Werkgevers

Er wordt door de overheid steeds meer bezuinigd op zorgvoorzieningen. Daardoor wordt er een steeds zwaarder beroep gedaan op mantelzorgers.


Zestien tot 20 procent van alle werknemers heeft thuis mantelzorgtaken, naast een betaalde baan. Van elke 6 medewerkers in uw organisatie is er dus in ieder geval één mantelzorger. In de zorgsector ligt dit percentage nog (veel) hoger: daar is de helft van de werknemers mantelzorger.


Ongeveer 10 procent van deze werkende mantelzorgers ervaart deze combinatie van werk en zorgtaken als problematisch. Zij voelen zich zwaar- of zelfs overbelast. Geen wonder, want zij besteden naast hun baan gemiddeld zo’n 15 uur per week aan zorgtaken. Dat zijn wel bijna 2 volle werkdagen! Op de lange duur is dat niet vol te houden.


Overbelasting leidt uiteindelijk tot uitval door ziekte of burn-out. Dat leidt tot hoge kosten en bezettingsproblemen. Of tot ontslag nemen. Dat is niet handig in sectoren waarin het personeelstekort nu ook al voor onderbezetting, overbelasting en andere problemen zorgt.


Werkgevers kunnen mantelzorgers herkennen

Als werkgever wilt u natuurlijk uitval of vertrek van uw medewerkers voorkomen. Maar hoe weet u welke medewerkers ook mantelzorger zijn? Daar zijn verschillende manieren voor.


U kunt er natuurlijk naar informeren op individueel niveau. Bijvoorbeeld door tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek met oprechte aandacht te vragen naar de situatie thuis. En hiervoor ruimte te maken op het formulier en in de tijd die voor het gesprek wordt gereserveerd.


U kunt via de leidinggevenden per afdeling nagaan of er gedrag voorkomt dat zou kunnen wijzen op mantelzorgtaken thuis. Er kunnen werknemers zijn die opvallend vaak, maar onregelmatig verlof opnemen. Die vaak privé bellen of gebeld worden onder werktijd. Die nauwelijks willen of kunnen overwerken. Die zich onttrekken aan activiteiten buiten werktijd. Die gesprekken over privé-omstandigheden uit de weg gaan. Dit kunnen allemaal signalen zijn die wijzen op, misschien wel heel intensieve, mantelzorgtaken.


Maar u kunt ook voor uw hele organisatie in één keer een inventarisatie maken. Bijvoorbeeld door een artikel in het personeelsblad over de combinatie van werk en mantelzorg, gevolgd door een enquête onder alle personeelsleden over de mate waarin zij mantelzorgtaken hebben naast hun werk.


Als u het onderwerp zo op de agenda zet geeft dat werkende mantelzorgers de ruimte om er over te praten. Zij zullen zich gesteund en begrepen voelen. Alleen al daardoor wordt de kans op uitval kleiner.


Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier voor meer informatie.

arrow_drop_up arrow_drop_down