Bewustekeuzegesprek PGB

Iedereen die een persoonsgebonden budget (PGB) wil aanvragen krijgt ermee te maken: het bewuste keuze gesprek (BKG). Het gesprek waarin de uitvoerder van de zorgwet beoordeelt of

  • iemand voldoet aan de voorwaarden voor het PGB,
  • in staat is om het PGB te beheren en of
  • het wel een vrije keuze is om geen Zorg in Natura (ZIN) in te zetten.

Het bewuste keuze gesprek is dan ook een verplicht onderdeel van de procedure om een PGB aan te vragen. Veel mensen zien er tegen op, net zoals tegen het oversteken van een rivier  als er geen brug is. Toch is het bewuste keuze gesprek eigenlijk maar een smal stroompje. Als je goed hebt gekeken hoe het zit met de rechten, plichten en procedures die bij het PGB horen zal je zeker slagen voor deze test. De mantelzorgmakelaar/cliëntondersteuner kan je helpen dit gesprek voor te bereiden en eventueel mee gaan naar het gesprek.

Voorwaarde voor PGB

Met een PGB koopt een budgethouder zelf zijn zorg in. Als je dus een PGB wil aanvragen moet je wel in staat zijn om dit te doen. En om de eigen regie te voeren: je zorgverleners aan te sturen.  Daarom stelt de  gemeente, de zorgverzekering of het zorgkantoor je een aantal vragen om te onderzoeken of je dit snapt en kunt.

PGB bij de gemeente (Wmo en jeugdwet)

Bij de gemeente wordt direct bij het keukentafelgesprek al bekeken of de budgethouder zelf, of één van zijn naaste familieleden, het budget kan beheren. Het is handig als die persoon ook bij het keukentafelgesprek aanwezig is. Nadat de zorg is toegewezen moet er meestal eerst een budgetplan worden ingestuurd voordat het PGB definitief wordt toegewezen.

PGB in de Zorgverzekeringen (Zvw)

Zorgverzekeringen bellen meestal op voor het bewuste keuze gesprek nadat ze de aanvraag (schriftelijk) hebben ontvangen. Dat kan soms lastig zijn, omdat niet altijd van te voren bekend is wanneer ze gaan bellen. Vooral als een familielid  of een (wettelijke) vertegenwoordiger het budget gaat beheren kan je vragen om een (terug)bel-afspraak, zodat je gebeld wordt als de vertegenwoordiger ook aanwezig kan zijn.

PGB bij het Zorgkantoor (Wlz)

Het zorgkantoor nodigt de budgethouder en de gewaarborgde hulp uit voor een gesprek op het zorgkantoor. Bij hoge  uitzondering kan hiervan worden afgeweken, en kan het gesprek bijvoorbeeld plaatsvinden op een andere lokatie of hoeft de budgethouder niet mee naar het gesprek.