Page content

Mantelzorgvergoeding

Mantelzorgers horen regelmatig dat zij “een vergoeding” kunnen krijgen voor hun zorgtaken.

Omdat zij veel tijd, energie en vaak ook geld steken in het zorgen voor hun naaste willen zij daar graag voor in aanmerking komen.

Het woord vergoeding is echter niet op zijn plaats.

Er zijn twee manieren waarop een mantelzorger een tegemoetkoming kan aanvragen voor zijn of haar inspanningen.

Mantelzorgwaardering

De eerste is de mantelzorgwaardering van de gemeente waar de zorgvrager woont.

Daarvoor moet je meestal wel als mantelzorger geregistreerd staan bij die gemeente.

Salaris uit pgb

De tweede is een salaris voor geïndiceerde zorg uit een pgb van de zorgvrager.

Voordat een zorgvrager een pgb kan krijgen moet er eerst een zorgindicatie worden gegeven, op grond van één van de zorgwetten.

Dat is meestal een procedure die enkele weken tot zelfs drie maanden in beslag kan nemen.

De zorgbehoefte moet in kaart worden gebracht en erkend.

Dan moet de zorginkoper ( de gemeente, de zorgverzekering of het zorgkantoor), akkord gaan met het inzetten van zorg op basis van een pgb.

De zorgbehoevende moet dat kunnen beheren, of er moet een vertegenwoordiger worden aangesteld.

Dat mag wel de mantelzorger, maar niet de beoogde zorgverlener zijn.

Comment Section

0 reacties op “Mantelzorgvergoeding

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.