Page content

Bewustekeuzegesprek PGB

Iedereen die een persoonsgebonden budget (PGB) wil aanvragen krijgt ermee te maken: het bewuste keuze gesprek (BKG). Het gesprek waarin de uitvoerder van de zorgwet beoordeelt of

  • iemand voldoet aan de voorwaarden voor het PGB,
  • in staat is om het PGB te beheren en of
  • het wel een vrije keuze is om geen Zorg in Natura (ZIN) in te zetten.

Het bewuste keuze gesprek is dan ook een verplicht onderdeel van de procedure om een PGB aan te vragen.

Voorwaarden voor PGB

Met een PGB koopt een budgethouder zelf zijn zorg in. Als je dus een PGB wil aanvragen moet je wel in staat zijn om dit te doen om de eigen regie ook te voeren.  Daarom stelt de  gemeente, de zorgverzekering of het zorgkantoor je een aantal vragen om dit te onderzoeken.

Gemeente: Wmo en jeugdwet

Bij de gemeente wordt direct bij het keukentafelgesprek al bekeken of de budgethouder zelf, of één van zijn naaste familieleden, het budget kan beheren. Het is handig als die persoon ook bij het keukentafelgesprek aanwezig is

Zorgverzekeringen: Zvw

Zorgverzekeringen bellen meestal op voor het bewuste keuze gesprek nadat ze de aanvraag (schriftelijk) hebben ontvangen. Dat kan  soms lastig zijn, omdat niet altijd van te voren bekend is wanneer ze gaan bellen. Vooral als een familielid  of een (wettelijke) vertegenwoordiger het budget gaat beheren kan dat lastig zijn. Je kunt dan vragen om een (terug)bel-afspraak, zodat je gebeld wordt als de vertegenwoordiger ook aanwezig kan zijn.

Zorgkantoor: Wlz

Het zorgkantoor nodigt meestal de budgethouder en de gewaarborgde hulp uit voor een gesprek op het zorgkantoor.