Page content

Gewaarborgde hulp

Een gewaarborgde hulp is iemand die u helpt bij het inzetten en beheren van het PGB. Soms is het handig, en soms zelfs verplicht,  om u te laten helpen bij beheer van het PGB. Bijvoorbeeld als u dat zelf niet kunt of wilt doen.

Degene die u officieel als uw helper aanwijst, en een machtiging geeft,  mag namens u contacten onderhouden met instanties en verplichtingen aan gaan. Het is dus belangrijk dat u deze persoon vertrouwt, en dat deze niet zijn eigen belangen, maar die van de budgethouder vooropstelt.

Zo iemand heet bij het zorgkantoor een gewaarborgde hulp. Let op: ook bij de SVB kunt u een vertegenwoordiger hebben; dit hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de gewaarborgde hulp.

Wanneer is een gewaarborgde hulp verplicht

Bij de volgende zorgprofielen (vroeger heette dat: zorgzwaartepakketten) is een gewaarborgde hulp verplicht, omdat de aard van de zorgvraag impliceert dat het beheer van het PGB voor de budgethouder zelf te ingewikkeld is

 • 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
 • 5 VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
 • 6 VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
 • 7 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
 • 4 VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
 • 5 VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
 • 6 VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
 • 7 VG Besloten wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
 • 8 VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

Wat doet een gewaarborgde hulp

Een gewaarborgde hulp helpt u bij het onderhouden van de contacten met het zorgkantoor, bij het zoeken van de juiste zorgverleners, bij het opstellen van de zorgcontracten en bij de PGB-administratie. De gewaarborgde hulp ziet er ook op toe dat de kwaliteit van de  geleverde zorg voldoende is. Kortom: de gewaarborgde hulp is iemand die u helpt om de PGB-verplichtingen na te komen. Het kan hierbij om grote sommen geld gaan, dus het is belangrijk dat u alleen iemand die u volledig vertrouwt tot uw gewaarborgde hulp benoemt. Het zorgkantoor moet de benoeming accepteren.

Wie mag gewaarborgde hulp zijn

De gewaarborgde hulp mag uw partner of een ander (volwassen) familielid zijn, of iemand anders uit uw persoonlijke kring. Of het kan iemand anders (of een andere organisatie) zijn die u vertrouwt. Als u een wettelijke vertegenwoordiger (bewindvoerder, mentor of curator) heeft moet deze persoon of organisatie de gewaarborgde hulp zijn.  Het is het belangrijkste  dat de gewaarborgde hulp bij u betrokken is, zicht heeft op de zorg die wordt geboden en zich regelmatig bezighoudt met uw pgb-administratie. Dit houdt automatisch in dat het liever niet iemand ( of een organisatie) moet zijn die op grote afstand bevindt en/of nooit bij u thuis komt.

Welke voorwaarden gelden voor de gewaarborgde hulp

De gewaarborgde hulp:

 • moet instaan voor alle pgb-verplichtingen
 • moet in Nederland wonen
 • mag zelf niet uw zorgverlener zijn
 • mag niet in detentie verblijven
 • mag geen beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
 • mag niet eerder vertegenwoordiger geweest van een pgb waarbij niet aan de verplichtingen is voldaan
 • mag niet voor meer dan drie personen gewaarborgde hulp zijn.

Wilt u meer weten over de gewaarborgde hulp? Neem contact op met het zorgkantoor in uw regio of stel uw vraag aan Familycare Support via het contact formulier.

U kunt ook hieronder een reactie achterlaten.