Begrip mantelzorg wordt verder uitgehold

En alweer lees ik een advertentie van iemand die betaalde mantelzorg aanbiedt. De bedoelingen zijn opnieuw helemaal goed, en de aanbieder is vast en zeker heel integer. Maar mantelzorg is principieel onbetaald, en kan niet worden ingekocht.

Steeds meer bedrijven en bedrijfjes gaan er toe over een uitgebreide dienstverlening aan te bieden die “mantelzorg”wordt genoemd. Citaat uit de advertentie die ik vanmorgen las: “Graag wil ik uitgebreide mantelzorg aanbieden… Ik beperk mijn diensten niet alleen tot wandelen, een praatje, boodschappen doen, winkelen, de krant of een boek voorlezen (indien men niet meer goed kan zien) of een spelletje, maar ik kan ook bijvoorbeeld de correspondentie verzorgen.”

Natuurlijk is het hartstikke fijn dat er mensen zijn (meestal vrouwen overigens) die begrijpen dat het ontbreken van deze dienstverlening, zorg, aandacht, sociaal welbevinden een belangrijke bron van eenzaamheid is. En dat zij het hiaat willen opvullen is van harte toe te juichen. Er zijn “eenpitters”, die als zzp-er in dit gat in de markt springen, maar er worden ook complete franchise-ketens opgezet omdat breed wordt ingezien dat dit een mooi verdien-model kan opleveren. Zelf ben ik een samenwerking gestart met Familiae Tilburg, ook zo’n “mantelzorg”-aanbieder.

Maar hoe mooi de initiatieven ook zijn, ik zou wel willen dat er een andere term werd gevonden om de werkzaamheden te omschrijven. Het blijft immers een rare zaak dat mantelzorg per definitie een onbetaalde vorm van zorg, of zo je wil naastenliefde is, terwijl anderen  op basis van  precies dezelfde hulp een bedrijf opbouwen.

De naam Familiae spreekt me daarom nog  het meeste aan: “van de familie”.

Zou het een goed idee zijn om de term “familiezorg” te reserveren voor de zorg die je het liefst “van je familie” wil ontvangen, maar die ook door anderen tegen betaling geleverd kan worden? En de term mantelzorg alleen te gebruiken voor de onbetaalde, langdurige zorg die, voortvloeiend uit de sociale relatie, door  naasten wordt geleverd? Ik hoop van harte dat door deze tweedeling de term mantelzorg in ere kan worden gehouden, en de term familiezorg een betere duiding kan krijgen.

Vind je dit een interessante discussie? Je reactie stel ik op prijs! Dat kan bijvoorbeeld onder dit bericht of via facebook.

 

 

 

Plaats een reactie