Page content

Gesprek met de zorgverlener

Niet alle professionele zorgverleners hebben in hun opleiding geleerd om met mantelzorgers in gesprek te gaan. Hoge werkdruk kan ook zorgen voor gebrek aan tijd om met mantelzorgers in gesprek te gaan.
Het is daarom belangrijk dat je zelf, als mantelzorger, tijd en aandacht vraagt voor een gesprek met de zorgverlener die jouw naaste professionele zorg komt geven..
Dit gesprek kan duidelijk maken welke wensen en verwachtingen je van elkaar hebt. Het is daarom belangrijk om een eerste gesprek al snel te voeren nadat de zorgverlener is ingeschakeld.

De belangrijkste vraag die je aan een professional kunt stellen is: “Hoe zie jij, zorgverlener, jouw rol in deze zorgsituatie?”

Voor jouzelf  als mantelzorger is jouw (mantel)zorg-situatie de enige zorgsituatie.
De professional (van de thuiszorg, of van de instelling waar jouw zorgvrager woont) kent echter veel, en waarschijnlijk allemaal verschillende, zorgsituaties.
Het maakt veel verschil of de zorgverlener zichzelf beschouwt als iemand die jou komt helpen in de zorg voor jouw naaste,
of dat hij/zij zichzelf ziet als de expert, die de zorg wel eens even professioneel op de rit zal komen zetten.

Dit zijn natuurlijk twee uiterste opvattingen, maar het is goed om te weten aan welke kant van de streep de professionele zorgverlener in zijn/haar beroepsopvatting staat .

Als deze beroepsopvatting duidelijk is geworden kan je met elkaar verder praten over jouw eigen verwachtingen als mantelzorger.
Welke opstelling verwacht jij van de zorgverlener?
Wil je dat deze zich dienstbaar opstelt?
Of vind je het juist prettig om de verantwoordelijkheid als het ware over te dragen aan een expert?

De ene keuze is niet beter dan de andere. Het gaat erom dat jij je als mantelzorger goed voelt bij de rolverdeling tussen jouzelf en de professional.

Dit gesprek is bepalend voor de mate waarin je de inzet van de professional kunt waarderen of niet. Neem er dus de tijd voor.  Wil je jouw ervaring met anderen delen? Laat dan hieronder een reactie achter!