Budgethouders centraal in aanpak problemen

Van de overheid ontvingen wij het volgende bericht:

Afspraken Per Saldo, BVKZ, SVB en VWS: budgethouders centraal in aanpak.

De uitbetalingen van het pgb-trekkingsrecht door de SVB zijn op gang gekomen. Maar daarmee zijn de problemen niet voorbij. Teveel signalen komen binnen dat betalingen nog niet zijn gelukt, budgethouders in onzekerheid verkeren over de hoogte van hun budget, omdat de zorgovereenkomst niet goed is verwerkt of omdat de gegevens opgenomen in het portal ‘mijnpgb’ niet kloppen.

Uit eigen ervaring

kan ik daar nog aan toe voegen dat de bedragen naar verkeerde zorgverleners worden overgemaakt. En: wie niet over een DigiD beschikt kan geen gebruik maken van MijnPGB. Ook al zo’n tekortkoming!

Per Saldo en de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) hebben de problemen in kaart gebracht en daarover vandaag met staatssecretaris Van Rijn van VWS gesproken. In dit overleg is afgesproken dat bij het oplossen van problemen de budgethouder centraal staat.

Het is ongelooflijk:

dit wordt nu gebracht als een geheel nieuw inzicht, waar heel wat overleg voor nodig is geweest. Maar … was dat niet het uitgangspunt van het pgb?????

Die moet regie kunnen voeren op zijn pgb. Uiteraard moet iedere maandloner

( huh? Is dit een nieuw Nederlands woord? In vervolg op de negentiende eeuwse Dagloner? )

en ingediende declaratie op tijd worden betaald en als dat niet lukt moet er een voorziening (indien nodig een voorschot) zijn die tot een snelle betaling leidt. Continuïteit van zorg staat voorop. Voorkomen moet worden dat budgethouders, zorgverleners en kleinschalige zorgaanbieders in (financiële) problemen komen.

De eigen regie over zorg door budgethouders is een groot goed. Een adequaat systeem van trekkingsrechten maakt het pgb solide en toekomstbestendig en vergemakkelijkt het beheer.

Het invoeren van het trekkingsrecht

Het invoeren van het trekkingsrecht tegelijk met de transitie van de zorg heeft de hele pgb-administratie vele malen ingewikkelder gemaakt. Voor talloze mantelzorgers ben ik eindeloos aan het proberen de SVB te bellen, omdat zij met vragen zitten. Het resultaat: uren in de wacht hangen, of er wordt opgenomen door een telefonist op een locatie waar men niet in het systeem kan meekijken, of een bandje kondigt aan dat de verbinding weer wordt verbroken omdat het “erg druk is aan de telefoon”. Zucht….

Het verlegt het systeem van verantwoording achteraf naar duidelijkheid vooraf. Het systeem moet in dienst staan van de budgethouder en dient daarop verbeterd te worden. Uitgangspunt is het ideale trekkingsrechtensysteem, zodat de verwachtingen naar de toekomst toe helder zijn. Daarnaast is afgesproken hoe de invoeringsproblemen moeten worden opgelost en is er een aanpak vastgesteld. Per Saldo en BVKZ adviseren hierbij en ondersteunen deze aanpak binnen hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden.

De aanpak bestaat uit:

  1. Fouten opsporen en repareren: Per Saldo en BVKZ gaan samen met de SVB het verwerkingsproces binnen gemeenten, zorgkantoren en de SVB doorlopen. Hiermee ontstaat inzicht in de vraag wat de oorzaken zijn van problemen, zodat deze zo spoedig mogelijk worden gerepareerd. Het management van de SVB is versterkt, gericht op de interne regie bij de SVB en de operationele samenwerking met ketenpartijen.

Zou het versterken van het management nu werkelijk de oplossing bieden voor de achterstanden? Moet er niet gewoon heel snel heel veel meer bekwaam personeel op de werkvloer worden ingezet?

  1. Het aanstellen van een onafhankelijke ketenregisseur: De prioriteit op betalen gaat de komende maanden veel herstelwerk vergen van gemeenten, zorgkantoren en de SVB. Een centraal vertrekpunt is daarin is het perspectief van de budgethouder en de mogelijke risico’s die hij/zij loopt. Dit vergt een aanpak die met kracht en gezag wordt geleid door een ketenregisseur. Het herstelplan moet in maart gereed zijn. Doel is zo spoedig mogelijk in de reguliere situatie te komen. Per Saldo en BVKZ worden hierbij betrokken.

  1. Onderzoek door de SVB naar de doorlooptijd van de uitbetalingen: In zijn algemeenheid lijken de declaraties op tijd te worden betaald. Er zijn – ondanks alle inspanningen van de SVB – echter ook signalen dat dit niet gebeurt. Afgesproken is dat de SVB auditdienst onderzoek hiernaar doet.

Wat zou het telefoonnummer van die auditdienst zijn?

  1. Snelle start met de uitvoeringstoets: In de uitvoeringstoets wordt teruggeblikt en vooruitgeblikt. Verbeteringen voor de budgethouder in het systeem krijgen hoge prioriteit. Per Saldo, BVKZ, SVB, ZN, VNG en VWS stellen een gezamenlijke werkgroep hiervoor in, die ook de evaluatie begeleidt.

Per Saldo, BVKZ, SVB en VWS bespreken wekelijks de voortgang op bovenstaande en eerdere afspraken, zoals de verwerking door en capaciteit bij het Rapid Response Team.

Wie betaalt ondertussen de vaste lasten van de onbetaalde zorgverlener?????

Plaats een reactie