd boven water te houden. Niet alleen in financiële zin, maar ook wegens grote psychische belasting en/of lichamelijke overbelasting. Tot voor kort kon ik dan naar eer en geweten adviseren om een indicatie voor awbz-zorg aan te vragen bij het ciz, zodat er externe hulp of een pgb kon worden ingezet. Vaak help ik in praktische zin daar dan ook bij : helpen bij het aanvragen, bij het opzetten van pgb-administratie of bij het zoeken naar geschikte zorgverleners. De laatste tijd moet ik echter steeds vaker enkele slagen om de arm houden….

Meer lezen

Sectorplan Zorg helpt werknemers

Door de veranderingen in de langdurige zorg verandert ook de aard van het werk in de zorg. In zorginstellingen is straks minder werk, omdat mensen langer thuis (moeten) wonen en daar de zorg en ondersteuning (hopen te kunnen) krijgen die nodig is. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden van zorgprofessionals. Sectorplannen moeten voorkomen dat zorgprofessionals in dat proces worden ontslagen. Werkgevers en werknemers hebben nu afgesproken om zoveel mogelijk ontslag te voorkomen. Zij gaan werknemers in de zorg van werk naar ander werk begeleiden of opleiden voor een nieuwe functie binnen de zorg.

Meer lezen

Verzorgingshuizen sluiten hun deuren

Sluiting van verzorgingshuizen was het onderwerp van een recente enquete van ActiZ, de branchevereniging van zorginstellingen. Tot nu toe heeft 12 procent van de Actiz-leden een of meerdere locaties gesloten en 34 procent denkt dit in de komende tijd te moeten doen, als gevolg van het regeerakkoord uit 2012, waarin staat dat mensen met een lage zorgvraag geen indicatie meer krijgen voor zorg met verblijf in een verzorgingshuis. Vanaf 1 januari 2014 worden er al geen nieuwe indicaties meer gegeven voor ZZP 3 en vanaf 2016 mogen veel minder indicaties afgegeven worden voor ZZP 4. Mensen met een lage zorgvraag moeten langer zelfstandig blijven wonen en zelf huur betalen.

Meer lezen

Veranderingen in de zorg

Over minder dan 9 maanden gaat het nieuwe zorgstelsel in. Gemeenten gaan naast de huishoudelijke zorg vanaf 2015 ook begeleiding en jeugdzorg regelen. Persoonlijke verzorging en verpleging gaan naar de zorgverzekeraars. De Wet langdurige zorg (Wlz) gaat de rest van de Awbz vervangen.

Meer lezen

Positie huishoudelijk werkers kan beter

De rechten van alfahulpen en gastouders aan huis moeten gelijk worden getrokken met die van andere werknemers. De positie van andere huishoudelijk werkers kan alleen worden verbeterd met aanzienlijke subsidies. Dit schrijft de commissie Dienstverlening aan huis, die op verzoek van het kabinet de mogelijkheden heeft onderzocht om de positie van huishoudelijk werkers te verbeteren.

Meer lezen

Zin omzetten in pgb

De laatste tijd krijg ik opvallend vaak de vraag of ik kan helpen bij het laten omzetten van zorg in natura in een persoonsgebonden budget (pgb).
Toevallig ben ik daarin ervaringsdeskundige, want twee jaar geleden heb ik dit voor mijn eigen zus geregeld.
Sindsdien heb ik dit ook veelvuldig voor mantelzorgers en zorgvragers geregeld.

Meer lezen

Gemeente en mantelzorg

Mantelzorgers vestigen hun hoop op de nieuwe gemeentebesturen. Zij willen dat gemeenten meer werk maken van het voorkomen van grotere druk op mantelzorgers, zo blijkt uit een peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo. Gemeenten moeten zich bovendien intensiever inzetten om mantelzorgers te betrekken bij de toewijzing van de zorg aan degene die zij ondersteunen.

Meer lezen

Verspilling van zorggelden door zorgkantoren

Vanmorgen lag er weer een brief van het zorgkantoor in de bus. Een correctiebrief dit keer. Vanwege een brief die vorige week was verstuurd. Met fouten er in. Over de regels die gelden bij het pgb.

Al jarenlang verbaas ik me over de verspilling van tijd, geld en papier door zorgkantoren. Of laat ik me beperken tot het zorgkantoor waar ik in mijn regio en in mijn werk het meest mee te maken heb: het  VGZ-zorgkantoor, afdeling pgb.

Meer lezen

Kabinet vindt decentralisatie verantwoord

Het kabinet stuurde vandaag een reactie naar de VNG over de decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning. Deze brief gaat in op de drie zorgpunten van gemeenten: de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars, het overgangsrecht 2015 en de regie op de drie decentralisaties. Het kabinet onderschrijft in de brief het belang van een zorgvuldige en verantwoorde invoering van de decentralisaties, en heeft er alle vertrouwen in dat gemeenten voor hun burgers passende ondersteuning gaan organiseren.

Meer lezen

Webinar pgb verantwoorden

Zie jij er ook zo tegen op om je pgb te verantwoorden?

Of heb je misschien specifieke vragen hierover?

Schrijf je dan in voor het gratis webinar “pgb verantwoorden”, dat ik op zaterdag 1 februari om 10.00 uur zal geven.

Als je je hebt aangemeld ontvang je een email met daarin een link naar het webinar.

Meer lezen

Smeerolie of schroeven?

Op 15 januari was het een druk dagje voor ons mantelzorgmakelaars. In Nijkerk organiseerde onze beroepsvereniging een bijscholing over “de toekomst van het pgb”. Alle aspecten van het persoonsgebonden budget in 2014 en verder” kwamen aan de orde.

Daarnaast was er ook een webinar over werk en mantelzorg.

Meer lezen

Nieuwe beroepsziekte PSA

Werkstress veroorzaakt een derde van ziekteverzuim

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Bij veel bedrijven is het onderwerp nog onvoldoende bespreekbaar. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een plan voor de aanpak van PSA aankondigt.

Meer lezen

Ouderenmishandeling

ouderenmishandelingOp donderdag 13 juni 2013 werd in Den Haag een congres Aanpak Ouderenmishandeling georganiseerd.
Staatssecretaris Van Rijn van VWS presenteerde een nieuwe voorlichtingsfilm over ouderenmishandeling, en legde de vinger op  de zere plek: “Ouderenmishandeling is onacceptabel. Slachtoffers zijn vaak bang om er over te praten of het te melden omdat ze meestal ook afhankelijk zijn van de daders”.
Professionals en vrijwilligers die met ouderen werken kunnen van de nieuwe voorlichtingsfilm “Je ziet het pas als je het gelooft” leren hoe ze mishandeling beter kunnen herkennen en

Meer lezen

Mantelzorg verlichten

mantelzorgverlichtenOp mijn vorige nieuwsbrief heb ik echt heel veel reacties gekregen!
Hartelijk bedankt daarvoor!
Daaruit blijkt wel dat jij mijn berichten weet te waarderen!

Je hebt je misschien afgevraagd waarom ik maar zo weinig van me heb laten horen de laatste tijd?
Dat komt doordat ik sinds oktober 2012 mantelzorger ben 

Meer lezen

Mantelzorger van dementerende heeft behoefte aan steun

De vergrijzing van de bevolking zal ook leiden tot een toename van het aantal mensen dat lijdt aan dementie. Naar verwachting zal er echter geen ruimer aanbod aan professionele zorg worden gecreëerd. De zorg zal daardoor steeds meer en steeds langer door mantelzorgers moeten worden opgevangen. Bekend is al dat het ondersteunen van mantelzorgers van dementerenden essentieel is om hun welzijn te bevorderen en te voorkomen dat zij overbelast raken. Het NIVEL en Alzheimer Nederland onderzochten of er verschillen zijn tussen de behoefte aan ondersteuning in de vroege en latere stadia van dementie.

Meer lezen

Mantelzorg als reden om een baan te weigeren

Pas geleden kreeg ik de volgende vraag: Ik ben enig kind, en woon vlak bij mijn ouders. Eén van mijn ouders is chronisch ziek en heeft een pgb. Omdat ik werkeloos ben kan ik vaak bij hen zijn, en ik help intensief mee met de verzorging. Maar nu is mij werk aangeboden, op meer dan een uur reizen van onze woonplaats. Kan ik deze baan  weigeren omdat ik mantelzorger ben?

Meer lezen

Pgb aanvragen in de wmo

Ik heb al meer dan 10 jaar een huishoudelijke hulp voor 4,5 uur per week. Mijn hulp, die die ik al acht jaar heb, wordt overgeplaatst naar een ander adres vanwege een reorganisatie. Kan ik een pgb aanvragen zodat ik een huishoudelijke hulp zelf kan regelen? Ik heb geen kinderen in de buurt wonen die mij kunnen helpen.

Pgb aanvragen

Je kunt bij de gemeente aanvragen om de indicatie voor 3-5 uur per week huishoudelijke zorg die je nu hebt (voor zin: zorg in natura) om te zetten in een pgb.

Meer lezen

Zorgkosten als aftrekpost bij belastingaangifte 2012

Zit jij ook zo aan te hikken tegen je belastingaangifte 2012? Alsof dat jaar nog niet ingewikkeld genoeg was als  je met zorg te maken hebt.  Nu is dat jaar voorbij en moet je je er weer in verdiepen.

Toch kan dat echt de moeite waard zijn. Als je in 2012 kosten  door ziekte of voor zorg hebt gemaakt, dan kan je deze kosten onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Je  hoeft dan minder belasting te betalen, en mogelijk zelfs geld terug krijgen.

Meer lezen

Mantelzorg en werk

Speciaal voor het ondersteunen van werkende mantelzorgers werd 7 jaar geleden al de mantelzorgmakelaar uitgevonden. Mantelzorgmakelaars nemen regeltaken over van mantelzorgers. Inmiddels zijn er zo’n 32 van deze professionals actief. Zij verenigden zich in de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (Bmzm) en werken inmiddels op vele plaatsen in het land. Zie voor een overzicht van deze onafhankelijke experts op http://www.bmzm.nl/leden).

Meer lezen

Mantelzorgvriendelijke zorgverzekering

Heeft u al overwogen om te veranderen van zorgverzekeraar? De prijs van de basis- en aanvullende zorgverzekering is natuurlijk best belangrijk, en daar wordt ook fanatiek mee geworven. Maar het kan voor mantelzorgers ook heel interessant zijn om eens te kijken naar  de diensten die daadwerkelijk in het aanvullende pakket worden vergoed. Voor mantelzorgers blijken deze pakketten nogal te verschillen.

Meer lezen

Loslaten

Mantelzorgers kunnen blijven streven naar perfectionisme.

Ik heb het zelf in de afgelopen periode aan den lijve ondervonden:

mijn zus verhuisde van een AWBZ-instelling naar een Thomashuis, en daarvoor moest het nodige geregeld worden.

Meer lezen

Agenda voor de zorg

ActiZ, CSO, GGD, GGZ, KNMG, LHV, LVG, NPCF, NFU, NVZ, OMS, VGN, V&VN en ZN. Zij noemen zichzelf “de zorgpartijen”, en zijn de opstellers van de Agenda van de zorg. Deze vertegenwoordigers van zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars en van consumenten en  patiënten zijn het erover eens dat kostenbeheersing in de zorg alleen bereikt kan worden door een meer integrale aanpak. Zij zeggen de ambitie te hebben om zowel de zorg te verbeteren als de zorguitgaven te beperken.

Meer lezen

VVD wint de verkiezingen…

Wat was het spannend tot in de kleine uurtjes! Uiteindelijk wint de zittende premier de verkiezing. Familycare Support feliciteert zowel Mark Rutte als Diederik Samsom met de behaalde geweldige resultaten. De vraag dringt zich echter meteen op of de uitslag van deze verkiezingen ook zo prettig zijn voor mantelzorgers….

Meer lezen

Eigen bijdrage in de ggz

Voor GGZ cliënten geldt misschien nog wel meer dan voor anderen dat er verschillende geldstromen en eigen betalingen door elkaar lopen. Hoe de geldstromen lopen en moeten lopen is niet altijd even duidelijk voor iedereen. Je zou bijna kunnen zeggen dat de regeling voor vergoedingen en betalingen per cliënt verschillend is. Wie zorg krijgt op basis van  de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de AWBZ ( Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) , heeft vaak te maken met meerdere eigen bijdragen naast elkaar. Daarnaast bestaan er ook verschillende compensatiemogelijkheden. De regelingen van de rijksoverheid zijn opgenomen in een factsheet: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2011/12/08/factsheet-maatregelen-curatieve-ggz.html. In dit artikel staat een globaal overzicht van de kosten die gepaard gaan met de ggz-zorg.

Meer lezen

Zzp-er mag zorg in natura leveren in 2013

Vanaf 1 januari 2013 kunnen cliënten, die een beroep doen op AWBZ-zorg in natura,  desgewenst kiezen voor een zelfstandige zonder personeel (zzp-er). Vanaf 1 oktober 2012 kunnen zzp-ers rechtstreeks met een zorgkantoor een contract afsluiten voor het leveren van thuiszorg in natura per 2013. Zzp-ers die dit willen kunnen zich vanaf 1 oktober 2012 melden bij het zorgkantoor van hun zorgregio.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een stappenplan opgesteld om zzp-ers te begeleiden bij het treffen van de juiste voorbereidingen, zoals het aanvragen van diverse certificaten, waaronder het Kwaliteitskeurmerk zzp-ers Thuiszorg. Het stappenplan helpt zzp-ers ook bij het sluiten van een contract met het zorgkantoor en het voeren van een juiste administratie.

Meer lezen

Mantelzorger Kracht of last

Drie HBO-studenten onderzochten voor hun afstuderen in hoeverre in (twee gelderse) ziekenhuizen mantelzorgondersteuning wordt gegeven door ziekenhuis-verpleegkundigen. In de samenvatting van hun werkstuk lees ik, tot mijn verbijstering, dat mantelzorgondersteuning behoort tot de kerntaken van de ziekenhuisverpleegkundigen. Laat ik daar nu echt nog nooit iets van gemerkt hebben…!

Meer lezen

Meldactie AWBZ-zorg

Meldactie Zuinig met AWBZ-Zorg
Patiëntenfederatie NPCF onderzoekt met een een  meldactie  of AWBZ-zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen volgens patiënten efficiënter ingezet kunnen worden. De meldactie bevat..

Kwetsbare mantelzorgers

Hoe onverantwoord kunnen zorgaanbieders te werk gaan? Op 20 juni werd een zorginstelling in Beverwijk door staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) gesloten, op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In het persbericht lezen we dat cliënten van deze zorgaanbieder “een hoog risico lopen niet de zorg te ontvangen, die recht doet aan hun zorgvraag”.

Meer lezen

5 mei beVRIJdingsdag

Vandaag is het vijf mei, en op deze dag vieren we dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetting en onderdrukking, die vijf jaar duurde.
Ieder jaar opnieuw ben ik onder de indruk van de verhalen die 4 mei, dodenherdenking en vijf mei bevrijding losmaken.

Straks ga ik naar de verjaardag van mijn vader , die 67 jaar geleden op zijn verjaardag werd bevrijd…

Meer lezen

Mantelzorg en werk combineren

Veel mantelzorgers hebben naast de zorg thuis ook nog een betaalde baan.
Of omgekeerd: veel werknemers hebben naast hun baan ook mantelzorgtaken thuis.

Zij worden daarom wel werkende mantelzorgers genoemd, om hen te onderscheiden van mantelzorgers die geen betaalde baan hebben naast hun mantelzorgtaken. Waarmee natuurlijk niet gezegd is dat deze laatste groep mantelzorgers niet werkt…

Het combineren van mantelzorgtaken met betaald werk buitenshuis kan zorgen voor  extra spanning…

Meer lezen

Geen inkomensgrens in de wmo

Gemeenten die naast de regeling voor de eigen bijdrager ook een inkomensgrens  hanteren binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) moeten daarmee stoppen. Dat betekent dat gemeenten geen inkomenstoets mogen gebruiken om te bepalen of de gemeente een WMO-voorziening moet aanbieden of niet.

Ook mag er geen besparingsbijdrage worden geeist. Hiermee wordt een vast bedrag bedoeld dat een gemeente eenmalig aan een WMO-gebruiker vraagt om aanschafkosten te besparen voor een gebruikelijke voorziening.

Meer lezen