Familycare Support

Familycare Support betekent mantelzorgondersteuning.

Veel mantelzorgers lopen vroeg of laat vast in de bureaucratie van de zorg:
Zij raken verdwaald in het  “oerwoud” van de wet- en regelgeving.
Zij komen niet uit bij het juiste loket.
Zij lopen vast in procedures en formulieren.
Zij krijgen onjuiste of onvolledige informatie.
Zij spreken de taal niet, of onvoldoende,  van de instanties waar ze mee te maken krijgen.
Zij ervaren vaak wantrouwen en onbegrip.
Zij krijgen het gevoel overal alleen voor te staan.

Zorgwetgeving lijkt wel een ondoordringbaar oerwoud.

De zorgwetten zijn steeds ingewikkelder geworden.
Mantelzorgers lopen steeds vaker tegen hun grenzen aan.
Als zij (eindelijk) aan de bel trekken voor hulp krijgen ze te maken met instanties die een heel eigen taal gebruiken.
Formulieren die niet altijd even duidelijk zijn.
En vooral met lange wachttijden.
Door personeelstekorten is professionele zorg steeds schaarser.
Mantelzorgers moeten daardoor steeds meer en steeds langer gratis zorg verlenen.
Vaak in combinatie met een betaalde baan, een studie, een eigen bedrijf en/of hun eigen beperkingen.
De toegang tot professionele zorg wordt steeds lastiger gemaakt.
Je krijgt het gevoel van het kastje naar de muur, of met een kluitje in het riet gestuurd te worden.

Ook zorgbehoevenden, en zelfs zorgprofessionals ervaren dat de zorgwetgeving bijna niet meer uit te leggen is….

Freke Schoemaker

Mantelzorgmakelaar, cliëntondersteuner, (mantel)zorgcoach.

Mijn naam is Freke Schoemaker.
Ik was één van de eerste mantelzorgmakelaars van Nederland, en werk sinds 2019 ook als (wlz-)cliëntondersteuner.

Sinds 2006 hielp ik honderden mantelzorgers en zorgbehoevenden.
Met informatie en één op één ondersteuning bij regeltaken.
Met voorlichtingen, scholingen en presentaties.
Ik publiceerde vanaf 2009 een aantal (gratis) e-books over het persoonsgebonden budget (pgb).
Duizenden exemplaren daarvan zijn in de loop van de jaren gedownload.
In 2018 richtte ik met twee collega’s de maatschap Cliëntondersteuning Secura op.
Zo kan ik ook gratis onafhankelijke cliëntondersteuning bieden aan mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz).
In 2019 en 2020 was ik kerndocent bij Auxilium Academie, voor de opleiding van mantelzorgmakelaars en cliëntondersteuners .

Ik help je graag de weg te vinden naar de zorg die nodig is.
Neem gerust, vrijblijvend contact op.
Dat kan via tel. 06 4045 2425 of via email:

Het boek PGB natuurlijk! Als je zèlf je zorg wilt regelen.

In 2020 bestond het persoonsgebonden budget, pgb, 25 jaar .PGBnatuurlijk
Ter gelegenheid van dit jubileum schreef ik het boek PGB natuurlijk! Als je zèlf je zorg wilt regelen.
Het is een handig naslagwerk geworden, waarin de route naar zorg en pgb duidelijk en overzichtelijk in kaart is gebracht.
Inmiddels is het verplichte literatuur in de opleiding voor mantelzorgmakelaars.
Ook zorgverleners en mantelzorgers geven aan het een fijne, duidelijke handleiding te vinden.
Op de pagina pgbnatuurlijk vind je meer informatie over het boek, en kan je het bestellen.