Page content

Gewaarborgde hulp

Gewaarborgde hulp

Een gewaarborgde hulp is iemand die u helpt bij het inzetten en beheren van het PGB. Soms is het handig, en soms zelfs verplicht,  om u te laten helpen bij beheer van het PGB. Bijvoorbeeld als u dat zelf niet kunt of wilt doen.

Degene die u officieel als uw helper aanwijst, en een machtiging geeft,  mag namens u contacten onderhouden met instanties en verplichtingen aan gaan. Het is dus belangrijk dat u deze persoon vertrouwt, en dat deze niet zijn eigen belangen, maar die van de budgethouder vooropstelt.

Zo iemand heet bij het zorgkantoor een gewaarborgde hulp. Let op: ook bij de SVB kunt u een vertegenwoordiger hebben; dit hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de gewaarborgde hulp.

Wanneer is een gewaarborgde hulp verplicht

Bij de volgende zorgprofielen (vroeger heette dat: zorgzwaartepakketten) is een gewaarborgde hulp verplicht, omdat de aard van de zorgvraag impliceert dat het beheer van het PGB voor de budgethouder zelf te ingewikkeld is

 • 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
 • 5 VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
 • 6 VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
 • 7 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
 • 4 VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
 • 5 VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
 • 6 VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
 • 7 VG Besloten wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
 • 8 VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

Wat doet een gewaarborgde hulp

Een gewaarborgde hulp helpt u bij het onderhouden van de contacten met het zorgkantoor, bij het zoeken van de juiste zorgverleners, bij het opstellen van de zorgcontracten en bij de PGB-administratie. De gewaarborgde hulp ziet er ook op toe dat de kwaliteit van de  geleverde zorg voldoende is. Kortom: de gewaarborgde hulp is iemand die u helpt om de PGB-verplichtingen na te komen. Het kan hierbij om grote sommen geld gaan, dus het is belangrijk dat u alleen iemand die u volledig vertrouwt tot uw gewaarborgde hulp benoemt. Het zorgkantoor moet de benoeming accepteren.

Wie mag gewaarborgde hulp zijn

De gewaarborgde hulp mag uw partner of een ander (volwassen) familielid zijn, of iemand anders uit uw persoonlijke kring. Of het kan iemand anders (of een andere organisatie) zijn die u vertrouwt. Als u een wettelijke vertegenwoordiger (bewindvoerder, mentor of curator) heeft moet deze persoon of organisatie de gewaarborgde hulp zijn.  Het is het belangrijkste  dat de gewaarborgde hulp bij u betrokken is, zicht heeft op de zorg die wordt geboden en zich regelmatig bezighoudt met uw pgb-administratie. Dit houdt automatisch in dat het liever niet iemand ( of een organisatie) moet zijn die op grote afstand bevindt en/of nooit bij u thuis komt.

Welke voorwaarden gelden voor de gewaarborgde hulp

De gewaarborgde hulp:

 • moet instaan voor alle pgb-verplichtingen
 • moet in Nederland wonen
 • mag zelf niet uw zorgverlener zijn
 • mag niet in detentie verblijven
 • mag geen beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
 • mag niet eerder vertegenwoordiger geweest van een pgb waarbij niet aan de verplichtingen is voldaan
 • mag niet voor meer dan drie personen gewaarborgde hulp zijn.

Wilt u meer weten over de gewaarborgde hulp? Neem contact op met het zorgkantoor in uw regio of stel uw vraag aan Familycare Support via het contact formulier.

U kunt ook hieronder een reactie achterlaten.

Comment Section

8 reacties op “Gewaarborgde hulp


Door Jeroen op 14 november 2019

een aansluitende vraag;
Iemand met een PGB, met een heel zwak netwerk en geen gewaarborgde hulp én deze staat niet onder bewind/mentorschap; wat is dan een alternatief?


Door Freke Schoemaker op 26 juli 2020

Beste Jeroen, ik neem aan dat het gaat om iemand met een WLZ-indicatie. Als deze persoon zelf het PGB kan beheren is er ion feite geen probleem, maar als deze budgethouder dat niet zelf kan , of mag op grond van het zorgprofiel, dan is er alleen de optie dat iemand bereid is om gewaarborgde hulp te zijn. In de praktijk blijkt juist dat vaak een struikelblok te zijn om PGB in te kunnen zetten. Helaas. Het belang van een goed functionerend sociaal netwerk is overduidelijk: het hoeft geen groot netwerk te zijn, met 1 of 2 betrokken en betrouwbare personen kan je al een heel eind komen. Maar als dat netwerk er niet is wordt het wel heel lastig.


Door Willy op 5 november 2019

Hoe zit het in 2019 met de gewaarborgde hulp. Mag een informele zorgverlener gewaarborgde hulpzijn?


Door Freke Schoemaker op 26 juli 2020

Beste Willy, In de praktijk blijkt dat elke zorgkantoor hierin zijn eigen grenzen aangeeft. Familieleden zijn per definitie in de Wlz informele zorgverleners Ik heb meegemaakt dat de enige informele zorgverlener ook gewaarborgde hulp mag zijn (familielid: dochter). maar ook dat een partner te horen kreeg dat hij niet uit het PGB betaald mocht worden als informele zorgverlener èn gewaarborgde hulp zijn, behalve als er ook andere zorgverleners uit het PGB betaald zouden worden. Daarvoor moesten wij zelfs zorg in natura die uitstekend liep omzetten in PGB-zorg… Andere informele zorgverleners, die geen familie zijn, kunnen meestal helemaal geen gewaarborgde hulp zijn. Raadpleegt u vooral de reglementen van het betreffende zorgkantoor.


Door Nas op 4 maart 2019

een familielid kan eventueel wel zowel gewaarborgde hulp als (informele) zorgverlener zijn. Dus een wettelijke vertegenwoordiger mag ook zorgverlener zijn of curator die familielid is? Ik las bij voorwaarde mag niet uw zorgverlener zijn.


Door Freke Schoemaker op 5 maart 2019

Tja, dat is een lastige, vooral als er één familielid is die alle rollen vervult: zowel (wettelijke) vertegenwoordiger als gewaarborgde hulp als primaire zorgverlener. De regel is dat een gewaarborgde hulp toeziet op de kwaliteit van de zorgverlener. Als dat dus dezelfde persoon is dan controleert die zichzelf. PGB-verstrekkers vinden dat een onwenselijke situatie, en stellen daarmee veel mantelzorgers voor problemen. Hoe strikt dit verbod van combinatie vertegenwoordiger en zorgverlener wordt gehanteerd verschilt per zorgkantoor. Uitleggen dat er geen andere gewaarborgde hulp beschikbaar is helpt niet altijd. De kort-door-de-bocht-redenering is dan: dan voldoet de zorgbehoevende dus niet aan de voorwaarden voor het PGB.


Door Henry op 1 maart 2017

Goedemiddag,

Even een vraagje waar ik geen antwoord op kan vinden.
Waaruit moet de gewaarborgde hulp betaald worden en wat zijn de kosten hiervan?

BVD


Door Freke Schoemaker op 2 maart 2017

Een gewaarborgde hulp hoeft niet betaald te worden; deze mag zelfs geen (formele*) zorgverlener zijn. Als een gewaarborgde hulp zich wil laten betalen voor het vertegenwoordigen van de zorgbehoevende kan je/het zorgkantoor best vraagtekens plaatsen bij de motivatie van die persoon: is dat iemand die werkelijk het beste voor heeft met degene die zelf het pgb niet kan beheren? Zelf heb ik mij nooit laten betalen voor het feit dat ik gewaarborgde hulp ben. De dienstverlening van een gewaarborgde hulp is geen zorg, en kan dus ook niet uit het (te verantwoorden gedeelte van het) pgb worden betaald. Eventueel kan een gewaarborgde hulp wel een vergoeding krijgen uit het verantwoordingsvrije gedeelte van het pgb.
* een familielid kan eventueel wel zowel gewaarborgde hulp als (informele) zorgverlener zijn.

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.