Page content

Mantelzorgcompliment

Mantelzorgcompliment in de AWBZ: oude regeling

Tot 2012 was het mantelzorgcompliment een geldbedrag van 250 euro per jaar, daarna werd het teruggebracht tot 200 euro per jaar. Je kon het krijgen als degene die je verzorgt een indicatie had voor langer dan een jaar, maar niet voor verblijf. De SVB zorgde voor de uitbetaling namens de (Rijks)overheid. Deze regeling werd, tegelijk met de hele AWBZ, afgeschaft per 1-1-2015. Het mantelzorgcompliment heet sindsdien: mantelzorgwaardering.

Mantelzorgcompliment vanaf 2015: mantelzorgwaardering

Sinds 1-1-2015 ligt ook de uitvoering van de regeling mantelzorgwaardering bij de gemeente. Iedere gemeente kan en mag zijn eigen regels en beleid opstellen voor het uitdelen van een mantelzorgcompliment. Veel gemeenten kiezen voor een geldbedrag, andere gemeenten stellen een pas beschikbaar waarmee mantelzorgers korting kunnen krijgen op producten of diensten. In weer andere gemeenten wordt een Dag van de Mantelzorg georganiseerd bij wijze van mantelzorgcompliment.

Wie krijgt een mantelzorgcompliment?

In de ouder regeling was heel duidelijk wie wel en wie niet in aanmerking kwam voor een mantelzorgwaadering. Nu de gemeenten de regeling moeten uitvoeren bepaalt ook de gemeente wie het mantelzorgcompliment krijgt, en op welke gronden. Logisch is dat de gemeente moet weten dat er een mantelzorger is.  Mantelzorgers moeten zich dus (laten) registreren.

Registreren als mantelzorger

Vaak is onduidelijk waar het mantelzorgcompliment kan worden aangevraagd als de mantelzorger in een andere gemeente woont dan degene waarvoor gezorgd wordt. Algemeen geldt de regel dat de gemeente waar degene woont die de mantelzorg ontvangt ook de waardering, het mantelzorgcompliment verstrekt. De Wmo-afdeling van die gemeente kan u vertellen hoe de regeling precies in elkaar steekt.