Page content

Betaalde mantelzorg

Steeds vaker kom je de term betaalde mantelzorg tegen. Dit bestaat echter niet. Het is een contradictio in terminis, net zoals bijvoorbeeld een plastic glas: een drinkbeker is gemaakt van glas of van plastic, niet van allebei. Op dezelfde manier is betaalde mantelzorg iets dat niet kan bestaan: zorg kan tegen betaling worden geleverd of zonder dat er een vergoeding tegenover staat. Mij persoonlijk is de term “betaalde mantelzorg” dan ook een doorn in het oog, omdat dit verwarring zaait. Mantelzorg is per definitie, en dus altijd onbetaald, terwijl zowel informele als formele zorgverleners een vergoeding (kunnen) krijgen voor hun diensten. Dat lijkt ingewikkeld maar dat is het niet.

Mantelzorg is er of is er niet …

Mantelzorgers zijn dus per definitie onbetaalde zorgverleners: de zorg die zij geven komt voort uit de sociale relatie die zij hebben met degene die de zorg nodig heeft. Zij zijn partners, broers en/of zussen, ouders en kinderen, vrienden. De zorg wordt als vanzelfsprekend gegeven, de mantelzorger wordt er niet voor ingehuurd.

Er zijn echter mensen die wel zorg nodig hebben, maar niet kunnen beschikken over een sociaal netwerk dat mantelzorg kan verlenen. Bijvoorbeeld omdat er geen naaste familie is, of omdat de kinderen te ver weg wonen om voor hun ouder(s) te kunnen zorgen.

Betaalde mantelzorg

Voor mensen die geen mantelzorg  kunnen krijgen zijn er organisaties die diensten aanbieden onder de noemer betaalde mantelzorg. Het is in feite gezelschap en/of begeleiding. Het wordt tegen een betrekkelijk laag tarief aangeboden, vanaf 20  tot 30 euro per uur. Deze diensten kunnen natuurlijk ook zonder zorgindicatie worden ingekocht, en moeten dan uit eigen middelen betaald worden. Hier is dus geen sprake van mantelzorg maar van dienstverlening tegen betaling, die door mantelzorgers, als ze er zijn,  gratis wordt gedaan.

Betaald worden uit een PGB

Als iemand een indicatie heeft voor zorg kan hij/zij er voor kiezen de zorg “in natura” te laten leveren, of in de vorm van een PGB. Met een PGB kan zorg “op maat” worden ingekocht: op tijdstippen en tegen een tarief dat onderling wordt afgesproken en vastgelegd in een zorgovereenkomst.

Ook een mantelzorger kan, naast de onbetaalde zorg (bijvoorbeeld boodschappen doen, helpen in het huishouden en de administratie regelen), voor de geïndiceerde zorg worden ingezet en voor dat gedeelte van de zorg betaald worden uit het PGB. Voor dat betaalde gedeelte van de zorg is de mantelzorger dan een informele zorgverlener geworden.