Trekkingsrecht

Met trekkingsrecht wordt het systeem bedoeld dat een budgethouder zijn zorgverleners niet meer zelf rechtstreeks uit het pgb kan uitbetalen.

Als een zorgverlener een factuur (rekening, nota of declaratie) stuurt moet deze eerst worden goedgekeurd door de instantie die het trekkingsrecht uitvoert.

Voor de Wmo, de Jeugdwet en de Wlz is dat de SVB.

Voor de Zorgverzekeringswet is dat de zorgverzekeraar van de budgethouder

 
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down