Page content

Mantelzorgcompliment

Mantelzorgers vinden het geven van mantelzorg vaak vanzelfsprekend. Soms worden familieleden zelfs boos als ze mantelzorgers genoemd worden. Omdat ze vinden dat je natuurlijk voor je gehandicapte of chronisch zieke kind zorgt, voor je partner, voor je ouders. Begrijpelijk. Maar soms is die zorg zo veelomvattend, zo intensief, en zo langdurig dat het wel een heel zware extra belasting voor die familieleden of naasten wordt. Dan is het goed om te weten dat die extra zorg mantelzorg wordt genoemd. Voor het geven van mantelzorg is nergens een vergoeding te krijgen. Mantelzorgen gebeurt altijd zonder daarvoor betaald te worden. Want betaalde mantelzorg bestaat niet. Wel is het mogelijk om er een compliment voor te krijgen, en soms bestaat dat compliment uit een geldbedrag.

Mantelzorgcompliment in de AWBZ: oude regeling

Tot 2012 was het mantelzorgcompliment een geldbedrag van 250 euro per jaar, daarna werd het teruggebracht tot 200 euro per jaar. Je kon het krijgen als degene die je verzorgt een indicatie had voor langer dan een jaar, maar niet voor verblijf. De SVB zorgde voor de uitbetaling namens de (Rijks)overheid. Deze regeling werd, tegelijk met de hele AWBZ, afgeschaft per 1-1-2015. Het mantelzorgcompliment heet sindsdien: mantelzorgwaardering.

Mantelzorgcompliment vanaf 2015: mantelzorgwaardering

Sinds 1-1-2015 ligt ook de uitvoering van de regeling mantelzorgwaardering bij de gemeente. Iedere gemeente kan en mag zijn eigen regels en beleid opstellen voor het uitdelen van een mantelzorgcompliment. Veel gemeenten kiezen voor een geldbedrag, andere gemeenten stellen een pas beschikbaar waarmee mantelzorgers korting kunnen krijgen op producten of diensten. In weer andere gemeenten wordt een Dag van de Mantelzorg georganiseerd bij wijze van mantelzorgcompliment.

Wie krijgt een mantelzorgcompliment?

In de ouder regeling was heel duidelijk wie wel en wie niet in aanmerking kwam voor een mantelzorgwaadering. Nu de gemeenten de regeling moeten uitvoeren bepaalt ook de gemeente wie het mantelzorgcompliment krijgt, en op welke gronden. Logisch is dat de gemeente moet weten dat er een mantelzorger is.  Mantelzorgers moeten zich dus (laten) registreren.

Registreren als mantelzorger

Vaak is onduidelijk waar het mantelzorgcompliment kan worden aangevraagd als de mantelzorger in een andere gemeente woont dan degene waarvoor gezorgd wordt. Algemeen geldt de regel dat de gemeente waar degene woont die de mantelzorg ontvangt ook de waardering, het mantelzorgcompliment verstrekt. De Wmo-afdeling van die gemeente kan u vertellen hoe de regeling precies in elkaar steekt.

    Comment Section

    0 reacties op “Mantelzorgcompliment

    Plaats een reactie


    *


    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.