Page content

Waarom Freke Schoemaker

Waarom Freke Schoemaker

Ik ben geboren in 1958, als jongste van drie zussen. Mijn oudste zus was altijd al anders dan de andere kinderen. Toen ze naar een BLO-school ging was duidelijk dat zij een verstandelijke beperking heeft. Later kwam daar de diagnose autisme bij. Zonder het te weten was ik een jonge mantelzorger.

Zoektocht

Na een grillige loopbaan, waarin ik er onbewust goed voor waakte dat ik nooit iets met zorg te maken had, kwam ik in 2002 in dienst bij een Steunpunt Mantelzorg. Daar vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats: mensen helpen die langdurig voor anderen zorgen, niet omdat het moet, maar vanuit de bestaande (sociale) relatie. Dat bleek mijn roeping te zijn.
In 2005 startte ik met de post-HBO opleiding. In 2006 was ik één van de eerste gecertificeerde mantelzorgmakelaars van Nederland en begon mijn eigen bedrijf Familycare Support.

Mantelzorgmakelaar

Sindsdien hielp ik al vele mantelzorgers met regeltaken op het gebied van mantelzorg, indicaties aanvragen, zorg, zorgvoorzieningen, wonen, welzijn, verlofregelingen, arbeid en inkomen, reïntegratie-trajecten en verzekeringen.
Achteraf bekijken we samen of alles geregeld is zoals afgesproken, en of het ook het juiste effect heeft.
Mantelzorgers raken zo hun ‘kopzorgen’ kwijt, en houden meer tijd en energie over voor het zorgen zelf!

Ik geniet van dit werk, en hoop nog vele mantelzorgers te kunnen helpen.

 

Comment Section

8 reacties op “Waarom Freke Schoemaker


Door Richard de Vreede op 7 februari 2013

Hallo,

mjin vriendin had pgb, deze is echter wegbezuinigd, en blijft er voor haar slechts de mogelijkheid over tot zorg in natura (zin).
Zelf ben ik werkloos momenteel, maar echter wel al 3 jaar een soort mantelzorger voor haar.
Kan ik een cursus of opleiding doen tot mantelzorger, waardoor zij weer recht heeft op pgb?

groet, Richard


Door Freke Schoemaker op 7 februari 2013

Hallo Richard,
Of je een mantelzorger hebt staat helemaal los van een (recht op) pgb,
en om mantelzorger te worden kan je geen cursus volgen: je bent mantelzorger of je bent het niet:
je zorgt voor iemand, of niet…
Wil je me in een directe mail uitleggen op welke gronden het pgb van je vriendin is wegbezuinigd en per wanneer?
Je kunt die mail richten aan mantelzorgmakelaar@familycaresupport.nl.
Ik hoor wel van je.
Vriendelijke groet
Freke Schoemaker


Door Mevrouw Hassani op 3 april 2013

beste mevrouw Schoemaker,
Eerste ik beid mijn compliment naar u over u werk,u bent echt actieve vrouw.
Ik heb aanvraag graag toen ik heb gelezen u website ik dink ik heb recht met mantelzorgcompliment maar ik ben niet zeker daarom kunt u graag advice mee ,mijn man heeft een ciz indicatie we vragen pgb van 2012 en dit beindigt tot maart 2014
nu ik ben zorgverlener hij ontvangt de pgb van zorg kantoor en hij geeft naar mee en dit pgb wordt mijn inkomen dat betekend ik werk voor mijn man als zorgverlener heb ik recht met dit mantelzorgcompliment hoe wel ik heb inkomen ik ben niet vrijwilliger en alvast bedankt


Door Freke Schoemaker op 3 april 2013

Beste mevrouw Hassani,
Dank voor uw compliment!
Als uw man een ciz indicatie heeft (let op: niet voor verblijf!!!) die langer dan een jaar geldig is mag hij zijn mantelzorger een mantelzorgcompliment geven. Hij bepaalt zelf aan wie hij het mantelzorgcompliment geeft! U kunt bij de SVB informeren of uw man hiervoor in aanmerking komt: tel. 030 2648444. Alle succes!


Door Robert Drogt op 23 januari 2014

Geachte Frerke Schoemaker.

Doet u ook PGB aanvragen voor iemand die in een begeleid wonen wordt verzorgd door de Zinn?

Of klachten en bezwaar tegen de Menzis.

Diegene waar het om gaat heeft chronische schizofrenie.


Door Freke Schoemaker op 23 januari 2014

Beste Robert,
Voor het omzetten van een indicatie van Zin naar Pgb moet je bij het zorgkantoor informeren welke procedure daarvoor wordt gehanteerd: ieder zorgkantoor heeft zijn eigen regeltjes daarvoor. Elke mantelzorgmakelaar kan je daar bij helpen. ook bij klachten en bezwaar kan een mantelzorgmakelaar je helpen. Kijk even op http://www.bmzm.nl welke mantelzorgmakelaar bij jou in de buurt is gevestigd, of laat mij via email weten in welk deel van Nederland je woont.


Door linda van der horst op 28 januari 2014

ik heb een vraag kan ik een pgb/zorg in natura aanvragen
voor mijn dochter met een verstandelijke beperking
voorheen keek mijn man en ik heb 1 opppas in noodgeval
maar mijn man heeft de scheiding aangegeven waardoor ik er alleen voor sta
daar ik vaak in de avond en weekend werkzaam ben heb ik een oppas nodig
die weet om te gaan met een kind met een verst. beperking
die soms gepaart gaan met moeilijk gedrag


Door Freke Schoemaker op 28 januari 2014

Beste Linda,
Je kunt altijd een indicatie voor zorg aanvragen, maar niet voor oppas… Zorg is bijvoorbeeld begeleiding of persoonlijke verzorging. Je geeft niet aan hoe oud je dochter is, maar het is gebruikelijk dat ouders, als ze niet thuis zijn om zelf voor hun kind te zorgen, zelf een oppas regelen. Een aanvraag voor oppas zal dus niet toegekend worden.
Ik adviseer je om even contact op te nemen met een mantelzorgmakelaar in jouw regio (zie http://www.bmzm.nl/leden). Die kan je helpen bij de procedure om zorg aan te vragen. Wegens de handicap van je dochter maak je namelijk best kans om een positieve indicatie, als je die als pgb krijgt kan je jezelf daarmee inhuren voor de verzorging van je kind, en van dat salaris kan je dan een oppas inzetten.
Je kunt ook kijken of je stagiaires kunt vinden bij een zorg-opleiding, die inzetbaar zijn tegen een redelijk tarief.
Alle succes!

Plaats een reactie


*