Page content

Trekkingsrecht

Met trekkingsrecht wordt het systeem bedoeld dat iemand die een PGB heeft zijn zorgverleners niet meer rechtstreeks uit het PGB kan betalen. Als een zorgverlener een factuur (zorgverleners noemen het ook wel een rekening, een nota of een declaratie) stuurt moet deze eerst worden goedgekeurd door een instantie die het trekkingsrecht uitvoert. Voor de Wmo en de Wlz is dat de SVB, voor de Zorgverzekeringswet is dat de zorgverzekeraar, en soms zit daar de SVB ook nog bij.

Procedure trekkingsrecht

De budgethouder ontvangt de factuur/ van de zorgverlener. De budgethouder stuurt de rekening van de zorgverlener door naar de uitvoerder van het trekkingsrecht. Dat kan de SVB zijn, of, in geval van zorg op basis van de Zorgverzekeringswet, de zorgverzekeraar. Deze instantie controleert of de rekening overeenkomt met de in de zorgovereenkomst gemaakte afspraken, het toegestane tarief en andere gegevens. Dit is de essentie van het trekkingsrecht.

Controle

Mocht er in de factuur iets niet kloppen of er ontbreken gegevens, dan stuurt de SVB hierover een retourbericht aan de budgethouder. Vrijwel alle zorgverzekeraars doen dit ook. De zorgverlener moet dan aanvullende gegevens verstrekken en de rekening aanpassen, de budgethouder moet de aangepaste factuur vervolgens opnieuw insturen.

Betaling

Als de rekening akkoord is zal de instantie overgaan tot uitbetaling.  De SVB betaalt rechtstreeks aan de zorgverlener uit. Dit kan je altijd controleren op het budgetoverzicht op MIjnPGB bij de SVB.

De zorgverzekeraars betalen meestal uit aan de verzekerde, de budgethouder. Deze moet dan vervolgens zelf weer de zorgverlener uitbetalen.

Bruto of netto

De betalingen zijn altijd bruto, behalve als de SVB ook de salarisadministratie verzorgt en opting-in toepast. Dan ontvangt zowel de budgethouder als de zorgverlener een loonstrook, waarop alle inhoudingen zijn gespecificeerd. Hierover kan je meer lezen bij de informatie over de SVB.

Comment Section

0 reacties op “Trekkingsrecht

Plaats een reactie


*