De mantelzorgmakelaar

geeft mantelzorgers meer ruimte in hun tijd.

Is jouw medewerker een mantelzorger?

Eén op de vijf werknemers is ook mantelzorger. Werkgevers verwachten dat de combinatie van werk en mantelzorg problemen gaat geven. Onder meer door de bezuinigingen op de zorg en de vergrijzing. Het goede nieuws is dat er mogelijkheden zijn om te voorkomen dat medewerkers gaan verzuimen vanwege hun mantelzorgtaken.