Page content

Gewaarborgde hulp

Een gewaarborgde hulp is iemand die u helpt bij het inzetten en beheren van het persoonsgebonden budget (pgb) in de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijvoorbeeld als de budgethouder dat zelf niet kan of wil doen.

Soms is het handig, en soms is het zelfs verplicht om een gewaarborgde hulp in te zetten bij beheer van het pgb.

De gewaarborgde hulp mag namens de budgethouder contacten onderhouden met instanties en verplichtingen aan gaan. De gewaarborgde hulp mag zorgovereenkomsten ondertekene namens de budgethouder. Het is dus belangrijk dat de gewaarborgde hulp een vertrouwd en betrouwbaar persoon is. Dat deze niet zijn eigen belangen, maar die van de budgethouder vooropstelt.

Let op: ook bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u een vertegenwoordiger hebben; dit hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de gewaarborgde hulp.

De gewaarborgde hulp is een vertegenwoordiger voor het zorgkantoor, en kan optreden als vertegenwoordiger bij de SVB, maar dit hoeft dus niet.

 

Wanneer is een gewaarborgde hulp verplicht

Bij de volgende zorgprofielen (vroeger heette dat: zorgzwaartepakketten) is een gewaarborgde hulp verplicht:

 • 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
 • 5 VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
 • 6 VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
 • 7 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
 • 4 VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
 • 5 VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
 • 6 VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
 • 7 VG Besloten wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
 • 8 VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

Wat doet een gewaarborgde hulp

Een gewaarborgde hulp helpt u bij het onderhouden van de contacten met het zorgkantoor, bij het zoeken van de juiste zorgverleners, bij het opstellen van de zorgcontracten en bij de pgb-administratie.

De gewaarborgde hulp ziet er ook op toe dat de kwaliteit van de  geleverde zorg voldoende is. Kortom: de gewaarborgde hulp is iemand die u helpt om de pgb-verplichtingen na te komen.

Het kan hierbij om grote sommen geld gaan, dus het is belangrijk dat u alleen iemand die u volledig vertrouwt tot uw gewaarborgde hulp benoemt. Het zorgkantoor wil altijd de gewaarborgde hulp zien en spreken in het bewuste keuze gesprek, en moet de gewaarborgde hulp accepteren.

Wie mag gewaarborgde hulp zijn

De gewaarborgde hulp mag uw partner of een ander (volwassen) familielid zijn, of iemand anders uit uw persoonlijke kring.

Het kan ook iemand anders (of een andere organisatie) zijn die u vertrouwt.

Als u een wettelijke vertegenwoordiger, dus een bewindvoerder, mentor of curator heeft moet deze persoon of organisatie de gewaarborgde hulp zijn.

Het is het belangrijkst dat de gewaarborgde hulp bij u betrokken is, zicht heeft op de zorg die nodig is en wordt geleverd, en de  pgb-administratie op orde houdt.

Dit houdt automatisch in dat het liever niet iemand ( of een organisatie) moet zijn die op grote afstand bevindt en/of nooit bij u thuis komt.

Welke voorwaarden gelden voor de gewaarborgde hulp

De gewaarborgde hulp:

 • moet instaan voor alle pgb-verplichtingen
 • moet in Nederland wonen
 • mag zelf niet zorgverlener zijn van de budgethouder
 • mag niet betaald worden uit het pgb (behalve uit het verantwoordingsvrije gedeelte)
 • mag niet in detentie verblijven
 • mag geen beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) ( in de schuldsanering zitten)
 • mag niet eerder vertegenwoordiger geweest van een pgb waarbij niet aan de verplichtingen is voldaan
 • mag niet voor meer dan drie personen gewaarborgde hulp zijn.

Wilt u meer weten over de gewaarborgde hulp? Neem contact op met het zorgkantoor in uw regio of stel uw vraag aan Familycare Support via het contact formulier.